PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 2 (34) | 51--84
Tytuł artykułu

Zbiorowości polskie w zachodnich republikach byłego ZSRR

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Polish Minorities in the Westernmost Post-Soviet States
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kluczem do zrozumienia sytuacji społecznej Polaków za wschodnią granicą - mieszkających na Łotwie, Litwie, Białorusi i Ukrainie - jest poznanie historii politycznej, społecznej i kulturowej tych terenów. Należy wziąć pod uwagę nie tylko wzajemne wielowiekowe relacje między różnymi grupami na tych wieloetnicznych i wieloreligijnych terytoriach, ale także rozwój ruchów narodowych, działania okresu I i szczególnie II wojny światowej, które diametralnie zmieniły sytuację na dawnych ziemiach I i II Rzeczypospolitej. (fragment tekstu)
EN
The article provides an overview of the social situation of Polish minorities in Latvia, Lithuania, Belarus and Ukraine. First, the author presents historical and social data on Polish minorities in these countries. It is stated that in each country the situation of Poles, and their identity as well, varies significantly depending on their different historical backgrounds, the Polish government's position on their case and the current policies of these states. Therefore, this diversity should be taken into consideration by the Polish government in order to execute its policy efficiently.(original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
51--84
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • R. Brubaker, Nacjonalizm inaczej. Struktura narodowa i kwestie narodowe w nowej Europie, tłum. S. Amsterdamski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • K. Buchowski, Polacy w niepodległym państwie litewskim 1918-1940, Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1999.
 • J. Byczkowski, Z dziejów Polaków na Łotwie w XX wieku [w:] Mniejszości polskie i Polonia w ZSRR, H. Kubiak i in. (red.), Wyd. PAN, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992.
 • A. Chajewski, Alarm dla szkolnictwa polskiego na Litwie [w:] Inteligencja polska na Wschodzie. Teraźniejszość i perspektywy, M. Głowacka-Grajper, R. Wyszyński (red.), Wydawnictwo ProLog, Warszawa 2011.
 • S. Ciesielski, G. Hryciuk, A. Srebrakowski, Masowe deportacje radzieckie w okresie II wojny światowej, Instytut Historyczny Uniwersytetu we Wrocławiu, Wrocław 1994.
 • J. Darski (właśc. J. Targalski), Białoruś. Historia, współczesność i konflikty narodowe, Instytut Polityczny, Warszawa 1994. R. Dzwonkowski SAC, Odrodzenie Kościoła katolickiego na Białorusi i Ukrainie po upadku komunizmu, "Ethos" 2008, nr 1(81).
 • A. Gawkowska, Polacy w parafiach (głównie rzymskokatolickich) w Daugavpils [w:] Polacy nad Dźwiną, J. Kurczewski, M. Fuszara (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 • H. Giebień, Depolonizacja Kościoła rzymskokatolickiego na współczesnej Białorusi (zarys problematyki [w:] Polacy poza granicami kraju w progu XXI wieku. Różne oblicza polskiej tożsamości, M. Michalska (red.), Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2011.
 • M. Głowacka-Grajper, "Spójność" i "autentyczność" tożsamości. Antropologia a tożsamość w kontaktach międzykulturowych [w:] Kim jestem, kim jesteśmy? Antropologiczne i socjologiczne konteksty współczesnej tożsamości, D. Czakon, M. Boruta (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2012.
 • I. Grek-Pabisowa, I. Maryniakowa, Współczesne gwary polskie na dawnych kresach północno-wschodnich, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1999.
 • A. Hlebowicz, Kościół odrodzony, Wyd. Stella Maris, Gdańsk 1993.
 • M. Iwanow, Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku Radzieckim 1921-1939, PWN, Warszawa, Wrocław 1991.
 • E. Jekabson, Stosunki polsko-łotewskie na przestrzeni dziejów [w:] Polacy na Łotwie, E. Walawander (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 1993.
 • I. Kabzińska, Wśród "kościelnych Polaków". Wyznaczniki tożsamości etnicznej (narodowej) Polaków na Białorusi, IAiE PAN, Warszawa 1999.
