PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 4 (21) | 210--225
Tytuł artykułu

Zjawisko luki kapitałowej w finansowaniu mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2011

Warianty tytułu
Equity Gap Effect in Financing Micro-, Small and Medium Enterprises in Poland in the Years 2007-2011
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia zmiany zachodzące w latach 2007-2011 na polskim rynku kapitałowym w obszarze ograniczonej podaży kapitału dostępnego dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Za cel artykułu autor stawia opisanie ilościowych i jakościowych zmian podaży środków dedykowanych podmiotom z sektora MŚP w badanym okresie w porównaniu z latami wcześniejszymi. Problem luki kapitałowej jest przedstawiony jako zjawisko wynikające z niedopasowania istniejącej infrastruktury rynku kapitałowego do potrzeb firm z sektora MŚP. Autor opisuje zmiany, które zaszły w tejże infrastrukturze w okresie 2007-2011, prowadząc do powstania nowych grup podmiotów odpowiadających na popyt na kapitał małych przedsiębiorstw. Analizie poddane zostały poszczególne grupy dawców kapitału pod kątem ich wpływu na wypełnianie luki kapitałowej oraz ich umocowania w strukturze dostawców kapitału. Przedstawiona została ramowa specyfika transferu środków w każdym z nowo powstałych kanałów, a także organizacyjna forma działania poszczególnych grup dawców kapitału. Autor wskazuje w podsumowaniu na przełomowe działania o charakterze publicznym i komercyjnym, które powodują w omawianym okresie znaczącą zmianę w podaży finansowania działalności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Efektem przemian luki kapitałowej w badanym okresie jest zdaniem autora odwrócenie relacji popytu do podaży kapitału na rynku MŚP, w wyniku czego barierą do dalszego transferu środków nie jest dostępność tychże, lecz spełnianie przez przedsiębiorstwa brzegowych warunków niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji w owe podmioty.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents changes that took place in the years 2007-2011 on the Polish capital market in the area of small and medium sized enterprises (SME) equity gap. The purpose of this article is to measure the quantitative and qualitative changes in the supply of capital for the SME for the aforementioned period in comparison with previous years. The equity gap effect is presented as a result of discrepancy between existing market infrastructure and the demands of the SME sector. The author explains the changes of the infrastructure during 2007-2011 period, which result in establishing new groups of capital supply providers addressing the needs of small companies. The objects of the analysis were distinctive groups of capital suppliers, their role in fulfilling the equity gap and their position in the structure of the capital market. The article presents the framework of capital flows in each of the newly established capital-transfer channels, as well as the organizational principles specific to each of the new groups of capital suppliers. The author points out crucial changes in the SME equity gap as a result of substantial developments made by both government and commercial initiatives. As a result of changes in the small and medium enterprises sector equity gap effect, according to the author, the capital demand-supply relation starts to reverse. In the new market situation the main barriers in capital-transfer processes are not lack of capital supply, but shortage on companies that meet basic requirements of funds investment policy.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
210--225
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Jóźwiak-Mijal M., Luka Macmillana a znaczenie średnich przedsiębiorstw dla gospodarki, Studia i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 1/2005, Warszawa 2005.
 • Tamowicz P., Zapotrzebowanie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na finansowanie kapitałem Private Equity/Venutre Capital (PE/VC), raport przygotowany na zlecenie Departamentu Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki, Gdańsk, październik 2007.
 • Inwestorzy w obrotach giełdowych w 2011 r. - podsumowanie badania, raport GPW, Warszawa 2012.
 • Wieczyński P., Jura P., Bijas A., Daborowska E., Bariery w rozwoju rynku aniołów biznesu w Polsce, raport Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2011.
 • Gajewski M., Sczucki J., Ewaluacja trafności i efektów realizacji Działania 1.2. Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Warszawa 2009.
 • European Venture Capital Association Yearbooks 2004-2010.
 • www.gpw.pl.
 • www.kfk.org.pl.
 • www.newconnect.pl.
 • www.pi.gov.pl
 • www.parp.gov.pl.
 • www.psik.org.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171235265

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.