PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 4 (21) | 319--341
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie przestrzenne popytu na pracę w województwie dolnośląskim

Warianty tytułu
Spatial Diversification of Labour Demand in Lower Silesia Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest przedstawienie zróżnicowania popytu na pracę w układzie lokalnych rynków pracy województwa dolnośląskiego jako jednego z trudniejszych, a zarazem specyficznych, regionalnych rynków pracy w kraju, a także zmian w tym zakresie obserwowanych w okresie po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Autorki w oparciu o dane statystyki publicznej przeanalizowały zmiany dotyczące dynamiki liczby pracujących i ofert pracy, udziału niesubsydiowanych ofert pracy oraz stopy zatrudnienia. Na podstawie tych miar i skonstruowany na ich bazie syntetycznego miernika popytu na pracę podjęto próbę klasyfikacji powiatów Dolnego Śląska. Kierując się ekonomicznymi uwarunkowaniami popytu na pracę, w czasowym zakresie badań wyróżniono dwa etapy: 2004-2008 oraz 2008- -2010. Wyniki analizy wskazują na odmienne kierunki zmian popytu na pracę w obydwu okresach (pozytywne i negatywne) oraz na znaczne i utrwalone w czasie zróżnicowanie tego popytu na lokalnych rynkach pracy Dolnego Śląska (z nielicznymi wyjątkami). Występuje wyraźna dysproporcja pomiędzy rozwojem rynku pracy aglomeracji wrocławskiej oraz ośrodków rozwijającego się przemysłu miedziowego i węgla brunatnego a rozwojem peryferyjnych rynków pracy położonych w granicach dawnych województw Dolnego Śląska. Korzystne zmiany popytowej strony rynku pracy obserwuje się też na obszarach funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych. Dla licznej grupy słabszych rynków duże znaczenie mają instrumenty polityki rynku pracy wspierające aktywizację zawodową bezrobotnych ze środków publicznych.(abstrakt oryginalny)
EN
Spatial diversification of labour demand is discussed in the system of local labour markets of Lower Silesia, as one of the most demanding and unique regional labour markets in Poland. The article presents the evaluation of trends in demand, as observed in the period following Poland's accession to the EU structures. Based on public statistical data, the authors analyze the changes in the employment figures and job offers, the share of non-subsidized jobs on offer and the employment rate. The results, evaluated via a synthetic measure of labour demand formula, are then used to construct a ranking of Lower Silesia districts. Taking into consideration the cyclical economic fluctuations of labour demand, two distinct periods are singled out, namely: 2004-2008 and 2008-2010. The results of the analyses show that the direction of changes in the labour demand in those periods was divergent (positive vs. negative) and that the variations of labour demand by district are significant and well-established, with the exception of a few selected districts. A marked disproportion in the development of local labour markets is found, with urban district of Wrocław and the centers of copper and lignite industries ranking ahead of the peripheral districts of the region. Rising labour demand is also found in the Special Economic Zones of the Lower Silesia region. The remaining districts, with markedly weaker labour markets, should benefit from labour policy instruments to stimulate the labour activities of the unemployed, paid from public funds.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
319--341
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2011r., GUS, Warszawa 2012.
 • Gilga K., Hasińska Z., Sipurzyńska-Rudnicka K., Badanie popytu na pracę. Doświadczenia z realizacji projektu badawczego "Rynek pracy aglomeracji wrocławskiej. Stan i perspektywy", [w:] Wymiary polityki regionalnej w aspekcie politycznym, społecznym i gospodarczym, red. R. Herbut, A. Kubów, L. Paszkiewicz, J. Wojtaś, PWSZ, Legnica 2007.
 • Hasińska Z., Programy polityki rynku pracy w warunkach integracji europejskiej, [w:] Współczesny rynek pracy. Wybrane problemy, red. D. Kotlorz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.
 • Hasińska Z., Sipurzyńska-Rudnicka K., Rynek pracy jako przedmiot badań statystyki publicznej, [w:] Rynek pracy województwa dolnośląskiego w latach 1999-2009, red. Z. Hasińska, K. Sipurzyńska-Rudnicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Hasińska Z., Sipurzyńska-Rudnicka K., Uwarunkowania demograficzne, edukacyjne i ekonomiczne, [w:] Rynek pracy województwa dolnośląskiego w latach 1999-2009, red. Z. Hasińska, K. Sipurzyńska-Rudnicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31grudnia 2011 r., raport Ministerstwa Gospodarki o Specjalnych Strefach Ekonomicznych przyjęty przez RM 30.05.2012 r., http://www.mg.gov.pl//print/7809 [dostęp: 30.07.2012].
 • Rynek pracy województwa dolnośląskiego w latach 1999-2009, red. Z. Hasińska, K. Sipurzyńska-Rudnicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Wiśniewski Z., Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, UMK, Toruń 1999.
 • Współczesny rynek pracy. Wybrane problemy, red. D. Kotlorz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.
 • Siedlecka U., Metody porządkowania liniowego, [w:] Statystyczne metody analizy danych, red. W. Ostasiewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r., http://www.umwd.dolnyslask.pl/rozwoj/dokumenty-strategiczne/obowiazujaca-strate... [dostęp: 27.07.2012].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171235293

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.