PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 4 (21) | 108--125
Tytuł artykułu

Rodzaje ryzyka w działalności wiodących przedsiębiorstw piłkarskich w Europie

Autorzy
Warianty tytułu
Type of Risk In Activity of Leading Soccer Enterprises in Europe
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw piłkarskich (FC Bayern, Juventus Turyn, Manchester United, Olympique Lyon, Real Madryt), które mają swoje siedziby w pięciu różnych europejskich państwach i są uczestnikami rywalizacji sportowo- ekonomicznej na różnorodnych rynkach. Każdy z tych podmiotów ma obroty roczne wynoszące ponad 100 mln EUR. Działalność tych przedsiębiorstw odbywa się w warunkach ryzyka i niepewności. Jest ono potęgowane dodatkowym czynnikiem charakterystycznym tylko dla tego typu działalności, czyli nieprzewidywalnością efektów sportowej konkurencji. Podjęcie aktywności w obszarze sportu profesjonalnego oznacza automatyczną ekspozycję na to ryzyko, lecz nie jest ono jedynym typem ryzyka, z jakim zmierzyć się muszą te przedsiębiorstwa. Z tego też powodu podjęto szczegółową identyfikację ryzyka, na które narażone są europejskie firmy sportowe. Na jej podstawie dokonano klasyfikacji, jak również wskazano przyczyny oraz obszary oddziaływania ryzyka na przedsiębiorstwa sportowe. Wyszczególniono trzy kluczowe kategorie ryzyka: branżowe (sektorowe), ekonomiczne i prawne, do których następnie przyporządkowano różnorodne typy ryzyka, jakie zostały wskazane przez pięć analizowanych podmiotów. Współczesny model profesjonalnego sportu (w szczególności piłki nożnej) można zawrzeć w formule MCMMG (Media - Corporations - Merchandising - Markets - Global). Procesy globalizacji nie tylko stwarzają szansę, ale także związane są z rozprzestrzenianiem się ryzyka i niepewności. Dla przedsiębiorstw sportowych w ich działalności kluczowe jest zmierzenie się z czynnikami ryzyka pochodzącymi z otoczenia bliższego (np. pozyskiwanie nowych pracowników - zawodników, trenerów) i dalszego (np. dostęp do finansowania zewnętrznego). Spowolnienie gospodarcze i kryzys w strefie euro oraz wejście w życie nowych przepisów UEFA stanowią dodatkowe wyzwania, z jakimi muszą zmierzyć się przedsiębiorstwa sportowe. Dlatego też niezbędne, również dla firm sportowych, stało się stosowanie podstawowych instrumentów biznesowych, czyli controllingu i dywersyfikacji.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper describes the overall functioning of modern soccer enterprises (FC Bayern, Juventus Turin, Manchester United, Olympique Lyon, Real Madrid) which have their headquarters in five different European countries and actively participate in sport-economic competition on different markets. Each of them has annual turnover over 100 million euro. The companies function under the uncertainty and risk. This is heightened by additional characteristic factors for this type of activity like uncertainty of outcome in sports competition. The adoption of professional sport activities also automatically runs to the risk, but this is not the only problem that the company must confront. Due to this fact, detailed risks identification was undertaken in European sport enterprises. On this basis a classification was proposed, as well as the causes and area of risk influence on sport enterprises were indicated. Three risk categories were distinguished: industrial (sectors), economic and law, to which different risk types indicated by five analyzed subjects were next assigned. A modern model of professional sport (football particularly) can be concluded in MCMMG formula (Media - Corporations - Merchandising - Markets - Global). The processes of globalization build the opportunities, but they are also closely connected with spreading the risk and uncertainty. The key problem for sport enterprises in their activity is to face risk factors coming from internal business environment (e.g. new staff acquisition: players, coaches), as well as external business environment (e.g. external financing). The economic slowdown in euro zone, as well as UEFA's rules entered into force, are additional challenge that must be faced by sports enterprises. That is why the basic business tools like controlling and diversification should be used by sports enterprises.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
108--125
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Adamska A., Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa - podstawowe zagadnienia, [w:] Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty, red. A. Fierla, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009.
 • Akrelof G.A., Shiller R.J., Animal spirits. Wie Wirtschaft wirklich funktioniert, Campus Verlag, Frankfurt/New York 2009.
