PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 4 (21) | 163--180
Tytuł artykułu

Regionalizm lotniczy

Autorzy
Warianty tytułu
Regionalism in the Air Transport
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ostatnich latach możemy obserwować znaczny rozwój transportu lotniczego na świecie. Czynników, które determinują ten rozwój, jest wiele. Za jeden z nich można uznać procesy liberalizacji rynku transportu lotniczego zapoczątkowane deregulacją rynku w Stanach Zjednoczonych w 1978 r. W kolejnych latach liberalizacji podlegały międzynarodowe umowy lotnicze zawierane na płaszczyźnie dwustronnej. Od końca lat 80. ubiegłego wieku możemy również zaobserwować tendencje do liberalizacji wielostronnej, czego najlepszym przykładem jest mająca charakter międzynarodowy stopniowa liberalizacja rynku lotniczego w Unii Europejskiej. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy występuje w innych regionach świata zjawisko liberalizacji rynku transportu lotniczego poprzez podpisywanie wielostronnych umów, a jeśli tak, to czy można nazwać to zjawisko regionalizmem lotniczym? W artykule najpierw przedstawiono pojęcie i rodzaje regionalizmu. Następnie omówiono zasady systemu chicagowsko-bilateralnego, który od 1944 r. reguluje zasady funkcjonowania międzynarodowego transportu lotniczego. Przedstawiono i omówiono procesy liberalizacji w międzynarodowego transportu lotniczego ze szczególnym uwzględnieniem omów otwartego nieba. Zaprezentowano listę wielostronnych liberalizacyjnych umów lotniczych zawieranych w różnych regionach świata oraz opisano przykładowe wielostronne liberalne umowy lotnicze. Przeprowadzone badania oraz analiza informacji dotyczących zawieranych umów lotniczych pozyskanych od Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) pozwoliły stwierdzić, że w różnych regionach świata już w latach 90. mieliśmy do czynienia z zawieraniem regionalnych wielostronnych umów lotniczych mających charakter liberalizacyjny. Zdaniem autora zjawisko to można nazwać regionalizmem lotniczym.(abstrakt oryginalny)
EN
We can recently observe significant growth of the air transport in the world. There are many factors which determine this development. The liberalization process initiated by the deregulation of the air transport market in the United States in 1978 can be regarded as one of them. In the next years liberalization subject to international air services agreements concluded bilaterally. Since the late 80s of the last century we can also observe a tendency to multilateral liberalization, the best example of which is the gradual liberalization of the aviation market having an international character in the European Union. The aim of this article is to answer the question whether in the other regions of the world there is a phenomenon of liberalization of the air transport market through signing multilateral agreements, and if yes, whether we can call this phenomenon as regionalism in the air transport. First the paper presents the concept and types of regionalism. Then, the principles of the Chicago-Bilateral System, which have regulated international air transport since 1944, are described. The process of liberalization of international air transport is presented and described, with particular emphasis on open skies agreement. Next the list of multilateral liberal air services agreements concluded in different regions of the world are shown and chosen examples of multilateral agreements are described. Research and analysis of information on concluded air services agreements obtained from the website of International Civil Aviation Organization presented in the paper revealed that already in the 90s in different parts of the world we had to deal with the conclusion of regional multilateral air transport agreements with the nature of liberalization. According to the author, this phenomenon can be called regionalism in the air transport.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
163--180
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Air traffic management: Organization and use of airspace In the Single European Sky, www.europa.eu.int, stan na dzień 8.10.2008.
 • Andean Open Skies Pact, Economic Analysis and Policy Section, International Civil Aviation Organization, www.icao.int, stan na dzień 10.09.2011.
 • Azja-Pacyfik. Obraz gospodarczy regionu, red. B. Drelich-Skulska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Background to Experiences of Liberalization in Africa, International Civil Aviation Organization, www.icao.int, stan na dzień 10.09.2011.
 • Doganis R., The Airline Business in the 21st Century, Routledge, London, New York 2006.
 • Espirito Santo R.A., de Sequeira Santos M.P., Building a common aviation area in South America, Aerlines Magazine e-zine edition, issue 29, www.aerlines.nl, stan an dzień 10.09.2011.
 • Experience in the liberalization of the air transport in the member states of the West African Economic and monetary Union (WAEMU), International Civil Aviation Organization, www.icao.int, stan na dzień 10.09.2011.
 • Forsyth P., King J., Rodolfo Ch.L., Open Skies in ASEAN, "Journal of Air Transport Management" 2006, 12.
 • Haliżak E., Regionalizm morski, [w:] Stosunki Międzynarodowe nr 16, Warszawa 1992.
 • Haliżak E., Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 1999.
 • Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym podpisana w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r., DzU 1959 nr 35, poz. 212 z późniejszymi zmianami: DzU 1963 nr 24, poz. 137; DzU 1969 nr 27, poz. 210; DzU 1976 nr 21, poz. 30; DzU 1976 nr 32, poz. 188; DzU 1984 nr 39, poz. 199.
 • Li M.Z.F., Air transport In ASEAN: Recent development and implications, "Journal of Air Transport Management" 1998, 4.
 • Liberalization of Air Transport Services within the Caribbean Community, Economic Analysis and Policy Section, International Civil Aviation Organization, www.icao.int, stan na dzień 10.09.2011.
 • Maciuk A., Deregulacja usług lotniczych i problemy lokalizacji, praca doktorska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Marawa A., The COMESA Air Transport Liberalization Experience, march 2003, International Civil Aviation Organization, www.icao.int, stan na dzień 10.09.2011.
 • Myszona K., Status prawny przewoźnika lotniczego w świetle prawa Wspólnoty Europejskiej, Wydawnictwo Liber, Warszawa 2000.
 • Nye J.S., International Regionalism: Readings, Little, Brown, Boston 1968.
 • Olipra Ł., Inicjatywa Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, [w:] Wybrane problemy integracji europejskiej, red. A. Stępniak, S. Umiński, A. Zabłocka, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009.
 • Olipra Ł., Liberalizacja rynku transportu lotniczego w ASEAN, [w:] Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze. Studia azjatyckie, red. B. Drelich-Skulska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 28, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Polkowska M., Podstawy prawne funkcjonowania międzynarodowej żeglugi powietrznej - system chicagowski: geneza, działalnie, perspektywy, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2007.
 • Regional/Plurilateral Agreements and Arrangements for Liberalization, International Civil Aviation Organization, www.icao.int, stan na dzień 10.09.2011.
 • Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych. Aspekty polityczno-gospodarcze, red. K. Jędrzejczyk-Kuliniak, L. Kwieciński, B. Michalski, E. Stadtmuller, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2008.
 • Rozporządzenie nr 549/2004 ustanawiające ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, OJ L 96/1, 31.03.2004
 • Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
 • Szymajda I., Konkurencja w transporcie lotniczym, prawo europejskie i problemy dostosowania prawa polskiego, Wydawnictwo Liber, Warszawa 2002.
 • Wassenbergh H., Principles and Practices In Air Transport Regulation, Less Press de L'Institut du Transport Aerien, Paryż 1993.
 • Żylicz M., Prawo lotnicze międzynarodowe, europejskie i krajowe, LexisNexis, Warszawa 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171235255

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.