PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 4 (26) | 38--51
Tytuł artykułu

Budowanie relacji międzyorganizacyjnych w kontekście technologii informacyjnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Building Interorganizational Relations in the Context of Information Technologies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Budowa rzetelnych oraz wiarygodnych relacji międzyorganizacyjnych w warunkach niepewności biznesowej staje się jedną z kluczowych determinant sukcesu rynkowego większości organizacji. Równocześnie postęp w zakresie przesyłania informacji oraz komunikowania się między podmiotami gospodarczymi w diametralny sposób zmienił perspektywy oraz zakres prowadzenia działalności biznesowej. Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań w sferze technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) otworzyło szerokie możliwości dla komunikowania się z klientem na rozproszonych geograficznie rynkach. W artykule autorka na podstawie głębokich badań literaturowych wskazała na znaczenie kapitału relacyjnego dla współczesnych organizacji oraz na możliwości, jakie dają nowoczesne rozwiązania ICT w zakresie tworzenia oraz utrzymywania relacji międzyorganizacyjnych.(abstrakt oryginalny)
EN
Building solid and reliable interorganizational relations in the conditions of business uncertainty is becoming one of key determinants of market success of the majority of organizations. At the same time progress in the range of sending information and communicating between business entities in a radical way has changed perspectives and scope of business conducting. Using modern solutions in the scope of Information and Communication Technologies (ICT) has given wide range of possibilities to communicate with a customer on geographically dispersed markets. On the basis of in-depth literature research the author of the article shows importance of relationship equity for contemporary organizations as well as for possibilities given by modern ICT solutions in the scope of building and keeping interorganizational relations.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
38--51
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Billewicz G., Billewicz A., Elektroniczne systemy logistyczne, [w:] Strategie i modele gospodarki elektronicznej, red. C.M. Olszak, E. Ziemba, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Bojak-Trzaskowska M., Gospodarowanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, [w:] Ekonomika przed- siębiorstw, red. J. Engelhardt, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2011.
 • Bonis N., There's a piece on your head - managing intellectual capital strategically, "Business Quarterly" 1996.
 • Borodako K., Foresight w zarządzaniu strategicznym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Cyfert S., Krzakiewicz K., Nauka o organizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, Poznań 2009.
 • Dolmetsch R., E-Procurement. Oszczędności w zaopatrzeniu, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2001.
 • Dygas P., Technologie informacyjne, [w:] Strategie konkurencji w handlu detalicznym w warunkach globalizacji rynku, red. M. Sławińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Ewolucja sektora usług w Polsce w latach 1995-2008, Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 2010.
 • Hanzel H., Decyzje w działalności inwestycyjnej - uwarunkowania, metody, efekty, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
 • Herman A., Kapitał intelektualny i jego liczenie, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2008, nr 3.
 • Hoffman-Bang P., Martin H., IC Rating na tle innych metod oceny kapitału intelektualnego, "e-mentor" 2005, nr 4(11).
 • Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2006.
 • Kisielnicki J., MIS - Systemy informatyczne zarządzania, Placet, Warszawa 2008.
 • Kunasz M., Ogólny zarys koncepcji kapitału intelektualnego, [w:] Kapitał ludzki w gospodarce, PTE, Szczecin 2003.
 • Kurowska A., Derlatka T., Kapitał relacyjny jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, [w:] Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce, red. M. Cisek, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2009.
 • Lenart A., Kształtowanie kapitału relacyjnego warunkiem sukcesu przedsiębiorstwa, [w:] Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce, red. M. Cisek, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2009.
 • Lenart A., Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP. Teoria i praktyka na przykładzie systemu BAAN IV, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
 • Lindgren P., Saghaug F., Knudsen H., Innovating business models and attracting different intellectual capabilities, "Measuring Business Excellence" 2009, vol. 13, iss. 2.
 • Lisiński M., Metody planowania strategicznego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 • Lubomirska-Kalisz J., Czynniki determinujące konkurencyjność przedsiębiorstwa, [w:] Ekonomika przedsiębiorstw, red. J. Engelhardt, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2011.
 • Morawski M., Metody zarządzania pracownikami wiedzy w organizacjach inteligentnych, [w:] Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa. Future 2002, red. E. Skrzypek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002.
 • Mouritsen J., Classification, measurement and the ontology of intellectual capital entities, "Journal of Human Resource Costing & Accounting" 2009, vol. 13, iss. 2.
 • Nahapiet Y., Ghosal S., Social capital, intellectual capital and the organizational advantage, "Academy of Management Review" 1998, no. 2.
 • Paliwoda-Matiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2009.
 • Pietruszka-Ortyl A., Kapitał intelektualny organizacji, [w:] Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, red. B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, Difin, Warszawa 2007.
 • Rakowska A., Sitko-Lutek A., Doskonalenie kompetencji menedżerskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Reilly P., Williama T., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Rozwijanie potencjału organizacji dzięki działowi personalnemu, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Runiewicz-Wardyn M., Knowledge-based Economy As Factor of Competitiveness and Economic Growth, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Sitarska M., Zastosowanie technologii informacyjnych w systemie informacyjnym marketingu, [w:] Technologie informacyjne dla ekonomistów. Narzędzia. Zastosowania, red. A. Nowicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Skrzypek E., Kapitał relacyjny jako element kapitału intelektualnego, [w:] Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce, red. M. Cisek, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2009.
 • Sokołowska A., Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, PTE, Warszawa 2005.
 • Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności w warunkach globalnych, TNOiK, Toruń 2002.
 • Szałkowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2008.
 • Śladkowska O., Wycena przedsiębiorstwa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; Agencja INPRESS PR, s. 1, ksu.parp.gov.pl/res/pl/pk/pakiety_informacyjne/02/02_27.doc [dostęp: 29.07. 2012].
 • Ulrich D., Intellectual Capital = Competence*Commitment, "Sloan Management Review" 1998, no. 2.
 • Urbaniak G., Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008.
 • Wachowiak P., Pomiar kapitału intelektualnego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.
 • Wilk J., Symulacyjny model kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania nr 75, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2004.
 • Wróbel J., Geneza rozwoju kapitału intelektualnego i jego struktura, [w:] Kapitał relacyjny w nowoczes- nej gospodarce, red. M. Cisek, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2009.
 • [1] BPSC Impuls 5 CRM, http://www.computerworld.pl/aplikacjebiznesowe/crm/bpsc.impuls.5.crm.
 • [2] CRM Comarch CDN XL, http://www.comarch.pl/erp/duze-i-srednie-przedsiebiorstwa/produkty/comarch-cdn-xl/funkcjonalnosc/zarzadzanie-operacyjne/crm.
 • [3] SAP CRM, http://www.sap.com/poland/solutions/business-suite/crm/brochures/pdf.
 • [4] UNIT4 TETA CRM.NE, http://www.teta.com.pl/oferta-produkty-erp-teta-constellation-crm.php.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171235271

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.