PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 4 (21) | 290--307
Tytuł artykułu

Finansowanie programów rewitalizacji obszarów miejskich - analiza dotychczasowych doświadczeń

Autorzy
Warianty tytułu
Financing of Urban Revitalization Programs - Analysis of Current Experience
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rewitalizacja wybranych obszarów miejskich jest procesem bardzo złożonym, wymagającym zaangażowania wielu podmiotów: władz lokalnych, przedsiębiorców, organizacji, społeczności lokalnej, a także wymagającym bardzo dużych nakładów finansowych. Pojawia się w związku z tym problem znalezienia źródeł finansowania i właściwej konstrukcji montażu finansowego tego typu działań. Celem artykułu jest prezentacja problemów i sposobów finansowania procesu rewitalizacji obszarów miejskich na przykładzie miast województwa warmińsko-mazurskiego, w których wykorzystywano lokalny program rewitalizacji jako instrument planowania rozwoju. Przykład województwa warmińsko-mazurskiego pokazuje, że w latach 2004-2010 działania rewitalizacyjne podejmowały przede wszystkim największe miasta regionu, wykorzystując do ich finansowania głównie środki unijne (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), a także środki własne. W dotychczasowym modelu rewitalizacji dominującym w Polsce, małe miasta, którym nie udało się otrzymać dofinansowania z funduszy unijnych, były praktycznie pozbawione możliwości realizacji lokalnego programu rewitalizacji. Optymalną strukturę montażu finansowego wielopodmiotowego procesu rewitalizacji należy w związku z tym budować, wykorzystując korzyści, jakie płyną także z innych instrumentów finansowych (obligacje komunalne, państwowe fundusze celowe), oraz formuły partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Umożliwić to może m.in. opracowanie ustawy o rewitalizacji miast oraz ustawy o utworzeniu krajowego funduszu rewitalizacji miast w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
The revitalization of selected urban areas is a very complex process that requires the involvement of many actors: local authorities, entrepreneurs, organizations, communities and it also requires very large funds. There is, therefore, the problem of finding sources of financing and financial engineering of the proper construction of those activity types. The purpose of this article is to present problems and ways of financing the urban revitalization process on the example of cities of Warmia and Mazury, which was used as a tool for local development planning revitalization program. The example of Warmia-Mazury shows that in the range of years 2004-2011 the main revitalization activities took place in the biggest cities in the region. They used funding mainly based on EU funds (European Regional Development Fund), as well as their own assets. In the current dominant model of revitalization in Poland small towns, which failed to receive funding from the EU funds, did not have any realization of the Local Revitalization Program. The optimal structure of financial engineering of a multi-stakeholder process of revitalization should therefore be built using the benefits that come from other financial instruments (municipal bonds, state funds) and the formula of public-private partnership (PPP). This may allow the development of law on urban renewal and the act to establish a national urban revitalization fund in Poland.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
290--307
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Chodkowska E., Wykorzystanie emisji obligacji komunalnych w procesie absorpcji środków finansowych z funduszy unijnych, "Biuletyn Naukowy UWM", nr 27(2), Olsztyn 2006.
 • Farelnik E., Relacje ekonomiczne między rewitalizacją obszarów miejskich a rozwojem lokalnym (na przykładzie miast województwa warmińsko-mazurskiego), praca doktorska, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2011.
 • Fritz W.W., Joder Timothy E., Mumphrey J., Urban revitalization. Policies and programs, SAGE Publication, London 1995.
 • GUS, Bank Danych Lokalnych, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks.
 • Kozłowski S., Wojnarowska A., Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Zagadnienia teoretyczne, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2011.
 • Koźmińska M., Mastalerz M., Sarnacka A., Projekty rewitalizacyjne - zawartość i przygotowanie, "Urbanista" 2006, nr 7.
 • Kromer J., Fixing Broken Cities. The Implementation of Urban Development Strategies, Routledge, New York 2010.
 • MRR, http://www.mapadotacji.gov.pl/.
 • Podręcznik procedur wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 • Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wytyczne Instytucji Zarządzającej do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji, Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, Olsztyn 2008.
 • Rewitalizacja miast, red. O. Dziekoński, K. Baczyński, Area, Poznań 2004.
 • Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia, red. P. Lorens, Urbanista, Warszawa 2007.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych, DzU nr 117, poz. 787.
 • Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1991.
 • Szczegółowy opis osi priorytetowej "Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, Olsztyn 2010.
 • Założenia polityki rewitalizacji w Polsce, red. Z. Ziobrowski, IRM, Kraków 2010.
 • Zuziak Z. K., Strategie rewitalizacji przestrzeni śródmiejskiej, Monografia 236, Seria "Architektura", PK, Kraków 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171235283

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.