PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 4 (21) | 308--318
Tytuł artykułu

Gęstość instytucjonalna jako czynnik konkurencyjności regionu

Warianty tytułu
Institutional Thickness as a Factor of the Region Competitiveness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest omówienie zależności pomiędzy tzw. gęstością instytucjonalną (institutional thickness) a rozwojem i konkurencyjnością regionu. W artykule instytucje są rozumiane jako zorganizowane podmioty działające w określonym miejscu i zaspokajające dzięki swej działalności określone potrzeby społeczno-gospodarcze, ale także jako reguły, normy i zasady występujące w środowisku lokalnym, tworzące niepowtarzalne otoczenie społeczno-gospodarcze. Natomiast gęstość instytucjonalna zależy od poziomu rozwoju organizacyjnego i instytucjonalnego jednostki przestrzennej. Wpływa ona na udział i miejsce regionu w powiązaniach funkcjonalnych z otoczeniem. Od niej zależą m.in. zdolność do czerpania korzyści zewnętrznych, w tym związanych z przepływem innowacji, stopień niezależności regionu od podmiotów zewnętrznych oraz możliwości kooperacji wewnątrz jednostki terytorialnej i z jej otoczeniem. Warunki konieczne do rozwoju gęstości instytucjonalnej to: wysoka liczebność silnych instytucji w środowisku lokalnym, silne, szeroko zakrojone i częste interakcje (w tym wymiana informacji i kooperacja) pomiędzy instytucjami, rozwój tożsamości lokalnej i regionalnej oraz poczucia wspólnych interesów, a także wspólne zaangażowanie członków instytucji strategii w przedsięwzięcie. Rozwój regionu w oparciu o zasoby endogeniczne, wzbogacany o czerpanie korzyści z otoczenia, opiera się na gęstości instytucjonalnej. Czynnikiem sprzyjającym jest wystąpienie efektu synergii, który jest wzmacniany m.in. poprzez powiązania sieciowe oraz włączanie tzw. cichej wiedzy (tacit knowledge). Z drugiej strony istnieją wyniki badań empirycznych potwierdzające, że czasami zbyt wysoki poziom gęstości instytucjonalnej utrudnia rozwój i podnoszenie konkurencyjności obszaru.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of paper is to discuss the relation between institutional thickness and the development and the competitiveness of a region. Institutions are understood as organized entities operating in a specific place and meeting certain business and socio-economic needs, but also the rules, norms and principles found in the local environment, creating a unique socio-economic environment. The institutional thickness influences the participation and the place of the region in functional connections with environment. It determines ability to gain external profits (among others connected with innovation activities), degree of the independence of the region from outside entities and the possibility of cooperation within the territorial unit and its environment. The necessary conditions for the development of institutional density are: high numbers of strong institutions in the local community, a strong, broad and frequent interactions (including exchange of information and cooperation) between the institutions, the development of local and regional identity and a sense of common interests, as well as the existence of common strategy among the members of the institution involved in the project. The development of a region based on endogenous resources, enriched with benefiting from the environment, depends on institutional density. Synergy effect, which is amplified among others through network connections and the so-called tacit knowledge, is a favorable factor. On the other hand, there are empirical examples confirming that a too high level of institutional density sometimes makes it difficult to develop and improve the competitiveness of the region.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
308--318
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Amin A., An Institutionalist Perspective on Regional Economic Development, paper presented at the Economic Geography Research Group Seminar "Institutions and Governance", 3 July 1998, Department of Geography UCL, London.
 • Amin A., Thrift N., Living in the global, [w:] Globalization, Institutions and Regional Development in Europe, red. A. Amin, N. Thrift, Oxford University Press, Oxford 1994.
 • Amin A., Thrift N., Neo-Marshallian nodes in global networks, "International Journal of Urban and Regional Research"1992, no. 16.
 • Cappellin R., International knowledge and innovation networks for European integration, cohesion, and enlargement, "International Social Science Journal" 2004, 56(180).
 • Cohesion Policy and European Integration. Building Multi-level Governance, red. L. Hooghe, OUP, Oxford 1996.
 • Cooke P., Morgan K., The Associational Economy. Firms, Regions, and Innovation, Oxford University Press, Oxford 1998.
 • Danson M., Helińska-Hughes E., Whittam G., Dyskusja o instytucjonalnym otoczeniu sektora MSP w Szkocji - wnioski dla Polski, "Studia Regionalne i Lokalne" 2001, nr 2-3(6).
 • Domański R., Miasto innowacyjne, PAN KPZK, Studia Tom CIX, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Jewtuchowicz A., Środowiska przedsiębiorczości a problem spójności gospodarki regionu, [w:] Struktury i procesy kształtujące łódzki region społeczno-gospodarczy, red. A. Jewtuchowicz, A. Suliborski, Uniwersytet Łódzki, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2002.
 • Jewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
 • Johansson B., Karlsson Ch., Backman M., Innovation Policy Instruments, CESIS, Electronic Working Paper Series, Paper No.105, December 2007.
 • Keating M., Tworzenie miejsca. Terytorium, instytucje, rozwój gospodarczy, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2004.
 • Keeble D., Lawson C., Moore B., Wilkinson F., Collective Learning Processes, Networking and 'Institutional Thickness' in The Cambridge Region, ESRC Centre for Business Research, University of Cambridge, Department of Applied Economics, May 1998, Paper presented at the 38th Congress of the European Regional Science Association, Vienna, September 1st, 1998.
 • Kern P., Runge J., KEA's Report "The Contribution of Culture to Creativity", raport przygotowany na zlecenie Komisji Europejskiej w latach 2008/2009, KEA European Affairs, http://www. keanet.eu.
 • Kojło S. i in., Nowe koncepcje koordynacji w systemie Multilevel Governance polityki spójności, ekspertyza naukowa wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009.
 • Newlands D., McCarthy J., Governing Scotland: Problems and Prospects. The Economic Impact of the Scottish Parliament, Ashgate, Aldershot 1999.
 • Nowakowska A., Regionalny wymiar procesów innowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 • Parysek J.J., Suburbanizacja i reurbanizacja: dwa bieguny polskiej urbanizacji, [w:] Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, red. J.J. Parysek, T. Stryjakiewicz, UAM w Poznaniu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008.
 • Policy Networks and European Structural Funds, red. H. Heinelt, R. Smith, Ashgate, Aldershot 1996.
 • Skąpska G., M. Ziółkowski, Instytucja społeczna, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 1, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998.
 • Stachowiak K., Czynniki instytucjonalne w budowaniu i funkcjonowaniu gospodarki opartej na wiedzy - przykład Finlandii, [w:] Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, red. J.J. Parysek, T. Stryjakiewicz, UAM w Poznaniu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008.
 • Wannop U., The Regional Imperative. Regional Planning and Governance in Britain, Europe and the United States, Jessica Kingsley Publishers, London 1995.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171235289

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.