PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 4 (13) | 97--114
Tytuł artykułu

Dilemmas of IMF Surveillance: Some Unpleasant Facts in the World of Currency Spats

Autorzy
Warianty tytułu
Problemy nadzoru MFW nad polityką kursową krajów członkowskich - pewne nieprzyjemne fakty w obliczu deprecjacyjnych napięć na rynku walutowym
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This article attempts to analyze the impact of the 2007 Decision on Bilateral Surveillance, adopted by the Executive Board of the International Monetary Fund on June 15th 2007, which defined the scope of surveillance and its modalities anew, thus reviewing the 1977 Decision on Exchange Rate Policy Surveillance and bringing together links between exchange rate policies and domestic policies. The 2007 Decision broadened the area of the Fund's surveillance activities, however, a full implementation of this decision was found difficult due to a serious setback, as the 2007 Decision in practice gave the IMF neither the tools nor a code of conduct which would allow fulfilling the Fund's mandate to promote the stability of exchange rate arrangements. Thus, the International Monetary Fund still remains the 'forum of multilateral monologue', systematically losing control over the exchange rate policies of its members. The low effectiveness of the IMF surveillance over exchange rate policies undermines the international monetary system because of government interference in the foreign exchange market in the aftermath of the current global financial crisis. Taking this into consideration, this paper indicates ways in which the Fund might increase surveillance effectiveness. The main idea is that, in the short-term, the IMF should be more sharply focused on multilateral surveillance. However, in the long-term the amendment of the Articles of Agreement is necessary, as only precisely defining member countries' obligations concerning exchange rate policy, as well as matters concerning this very policy which fall within and exceed the competence of the IMF may enable the Fund to prevent 'currency wars' among competing countries and the destabilization of exchange arrangements worldwide.(original abstract)
W artykule poddano analizie wpływ decyzji, podjętej przez zarząd Międzynarodowego Funduszu Walutowego 15 czerwca 2007 r., w której na nowo zdefiniowano zakres nadzoru i jego formy. Decyzja z 2007 r. rozszerzyła zakres działań funduszu, jednak pełne jej wdrożenie okazało się trudne, ponieważ w praktyce nie wyposażono MFW w narzędzia ani też kodeks postępowania, który pozwoliłby zrealizować mandat funduszu dotyczący wspierania stabilności kursów w skali międzynarodowej. Sprawiło to, że MFW pozostał forum wielostronnego monologu, systematycznie tracąc kontrolę nad polityką kursową krajów członkowskich. Niska skuteczność IMF nadzoru nad polityką kursów walutowych podważa stabilność międzynarodowego systemu walutowego, zwłaszcza że w następstwie obecnego światowego kryzysu finansowego rządy poszczególnych państw zaczęły ingerować w funkcjonowanie rynku walutowego. W artykule zidentyfikowano sposoby, dzięki którym fundusz może zwiększyć skuteczność nadzoru.(abstrakt oryginalny)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
97--114
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznań University of Economics, Poland
Bibliografia
 • 1977 Decision on Principles and Procedures. Decision No. 5392-(77/63), adapted April 29, 1977, [in:] J.M. Boughton, Silent Revolution, The International Monetary Fund 1979-1989, IMF, Washington 2001.
 • Bergsten F., New imbalances will threaten global recovery, "Deutsche Bundesbank Auszüge aus Presseartikeln" 2010, no 25.
 • Bilateral Surveillance over Members' Policies - 2007 Decision, [in:] Selected Decisions and Selected Documents of the International Monetary Fund, ed. 33, Washington 2008.
 • Bird G., From Bretton Woods to Halifax and Beyond: the political economy of international monetary reform, "World Economy" 1996, vol. 24, no 11.
 • Bird G., Willett T., Multilateral surveillance. Is the IMF shooting for the stars?, "World Economy" 2007, vol. 8.
 • Bordo M., James H., The Past and Future of IMF Reform, 3rd Annual JIMF Conference at UCSC, 2009, http://sciie.ucsc.edu/JIMF/bordojamesimfmarch09V3.pdf, Accessed September 15, 2010.
 • Bordo M.D., Schwartz A.J., Measuring real economic effects of bailouts: Historical perspectives on how countries in financial distress have fared with and without bailouts, NBER Working Papers 2000, no. 7701.
 • Bossone B., IMF Surveillance: A Case Study on IMF Governance, [in:] Studies of IMF Governance. A Compendium, R. Lamdany, L. Martinez-Diaz (eds), Independent Evaluation Office of the International Monetary Fund-IMF, Washington 2009a.