 • Albach H., Betriebswirtschaftslehre als Wissenschaft, "Zeitschrift für Betriebswirtschaftslehre" 1993, Ergänzungsheft 3.
 • Andreff W., Team sports and finance, [w:] Handbook on the Economics of Sport, red. W. Andreff, S. Szymanski, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton 2009.
 • Bauman Z., Płynny lęk, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2008.
 • Borkowski P., Ryzyko w działalności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
 • Borland J., Macdonald R., Demand of sport, "Oxford Review of Economic Policy", 2003, Vol 19, No. 4.
 • Bourg J., Gouget J-J., The Political Economy of Professional Sport, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton 2010.
 • Die europäische Klubfussballlandschaft. Benchmarking - Bericht zur Klublizenzierung für das Finanzjahr 2010, red. UEFA, Nyon 2011.
 • Engelhardt E., Typologia przedsiębiorstw, Wydawnictwo CEDEWU.PL, Warszawa 2009.
 • Fan power. Football Money League, Deloitte Sport Business Group, Manchester, February 2012.
 • FC Barcelona, http://www.fcbarcelona.com/club/detail/article/fc-barcelona-close-out-the-2011-12-season-with-a-record-profit-of-40-million-euros, 29.06.2012.
 • FC Bayern München AG, Jahresabschluss zum 30. Juni 2010, Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2009/2010 des FC Bayern München AG Konzern, München, 12.8.2010.
 • Gay de Liébena J.M., Liga de Las Estrellas 2010/2011, prezentacja z 30 marca 2012 r.
 • Grabowski A., Wpływ koniunktury gospodarczej na funkcjonowanie przedsiębiorstw sportowych w Republice Federalnej Niemiec, [w:] Koniunktura gospodarcza a reakcja podmiotów gospodarujących, red. J. Czech-Rogosz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
 • Groot L., Economics, Uncertainty and European Football. Trends in Competitive Balance, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton 2008.
 • Handbook on the Economics of Sport, red. W. Andreff, S. Szymanski, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton 2009.
 • Heinemann K., Probleme einer Őkonomie des Sports, [w:] Texte zur Őkonomie des Sports, (Hrsg.) K. Heinemann, Verlag Karl Hofmann, Schorndorf 1984.
 • International Perspecitives on the Management of Sport, red. M.M. Parent, T. Slack, Elsevier, Burlington 2007.
 • Juventus Football Club S.p.A, Financial Report at 30 June 2011.
 • Késenne S., The Economic Theory of Professional Team Sports. An Analytical Treatment, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton 2007.
 • Koniunktura gospodarcza a reakcja podmiotów gospodarujących, red. J. Czech-Rogosz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
 • Kringstad M., Gerrard B., Beyond competitive balance, [w:] International Perspecitives on the Management of Sport, red. M.M. Parent, T. Slack, Elsevier, Burlington 2007.
 • Kuper S., Szymanski S., Warum England immer verliert. Und andere kuriose Fuβballphänomene, Edition TIAMAT, Berlin 2012.
 • Loewe S., Revealed: the loans Real Madrid took out after Kaka and Ronaldo deals, "The Guardian", 16.6.2009.
 • Most Valuable Soccer Teams 2012, "Forbes" 18.4.2012.
 • Olympique Lyonnais, OL Group Registration Document 2010-2011, OL Group, Lyon 2012.
 • Noga A., Teorie przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 • Real Madrid C.F., Annual Report 2010/2011, Madrid, September 2011.
 • Real Madrid C.F., Group Management Report 2010/2011, Madrid, September 2011.
 • Rosen S., Sanderson A., Labour markets in professional sports, "The Economic Journal", 2011, vol. 111(469).
 • Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty, red. A. Fierla, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009.
 • Sandy R., Sloane P-J., Rosentraub M.S., The Economics of Sport. An International Perspective, Palgrave Macmillan, New York 2004.
 • Securities and Exchange Commission Washington, Form F-1. Manchester United LTD., Registration No. 333, 3 July 2012.
 • Sloane P., The economics of professional football: The football club as a utility Maximiser, "Scottish Journal of Political Economy" 1971, no. 2.
 • Soriano F., Goal: The Ball doesn't Go in by Chance. Management ideas from the world of football, Palgrave Macmillan, Hampshire 2012.
 • Szymanski S., Why is Manchester United so successful? "Business Strategy Review" 1998, vol. 9, issue 4.
 • Texte zur Őkonomie des Sports, K. Heinemann (Hrsg.), Verlag Karl Hofmann, Schorndorf 1984.
 • Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, komunikat prasowy nr 102/11.
 • Voelpel S., Lanwehr R., Management für die Champions League. Was wir vom Profifuβball lernen kőnnen, Publicis Publishing, Erlangen 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171235247

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.