PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 4 (21) | 342--356
Tytuł artykułu

Rola Exchange Traded Fund w funkcjonowaniu rynku kapitałowego

Autorzy
Warianty tytułu
Role of Exchange Traded Funds in the Capital Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie w sposób usystematyzowany wiedzy w zakresie rynku Exchange Traded Fund (ETF) oraz wykazanie jego pozytywnego wpływu na funkcjonowanie rynku kapitałowego. Pierwsza część pracy poświęcona jest mechanizmom funkcjonowania wehikułu ETF: struktura wehikułu, tworzenie, funkcjonowanie i umarzanie instrumentów. W drugiej części pracy główny nacisk skierowany jest na przedstawienie cech i zalet instrumentów ETF, które mają pozytywny wpływ na funkcjonowanie rynku kapitałowego. Rynek ETF przedstawiono na tle innych rynków instrumentów finansowych. ETF jest innowacyjnym instrumentem rynku finansowego. Popularność, atrakcyjność oraz sukces instrumentu ETF jest pochodną prostoty jego funkcjonowania oraz licznych korzyści dla inwestorów. ETF stanowi kombinację cech tradycyjnego indeksowego funduszu inwestycyjnego i cech akcji notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Podobnie jak indeksowy fundusz inwestycyjny, tak i ETF reprezentuje zdywersyfikowany portfel instrumentów, który jest odzwierciedleniem odpowiedniego indeksu. ETF, tak jak akcja spółki publicznej, może być przedmiotem obrotu giełdowego w systemie notowań ciągłych. Jednostki ETF powstają w unikalnym procesie kreacji. Tworzenie i umarzanie ETF odbywa się pomiędzy emitentem a biurami maklerskimi lub instytucją zwaną authorized participant. ETF wpływa istotnie na funkcjonowanie rynków kapitałowych. Świadczą o tym spektakularne wzrosty aktywów zarządzanych przez fundusze ETF. Popularność ETF jest wypadkową ich elastyczności oraz połączenia łatwej dywersyfikacji, niskich kosztów, efektywności podatkowej charakterystycznych dla funduszy indeksowych z cechami akcji, jak zlecenia limitowane czy krótka sprzedaż. Duża grupa instrumentów ETF pozwala budować portfolio inwestycyjne z aktywów krajowych i międzynarodowych, wartościowych i o dużym potencjale wzrostu, o dużej kapitalizacji albo o małej kapitalizacji, w całe sektory albo tylko w wybrane branże, w instrumenty o stałym dochodzie bądź instrumenty alternatywne.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to present a systematic knowledge of the Exchange Traded Funds (ETF) market and demonstrate their positive impact on functioning of the capital market. The first part is devoted to the mechanisms of functioning of the ETF vehicle: structure of the vehicle, the creation, functioning and redemption. The second part shows the features and benefits of ETF instruments that have a positive impact on the functioning of the capital market. This part also presents ETF compared to other financial instruments. ETF is an innovative instrument in the financial market. Popularity, attractiveness, and success of ETF are a reflection of its simplicity and many advantages for investors. ETF is a combination of the traditional index fund and shares listed on the stock exchange. Just like an index fund, ETF represents a diversified portfolio of instruments, which is a reflection of an appropriate index. As a public company shares, ETFs can be traded in the stock market. ETF units are created in a unique process of creation. ETF creation and redemption takes place between the issuer and the brokerage houses or an institution called the authorized participant. ETF significantly affect the functioning of capital markets. This is confirmed by the spectacular growth in assets managed by ETF funds. ETF popularity is a result of their flexibility and connection of diversification, low costs, tax efficiency of index funds, features of shares, such as limited orders, or short sale. A large family of instruments allows building ETF investment portfolio of domestic and international assets, securities and high-growth, large-cap or small-cap, in different sectors, or only in selected sectors, in fixed income instruments or alternative instruments.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
342--356
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • AIER Research Reports, American Institute for Economic Research, vol. LXXVII, no. 10, 7.07.2010.
 • ETP Landscape, Industry Highlights, Q1 2012, BlackRock.
 • Global ETF Research and Implementation Strategy Team, BlackRock, Bloomberg.
 • Haslem J.A., Exchange-Traded Funds: nature, developments, and implications, [w:] ETFs II: New Approaches and Global Outreach, red. B.R. Bruce, Institutional Investor News New York 2003.
 • http://us.ishares.com/understand_etf/fundamental/what_is_etf.htm.
 • http://www.gpw.pl/gpw.asp?cel=inwestorzy&k=26&i=/papierywartosciowe/etf/etf&sky=1.
 • Hubscher M., The role of exchange traded fund in the active vs. passive debate, [w:] Exchange Traded Funds. Structure, Regulation and Application of a New Fund Class, red. E. Hehn, Springer, Berlin 2005.
 • Nawrot W., Exchange Traded Funds (ETF). Nowe produkty na rynku funduszy inwestycyjnych, CeDeWu, Warszawa 2007.
 • Richie N., Daigler R.T., Gleason K.C., The limits to stock index arbitrage: Examing S&P 500 Futures and SPDRS, "The Journal of Futures Markets" 2008, vol. 28, no. 12.
 • Rosenberg L.M., Weintraub N.T., Hyman A.S., ETF strategies and tactics. Hedge your portfolio in a changing market, McGraw Hill, New York 2008.
 • Stout D.E., Chen H., A primer on Exchange Traded Funds: Purpose, operations, and risk, "The CPA Journals", September 2006.
 • www.wirtualnemedia.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171235297

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.