 • Bossone B., The Design of the IMF's Medium-Term Strategy: A Case Study on IMF Governance, [in:] Studies of IMF Governance. A Compendium, R. Lamdany, L. Martinez-Diaz (eds), Independent Evaluation Office of the International Monetary Fund-IMF, Washington 2009b.
 • Boughton J.M., Silent Revolution, The International Monetary Fund 1979-1989, IMF, Washington 2001.
 • Brandimarte W., Yen sinks on Japan intervention; global stocks drift, 2010, http://www.reuters.com/article/idUSTRE67G0CV20100915, Accessed September 15, 2010.
 • Clarifying the goals, "Finance & Development" 2007, vol. 44.
 • Cottarelli C., Mateos y Lago I., Helping the global economy stay in shape, "Finance & Development" 2007, vol. 44, no 3.
 • Davidson P., The future of the international financial system, "Journal of Post Keynesian Economics" 2004, vol. 26, no 4.
 • de Larosière J., No, recent developments simply make adapting to the new challenges all the more important, [in:] Is the IMF Obsolete? A Symposium of Views, "The International Economy" 2007, Spring.
 • de Rato R., The View on IMF Reform, [in:] Reforming the IMF for the 21st Century, E.M. Truman (ed.), Peterson Institute for International Economics, Washington 2006.
 • Eichengreen B., Policymaking in an Integrated World: From Surveillance to...?, [in:] Rethinking the International Monetary System, J. Sneddon Little, G.P. Olivei (eds), Federal Reserve Bank of Boston Conference Series 1999, no 43.
 • Eichengreen B., No, but the institution should further specialize, [in:] Is the IMF Obsolete? A Sympo- sium of Views, "The International Economy", Spring 2007.
 • External Evaluation of IMF Surveillance. Report by a Group of Independent Experts, IMF, Washington 1999.
 • Feldstein M., Refocusing the IMF, [in:] The International Monetary Fund and the World Economy, Vol. 1, G. Bird, D. Rowlands (eds), The International Library of Critical Writings in Economics No. 208, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton 2007.
 • Fischer S., Financial CRISES AND REFORM OF THE INTERNATIONAL FINANCIAL SYSTEM, "Review of World Economics" 2003, vol. 139, no 1.
 • Fischer S., Mundell-Fleming Lecture: Exchange Rate Systems, Surveillance, and Advice, IMF Staff Paper 2008, vol. 55.
 • Fratzscher M., Reynaud J., IMF Surveillance and Financial Markets - A Political Economy Analysis, CESifo Working Paper Series 2010, no 3089.
 • G-20, 2009, G-20 Working Group 3: Reform of the IMF. Final Report, http://www.g20.org/Documents/g20_wg3_010409.pdf, Accessed September 15, 2010.
 • Gola C., Spadafora F., Financial Sector Surveillance and the IMF, IMF Working Papers 2009, no. 247.
 • Goldstein M., Adjusting China's Exchange Rate Policies, Peterson Institute for International Economics Working Papers 2004, no. 1.
 • Goldstein M., Currency Manipulation and Enforcing the Rules of the International Monetary System, [in:] Reforming the IMF for the 21st Century, E.M. Truman (ed.), Peterson Institute for International Economics, Washington 2006.
 • How to stop a currency war, 2010, http://www.economist.com/node/17251850, Accessed October 14, 2010.
 • IMF to Begin Multilateral Consultations with Focus on Global Imbalances, IMF Press Release 2006, no 118, http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2006/pr06118.htm, Accessed January 5, 2011.
 • IMF, Review of the 1977 Decision - Proposal for a New Decision, 2007, http://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/nd.pdf, Accessed January 5, 2011.
 • IMF, 2008 Triennial Surveillance Review - Overview Paper, 2008, http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2008/090208a.pdf, Accessed January 5, 2011.
 • IMF, Statement of Surveillance Priorities: Revisions of Economic Priorities and Progress on Operational Priorities, 2009a, http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2009/092409.pdf, Accessed January 5, 2011.
 • IMF, The 2007 Surveillance Decision: Revised Operational Guidance, 2009b, http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2009/062209.pdf, Accessed January 5, 2011.
 • IMF, Financial Sector Surveillance and the Mandate of the Fund, 2010a, http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2010/031910.pdf, Accessed January 5, 2011.
 • IMF, The Fund's Mandate - An Overview, 2010b, http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2010/012210a.pdf, Accessed January 5, 2011.
 • IMF's International Monetary and Financial Committee Reviews Multilateral Consultation, IMF Press Release 2007, no 72, http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2007/pr0772.htm, Accessed January 5, 2011.
