PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 4 (13) | 68--79
Tytuł artykułu

Contemporary Stakeholders of Contemporary Financial Accounting

Warianty tytułu
Współcześni interesariusze współczesnej sprawozdawczości finansowej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Financial reporting represents an undoubtedly significant source of financial information about the results of an entity's performance. In the article the Author puts forward the thesis that financial reports, generated by an accounting system, should include all the information indispensable for the decision-making process regarding an enterprise's functioning. The information generated by the accounting system is valuable for stakeholders if, on its basis, they are capable of making correct decisions. A uniform standpoint prepared by the regulating authorities, as well as the construction of a universal financial reporting model for entities functioning on the global market, may meet the changing needs of wide groups of these organizations' stakeholders. (original abstract)
Istotnym źródłem informacji finansowych o wynikach działalności jednostki jest sprawozdawczość finansowa. W artykule autorka stawia tezę, że sprawozdania finansowe generowane przez system rachunkowości powinny zawierać wszystkie niezbędne w procesie podejmowania decyzji informacje o przedsiębiorstwie. Informacje generowane przez system rachunkowości mają wartość dla interesariuszy wtedy, gdy na ich podstawie mogą podejmować trafne decyzje. Wypracowanie jednolitego stanowiska gremiów stanowiących regulacje prawne oraz budowa uniwersalnego modelu sprawozdawczości finansowej dla podmiotów funkcjonujących na globalnym rynku mogą zaspokoić zmieniające się potrzeby informacyjne szerokiego grona interesariuszy tych organizacji.(abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
68--79
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wrocław University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Bąk M., Bilans jawny a bilans ukryty współczesnego przedsiębiorstwa [Explicit vs. Implicit Balance of a Contemporary Enterprise], [in:] Nauki o Finansach 1 [The Science of Finance 1], ed. G. Borys, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 121 [Research Works of Wrocław University of Economics no 121], Wrocław 2010.
 • Dziawgo D., Relacje inwestorskie. Ewolucja - funkcjonowanie - wyzwania [Investor Relations. Evolution - Functioning - Challenges], PWN Scientific Publishers, Warsaw 2011.
 • Freeman R.E., Strategic Management. A Stakeholder Approach, Cambridge University Press, Cambridge 2010.
 • Freeman R.E. et al., Stakeholder Theory. The State of the Art, Cambridge University Press, Cambridge 2010.
 • Gierusz J., Ocena przygotowanego przez IASB i FASB projektu sprawozdania finansowego [The Evaluation of Financial Report Draft Prepared by IASB and FASB], Zeszyty Teoretyczne Rachunko- wości nr 56 [Theoretical Bulletins of Accounting no 56], SKwP, Warsaw 2010.
 • Karmańska A., Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej [Economic Value in Financial Accounting Information System], Difin, Warsaw 2009.
 • Romanowska M. (ed.), Leksykon Zarządzania [Management Lexicon], Difin, Warsaw 2004.
 • Luty Z., Kierunki zmian sprawozdawczości finansowej [Directions of Changes in Financial Reporting], Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 56 [Theoretical Bulletins of Accounting no 56], SKwP, Warsaw 2010.
 • Marcinkowska M., Tworzenie wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy [Creating Corporate Value for Stakeholders], [w:] Zarządzanie Finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, [in:] [Finance management. Investments, corporate valuation, value management], ed. D. Zarzecki, The University of Szczecin Scientific Bulletins no 639, Szczecin 2011.
 • Michalak J., Prezentacja sprawozdań finansowych w formie elektronicznej przez największe jednostki gospodarcze w Polsce w kontekście oczekiwań interesariuszy [Presentation of Financial Statements in an Electronic form by the Largest Economic Entities in Poland in the Context of Stakeholders' Expectations], Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości [Theoretical Bulletins of Accounting], vol. 59 (115), SKwP Publishers, Warsaw 2010.
 • Online Reporting. Practical Proposals for Reporting Corporate Performance Online, CIMA, PriceWaterhouseCoopers, 2007.
 • Paliwoda-Matiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem [Social Responsibility in the Process of Enterprise Management], C.H. Beck Publishing House, Warsaw 2009.
 • Preliminary Views on an improved Conceptual Framework for Financial Reporting. The Reporting Entity. Discussion Paper, IASB, London, May 2008.
 • Trueblood R.M., Study Group on the Objectives of Financial Statements, AICPA, 1973.
 • Walińska E., Bilans - propozycje nowej formuły sprawozdawczej [Balance Sheet - Suggestions for New Reporting Formula], Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości [Theoretical Bulletins of Accounting] no 56, SKwP [The Association of Accountants in Poland], Warsaw 2010.
 • Wheeler D., Sillanpaa M., The Stakeholder Corporation, Pitman Publishing, London 1997.
 • Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju [Guidelines for Reporting Sustainable Development Issues], 2006, www.globalreporting.org.
 • Zuchewicz J., Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji o wynikach przedsiębiorstwa w dobie globalizacji [Financial Reporting as the Source of Information about Enterprise Performance in Globalization Times], [w:] Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, [in:] Managing Finance. Investments, Companies Valuation, Value Management, ed. D. Zarzecki, Szczecin University, Szczecin 2011.
 • Zuchewicz J., Istota zasady kontynuacji działalności w kontekście wiarygodności informacji sprawozdawczej jednostki [The Core Concept of Continuing Activities in the Context of an Entity Reporting Information Credibility], [w:] Rachunkowość a Controlling, [in:] [Accounting vs. Controlling], ed. E. Nowak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 56 [Research Works of Wrocław University of Economics no 56], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu [Wrocław University of Economics Publishing House], Wrocław 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171235235

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.