PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 4 (21) | 181--190
Tytuł artykułu

Wpływ funduszy Unii Europejskiej na zmiany w sposobie działania małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce

Warianty tytułu
Impact of European Union Funds on the Changes in the Activities of Small and Medium Enterprises in Wielkopolska
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu starano się przedstawić wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w sposobie funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystanie funduszy strukturalnych ukierunkowanych na wybrane cele i skuteczność ich zaangażowania w różne działania realizowane przez MŚP z uwzględnieniem ich zakresu i profilu działania stanowić będzie cel prezentowanego opracowania. Przedmiotem rozważań są podmioty gospodarcze, które dokonały inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich. Analiza empiryczna oparta została na wynikach badania ankietowego obejmującego 110 firm należących do sektora MŚP, działających na obszarze województwa wielkopolskiego. Materiał empiryczny obejmuje podmioty funkcjonujące na terenie województwa wielkopolskiego, które otrzymały dofinansowanie ze wspomnianego funduszu w programowaniu 2004-2006. Badanie zostało przeprowadzone wśród 52 podmiotów małych i 58 średnich. Czasookres badań obejmuje lata 2000-2007, czyli uwzględnione zostały fundusze przedakcesyjne (2000-2004), a także strukturalne (2004-2006) oraz okres ich rozliczenia. Na podstawie dokonanych analiz wykazano m.in., iż głównymi podmiotami będącymi beneficjentami środków europejskich były spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Badania empiryczne wskazują silną aktywność przedsiębiorstw produkcyjnych w zakresie korzystania z funduszy strukturalnych UE. Wykazano również, iż inwestycje realizowane przez polskie małe i średnie firmy przede wszystkim dotyczą zakupu maszyn i urządzeń technicznych służących do umocnienia pozycji konkurencyjnej na rynku krajowym i międzynarodowym.(abstrakt oryginalny)
EN
The study makes an attempt to present the influence of structural funds of the European Union on a way of operating of small and medium enterprises. A major interest of the study concerns economic subjects which made the investments co-funded from the European means. The study also highlights the usage of European funds which are directed on selected targets. This study attempts to show significance and efficiency of varied structural funds for the improvement of competitiveness of SME as well as their importance for the development of this sector including a profile and a size of their business activity. Empirical analysis was based on the results of a poll covering 110 companies belonging to the sector of SME operating in the area of Wielkopolska. The empirical material includes entities operating in Wielkopolska, which received funding from the aforementioned fund in the 2004-2006 programming. The study was carried out among 52 small and 58 medium-sized entities. The period of research covers the years 2000-2007. There are included pre-accession funds (2000--2004) and structural funds (2004-2006), and the period of their settlement. On the basis of the analysis one can state i.e. that the main beneficiaries of the European funds were limited liability companies and privately owned companies. Empirical studies indicate a strong activity of the production enterprises for the use of EU structural funds. One can state that the investment carried out by Polish small and medium-sized companies primarily relates to the purchase of machines and technical equipment for the strengthening of their competitive position on the domestic and international market.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
181--190
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
  • Czternasty W., Mikołajczak P, Rola funduszy strukturalnych w rozwoju innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim, [w:] Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, red. B. Wawrzyniak, Wydawnictwo Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2011.
  • Czternasty W., Mikołajczak P, Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a źródło ich finansowania. Współczesne dylematy, [w:] Nowe trendy w metodologii nauk ekonomicznych, red. A. Grzelak, K. Pająk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
  • Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Pierwszy okres wykorzystania funduszy strukturalnych w Polsce. Raport 12 PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005
  • http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2004_2006/Documents/info_maj_2009_v_ost.pdf [dostęp: 12.07.2012].
  • http://www.konkurencyjnosc.gov.pl/NR [dostęp: 3.08.2012].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171235257

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.