 • Independent Evaluation Office of the IMF, Multinational Surveillance. Evaluation Report, IMF, Washington 2006.
 • Independent Evaluation Office of the IMF, IMF Exchange Rate Policy Advice 1999-2005. Evaluation Report, IMF, Washington 2007.
 • Fritz-Krockow B., Ramlogan P. (eds), International Monetary Fund Handbook. Its Functions, Policies, and Operations, IMF, Washington 2007.
 • James H., The Historical Development of the Principle of Surveillance, IMF Staff Papers 1995, vol. 42, no 4.
 • Kenen P.B., What role for IMF surveillance?, "World Development" 1987, vol. 15, no 12.
 • Kenen P.B., Stabilizing the international monetary system, "Journal of Policy Modeling" 2005, vol. 27, no 4.
 • Lastra R. M., The role of the IMF as a global financial authority, Queen Mary University of London, School of Law Legal Studies Research Papers 2010, no 55.
 • Lavigne R., Maier P., Santor E., A Vision for IMF Surveillance, Bank of Canada Working Papers 2007, no 37.
 • Lavigne R., Schembri L., Strengthening IMF Surveillance: An Assessment of Recent Reforms, Bank of Canada Working Papers 2009, no 10.
 • Lombardi D., Woods N., The Political Economy of IMF Surveillance, The Centre for International Governance Innovation Working Papers 2007, no 17.
 • Lombardi D., Woods N., The politics of influence: an analysis of IMF surveillance, "Review of International Political Economy" 2008, vol. 15, no 5.
 • Masson P.R., Mussa M., The Role of the IMF: Financing and Its Interaction with Adjustment and Surveillance, IMF Pamphlets 1995, no 50.
 • Meeting of G-20 Finance Ministers and Central Bank Governors, Montreal, October 25, 2000, Communiqué, G-20 Finance Ministers and Central Bank Governors, http://www.g20.org/Documents/2000_canada.pdf, Accessed April 6, 2011.
 • Mountford A., Governance of the International Monetary Fund, [in:] Studies of IMF Governance. A Compendium, R. Lamdany, L. Martinez-Diaz (eds), Independent Evaluation Office of the International Monetary Fund-IMF, Washington 2009.
 • Mussa M., IMF Surveillance, "American Economic Review" 1997, vol. 87, no 2.
 • Mussa M., Savastano M., The IMF Approach to Economic Stabilization, [in:] B.S. Bernanke, J.J. Rotenberg (eds), NBER Macroeconomics Annual 1999, vol. 14.
 • Onno de Beaufort Wijnholds J., Let's Revive Multilateral Consultations, 2009, http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2009/REA022309A.htm, Accessed January 5, 2011.
 • Ostry J., Zettelmeyer J., Strengthening IMF Crisis Prevention, IMF Working Papers 2005, no 206.
 • Palais-Royal Initiative, Reform of the International Monetary System: A Cooperative Approach for the Twenty First Century, 2011, http://global-currencies.org/smi/gb/telechar/news/Rapport_Camdessus-integral.pdf, Accessed April 8, 2011.
 • Raab W., Governance Issues: the IMF, the Role of G7 and Some Related Issues, [in:] The Future of the International Monetary System, M. Uzan (ed.), Edward Elgar, Cheltenham-Northampton 2005.
 • Robinson D., IMF backs plan to reduce global imbalances, "IMF Survey" 2007, vol. 36.
 • Roth W., We Need the Right IMF More Than Ever, [in:] Is the IMF Obsolete? A Symposium of Views, "The International Economy" 2007, Spring.
 • Simmons B.A., International Law and state behavior: commitment and compliance in international monetary affairs, "American Political Science Review" 2000, vol. 94, no 4.
 • Statement by Zhou Xiaochuan, Governor, People's Bank of China, On behalf of the People's Republic of China, 2010, http://www.imf.org/external/spring/2010/imfc/statement/eng/chn.pdf, Accessed January 5, 2011.
 • Stiglitz J.E., Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień, WN PWN, Warszawa 2007.
 • Stone R.W., IMF Governance and Financial Crises with Systemic Importance, [in:] Studies of IMF Governance. A Compendium, R. Lamdany, L. Martinez-Diaz (eds), Independent Evaluation Office of the International Monetary Fund-IMF, Washington 2009.
 • Surveillance Priorities for the International Monetary Fund 2008-2011, 2010, http://www.imf.org/external/np/pdr/surv/2008/index.htm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171235245

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.