PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 4 (21) | 76--87
Tytuł artykułu

Koncepcja zrównoważonego rozwoju w praktyce społeczno-gospodarczej

Warianty tytułu
The Concept of Sustainable Development in Social-Economic Practice of the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest próba ukazania stanu realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w praktyce społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej. Celowi temu podporządkowany został układ pracy, w którego poszczególnych częściach przybliżono zrównoważony rozwój jako aktualny paradygmat współczesnej gospodarki europejskiej, a także warunki konieczne do realizacji tej koncepcji w praktyce społeczno-gospodarczej UE. Wskazano na konieczność mierzalności zrównoważonego rozwoju za pomocą adekwatnych wskaźników, co stanowi podstawę diagnozy obecnego stanu podejmowanych działań w zakresie zrównoważonego rozwoju w praktyce społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej oraz punkt wyjścia do podejmowania dalszych prac, kluczowych wyzwań stojących przed europejską gospodarką. Artykuł oparto na literaturze przedmiotu dotyczącej poruszanej problematyki, dokumentach państwowych i danych statystycznych. W tekście zwrócono uwagę na to, że realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju w wymiarze społeczno-gospodarczym wymaga ciągłego zaangażowania na rzecz wdrażania, praktycznego urzeczywistniania jej celów, począwszy od prawidłowego pomiaru postępów na drodze do zrównoważonego rozwoju, obejmujących ekonomiczną, społeczną, ekologiczną i polityczną ocenę skuteczności działań podejmowanych w ramach zrównoważonego rozwoju. Wykazano, że regularnie przeprowadzane pomiary zrównoważonego rozwoju i ich rzetelna analiza dają podstawy do określenia tendencji zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych, a także stanowią fundament do tworzenia coraz lepszych sposobów osiągania zrównoważonego rozwoju.(abstrakt oryginalny)
EN
This article attempts to show the realization of the concept of sustainable develop- ment in the social-economic practice of the European Union. The work's style was subordinated to the main aim of this article. The sustainable development has been shown, in each part of this article, as a current paradigm of contemporary economy. The sustainable development should be measured by adequate indicators. This is the base of diagnosis for taken actions in range (scope) of sustainable development in social-economic practice of the European Union and it is a starting point for further work. The article is based on a specialist literature, state documents and statistics. The article shows that the realization of the concept of sustainable development in social-economic dimension requires permanent insertion of aims of this strategy. The measurement of progress is very important and it consists of economic, social, ecological, political rating of effectiveness of actions for sustainable development. The regular measurements of sustainable development and their analysis give an identification for positive and negative tendencies. They create a substructure for better ways for the insertion of sustainable development.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
76--87
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Bleischwitz R., Ressourcenproduktivität Innovationen für Umwelt und Beschäftigung, Verlag Springer, Berlin Heidelberg 1998.
 • Council of the European Union, 2006, Review of the EU Sustainable Development Strategy (EU SDS) - Renewed Strategy, Brussels, 26 June 2006.
 • European Environment Agency, red. D. Stanners, P. Bourdeau, Copenhagen 1994.
 • Johansson A., Czysta technologia. Środowisko, technika, przyszłość, WNT, Warszawa 1997.
 • Komunikat Komisji Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, Bruksela 2010.
 • Komunikat Komisji Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, Bruksela 2010, KOM(2010) 2020.
 • Kozłowski S., Droga do ekorozwoju, PWN, Warszawa 1994.
 • Mazur-Wierzbicka E., Ochrona środowiska a integracja europejska. Doświadczenia polskie, Difin, Warszawa 2012.
 • Monitoring Report of the EU Sustainable Development Strategy 2009.
 • Monitoring Report of the EU Sustainable Development Strategy 2011.
 • Nasza wspólna przyszłość. Raport Światowej Komisji do spraw Środowiska i Rozwoju, pod kierunkiem G.H. Brundtland, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1991.
 • Odnowiona strategia Unii Europejskiej dotycząca trwałego rozwoju, Rada Unii Europejskiej, Bruksela, 26 czerwca 2006 roku, s. 1.
 • Paczulski R., Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej w zarysie, TNOiK, Toruń 1999.
 • Pajda R., Rozwój zrównoważony a system ekonomiczny, [w:] Teoria ekonomii a zrównoważony rozwój, red. F. Piontek, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2001.
 • Radke V., Indikatoren der Nachhaltigkeit - Bedingungen der empirischen Messung des Konzepts, [w:] Nachhaltiges Naturkapital. Ökonomik und zukunftsfähige Entwicklung, Hg. M. Held, H.G. Nutzinger, Verlag Campus, Franfurt/New York 2001.
 • Raport końcowy z realizacji pracy: "Opracowanie modelu wdrożeniowego wskaźników zrównoważonego rozwoju na poziomie wojewódzkim w ramach banku danych regionalnych", Regionalny Ośrodek Fundacji Karkonoskiej, Jelenia Góra-Warszawa 2003.
 • Śleszyński J., Czy możliwy jest trwały rozwój bez wskaźników?, Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce", materiały konferencyjne, Wrocław, 29-30 czerwca 2006 r., Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Śleszyński J., Wskaźniki trwałego rozwoju Unii Europejskiej, [w:] Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska w gospodarce, red. D. Kiełczewski, B. Dobrzańska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2007.
 • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską tekst skonsolidowany (uwzględniający zmiany wprowadzone traktatem z Nicei), Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2005.
 • U-Thant, Człowiek i środowisko, Raport Sekretarza Generalnego ONZ z dnia 26 lutego 1969 r., Biuletyn Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Warszawa 1969.
 • Urząd Gminy Łomża, Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Łomża do roku 2014, Łomża, styczeń 2011.
 • Wskaźniki ekorozwoju, red. T. Borys, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171235237

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.