PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 4 (21) | 191--209
Tytuł artykułu

Wpływ sieci handlowych na funkcjonowanie oraz perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa lubuskiego

Warianty tytułu
Impact of Trade Networks on the Functioning and the Prospects of Development of Small and Medium-Sized Enterprises on the Example of Lubuskie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zmiany polityczne po 1989 r. oraz liberalizacja handlu spowodowały rozwój sieci handlowych, które coraz bardziej umacniają swoją pozycję na polskim rynku, osiągając dużą przewagę konkurencyjną. Korzyści, jakie wynikają dla województwa i całego kraju z powstania sieci handlowych, są zauważalne, jednak ich rozwój nie zawsze ma pozytywne efekty dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Celami niniejszego opracowania są przedstawienie wpływu sieci handlowych na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw oraz wskazanie na przykładzie województwa lubuskiego perspektyw rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw będącego efektem ekspansji inwestorów krajowych i zagranicznych. Sieci handlowe wpływają na decyzje podejmowane w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, stając się integratorem tych podmiotów. Integracja pionowa sieci handlowych z małymi i średnimi przedsiębiorstwami zapewnia rynek zbytu tym przedsiębiorstwom. Jednak istnieje również druga strona tej współpracy, która nie wygląda tak korzystnie ze względu na nadużywanie przez sieci handlowe uprzywilejowanej pozycji na rynku wobec małych i średnich przedsiębiorstw. Stąd przedsiębiorstwa, chcąc wzmocnić swą siłę rynkową, powinny dążyć do stworzenia zorganizowanej sieci powiązań z innymi uczestnikami rynku w branży, dzięki której osiągną wymierne korzyści. Małe i średnie przedsiębiorstwa powinny traktować tworzenie grup zakupowych jako sposób na przetrwanie, wyeliminowanie konkurencji, realizację korzyści skali, rozszerzenie działalności, poprawę rentowności.(abstrakt oryginalny)
EN
The political changes after 1989 and the liberalization of trade led to the development of trade networks that increasingly strengthen their own position on the Polish market, reaching a high competitive advantage. The benefits that result for a voivodeship andthe whole country from the creation of trade networks are noticeable, however, their development does not always bring positive results for small and medium-sized enterprises. The purpose of this paper is to present the impact of trade networks on the functioning of small and medium-sized enterprises as well as indicate the prospects of development of small and medium-sized enterprises on the example of Lubuskie Voivodeship as a result of the expansion of domestic and foreign investors. Trade networks influence the decisions undertaken within the sector of small and medium-sized enterprises becoming an integrator of these subjects. The perpendicular integration of trade networks with small and medium-sized enterprises assures the market of sale for these enterprises. However, there is another side of this cooperation, which does not look so favorable because of the abuse by trade networks of privileged position in the market at the expense of small and medium-sized enterprises. Thus, companies seeking to strengthen their market power should endeavor to create an organized network of links with other participants in the industry, through which they achieve measurable benefits. Small and medium-sized enterprises should treat the creation of buying groups as a way to survive, together with the elimination of competition, the realization of economies of scale, the expansion of economic activity and improvement in profitability.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
191--209
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Dekada handlu-Dekada POHiD 2000-2010, red. R. Juszkiewicz, M.A. Faliński, POHiD, www.pohid.pl/cms/public/photos/FCK/file/POHiD ksiazka.pdf, z 25.01.2012.
 • Głodek P., Kornecki J., Ropęga J., Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
 • Handel: najbliżej nam do Włochów, "Wiadomości Handlowe" 2009, nr 10, www.wiadomościhandlowe.pl, 2.01.2010.
 • Hościłowicz E., Procesy koncentracji a strategie marketingowe firm handlowych, [w:] Zarządzanie marketingowe we współczesnym handlu i usługach, red. H. Bronakowski, E. Hościlowicz, U. Widelska, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2007.
 • Kłosiewicz-Górecka U., Skala, struktura i skutki zagranicznych inwestycji w handlu w Polsce, [w:] Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego w sferze handlu w Polsce, red. U. Kłosiewicz-Górecka, IBRKiK, Warszawa 2009.
 • Kłosiewicz-Górecka U., Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego w sektorze handlu w Polsce - wielkość i struktura oraz skutki BIZ, [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny, red. J. Chojna, IBRiKK, Warszawa 2009.
 • Kłosiewicz-Górecka U., Zarządzanie kategoriami produktów jako obszar współpracy producenta i detalisty, "Handel Wewnętrzny" 2002, nr 6.
 • Nartowski W., Równowaga zachowana, "Fresh & Cool Market" 2009, nr 6.
 • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171235261

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.