PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 4 (21) | 226--241
Tytuł artykułu

Przemysłowe łańcuchy dostaw w kształtowaniu regionalnej aktywności innowacyjnej województw śląskiego i dolnośląskiego w latach 2008-2010

Warianty tytułu
Industry Chains for the Regional Innovation Activity in Silesia and Lower Silesia Voivodeships in 2008-2010
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nadrzędnym celem badania była próba identyfikacji warunków występujących w łańcuchach dostaw wpływających na aktywność innowacyjną przedsiębiorstwa w obrębie regionalnych systemów przemysłowych, a w konsekwencji określenie warunków brzegowych dla modelowej regionalnej sieci innowacji, biorąc pod uwagę specyfikę województw śląskiego i dolnośląskiego. Badanie zostało zrealizowane w oparciu o kwestionariusz ankietowy na grupie 1141 podmiotów ze wskazanych województw. W analizach wykorzystano modelowanie probitowe. Jest ono skutecznym narzędziem badawczym w przypadku dużych, lecz statycznych prób, gdzie zmienna zależna posiada jakościowy charakter. Osiągnięte wyniki badań wskazały, że sam fakt uczestnictwa przedsiębiorstw w przemysłowych łańcuchach dostaw po stronie dostawców i odbiorców wpływa pozytywnie na działalność innowacyjną systemów regionalnych, w których są zlokalizowane. Funkcjonowanie badanych województw często w ponadregionalnych konstelacjach sieciowych determinuje kreowanie nowych rozwiązań produktów i technologii. Jednocześnie ich różna intensywność wskazuje na odmienne warunki funkcjonowania województw z perspektywy ewolucyjnej. W artykule zwrócono uwagę, że podmioty funkcjonujące w badanych regionach, aby wprowadzać innowacje, powinny być elementami przemysłowej integracji sieciowej, często o zasięgu ponadnarodowym. Na ogół tym bardziej intensywnie, im z większą liczbą podmiotów współpracują. Zjawisko współpracy pionowej zarówno w górę, jak i w dół jest zatem podstawą transferu wiedzy formalnej i taktycznej w systemach przemysłowych w Polsce, lecz z różną intensywnością zależną od poziomu ich cywilizacyjnego rozwoju.(abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of the study was an attempt to search for the conditions affecting the nature of supply chains for enterprises innovative activity within the regional industrial systems, and consequently to determine the frame conditions for the model of regional innovation networks, taking into account the specificities of Upper Silesia and Lower Silesia Voivodeships. The study was based on a questionnaire on a group of 1141 companies from both regions. The study used probity modeling. This method is an effective research tool for large, but the static tests in which the dependent variable has a qualitative character. The achieved results showed that the fact of participation of enterprises in the industrial supply chain with suppliers and customers, had a positive impact on regional innovation systems in which they were located. The existence of surveyed voivodeships often in the transregional constellations of networks determines the creation of new products and technologies. At the same time, their diverse intensity depends on different conditions of the regions from an evolutionary perspective. The article points out that the entities operating in the surveyed regions to introduce innovations should be part of an industrial network integration, often in cross-border collaboration. In general, they are the more intense, the more subjects they cooperate with. The phenomenon of vertical cooperation both upward and downward is thus the basis of formal and tactical knowledge transfer in industrial systems in Poland, but with varying intensity, which depends on the level of civilization development.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
226--241
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Abramowitz M., The origins of the post-war catch up and convergence boom, [w:] The dynamics of Technology, Trade and Growth, red. J. Fagerberg, N. von Tunzelman, B. Verspagen, Edward Elgar, London 1994.
 • Audretsch D.B., Agglomeration and the location of Innovative Activity, "Oxford Review of Economic Policy" 1998, vol. 14, no. 2.
 • Beaudry C., Breschi S., Are firms in clusters really more innovative?, "Economy. Innovation. New Technology" 2003, no. 12(4).
 • Berman E., Bound J., Machin S., Implications of Skill-biased Technology Change: International Evidence, Working Paper No. 6166, National Bureau of Economic Research, Cambridge MA 1997.
 • Fischer M.M., Innovation, knowledge creation and system of innovation, "Annual Regional Science" 2001, no. 35.
 • Guerrieri P., Patterns of national specialisation In the global competitive environment, [w:] Innovation Policy in a Global Economy, red. D. Archibugi, J. Howells, J. Michie, Cambridge University Press, Cambridge 1999.
 • Kortum S., Levner J., Stronger Protection or Technological Revolution: What is Behind the Recent Surge In Patenting?, Working Paper No. 6204, National Bureau of Economic Research, Cambridge MA 1997.
 • Łukasik W., K. Szopik, Istota, zakres i cele działalności przemysłowej, [w:] Zarys strategii rozwoju przemysłu, red. W. Janasz, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006.
 • Maddala G.S., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Obrębski T., Dochód narodowy i wzrost gospodarczy, [w:] Makro- i mikro ekonomia. Podstawowe problemy, red. S. Marciniak, PWN, Warszawa 1999.
 • OECD, Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wydanie trzecie, Paryż 2005.
 • Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 • Stanisz A., Przystępny kurs statystki. Tom 2, Statsoft, Kraków 2007.
 • Stough R.R, Endogenous growth in a regional context, "Annals of Regional Science" 1998, no. 32.
 • Sturn D., Decentralized industrial policies in practice: the case of Austria and Styria, "European Planning Studies" 2000, vol. 8, no. 2.
 • Świadek A., Regionalne systemy innowacji w Polsce, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.
 • Świadek A., Uwarunkowania działalności innowacyjnej przemysłu na Pomorzu Zachodnim - modelowanie probitowe, "Przegląd Zachodniopomorski" 2011, nr 1.
 • Świadek A., Tomaszewski M., Znaczenie powiązań przemysłowych dla aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw Polski Zachodniej (na podstawie województw dolnośląskiego i zachodniopomorskiego w latach 2006-2008), [w:] Współpraca w łańcuchach dostaw a konkurencyjność przedsiębiorstw i kooperujących sieci, red. H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski, Zeszyty Naukowe nr 31, Kolegium Gospodarki Światowej, SGH, Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171235269

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.