 • I. Kabzińska, Między pragnieniem ideału a rzeczywistością. Polacy na Litwie, Białorusi i Ukrainie w okresie transformacji systemowej przełomu XX i XXI stulecia, Zakład Wyd. Letter Quality, Warszawa 2009.
 • I. Kabzińska, Polskość odrzucona, ocalona, ujawniona, przypomniana... Polacy na Litwie, Ukrainie i Białorusi [w:] Polacy poza granicami kraju w progu XXI wieku. Różne oblicza polskiej tożsamości, M. Michalska (red.), Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2011.
 • J. Kolbuszewski, Polacy na Łotwie. Historia i współczesność. Zarys problematyki [w:] Mniejszości polskie i Polonia w ZSRR, H. Kubiak i in. (red.), Wyd. PAN, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992.
 • H. Krasowska, Mniejszość polska na południowo-wschodniej Ukrainie, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2012.
 • T. Kruczkowski, Polacy na Białorusi na tle historii i współczesności, Słonimskaja Tipografija, Słonim 2003.
 • Z. Kurcz, Mniejszość polska na Wileńszczyźnie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
 • J. Kurczewski, Polacy nad Dźwiną - wyniki badań ankietowych 2007 roku [w:] Polacy nad Dźwiną, J. Kurczewski, M. Fuszara (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 • Lietuvos gyventojai 2011 metais/Lithuanian 2011 Population Census in Brief, Lietu- vos Statistikos Departamentas, Vilnius 2012.
 • P. Łossowski, Łotwa nasz sąsiad. Stosunki polsko-łotewskie w latach 1918-1939, Wyd. Mozaika, Warszawa 1990.
 • J. Misztal, Wysiedlenia i repatriacja obywateli polskich z ZSRR a wysiedlenia i przesiedlenia Niemców z Polski - próba bilansu [w:] Utracona ojczyzna, H. Orłowski, A. Sakson (red.), Instytut Zachodni, Poznań 1997.
 • Mniejszość polska na rozdrożu. Studenci i absolwenci uczelni polskich pochodzący z Litwy, Białorusi i Ukrainy, R. Wyszyński (red.), IS UW, Warszawa 2005.
 • G. Motyka, Od rzezi wołyńskiej do akcji "Wisła". Konflikt polsko-ukraiński 19431947, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011.
 • E. Nowicka, Polacy czy cudzoziemcy? Polacy za wschodnią granicą, Zakład Wydawniczy "Nomos", Kraków 2000.
 • Podole i Wołyń. Szkice etnograficzne, M. Zowczak, Ł. Smyrski (red.), IEiAK UW, Wyd. DiG, Warszawa 2003.
 • Polacy nad Dźwiną, J. Kurczewski, M. Fuszara (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 • Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2009.
 • M. Ruchniewicz, Repatriacja ludności polskiej z ZSRR w latach 1955-59, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2000.
 • A. Sadowski, M. Czerniawska, Tożsamość Polaków na pograniczach, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1999.
 • J. Siedlecki, Losy Polaków w ZSRR w latach 1939-1986, Agencja Wyd. Solidarności Walczącej, Wrocław 1990.
 • W. Siemaszko, E. Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945, Wyd. Von Borowiecky, Warszawa 2000.
 • J. Smolicz, Kultura i nauczanie w społeczeństwie wieloetnicznym, tłum. E. Grabczak-Ryszka, PWN, Warszawa 1990.
 • E. Smułkowa, Inna polskość? [w:] Kultura i świadomość etniczna Polaków na Wschodzie, A. Kuczyński, M. Michalska (red.), Uniwersytet Wrocławski, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", Wrocław 2004.
 • T. Snyder, Rekonstrukcja narodów. Polska, Ukraina, Litwa i Białoruś 1569-1999, tłum. M. Pietrzak-Merta, Pogranicze, Sejny 2009.
 • A. Srebrakowski, Polacy w Litewskiej SSR 1944-1989, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2001.
 • Z. Szub, Polska opieka duszpasterska na Łotwie po II wojnie światowej [w:] Polacy na Łotwie, E. Walawander (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 1993.
 • Z.J. Winnicki, Tematy białorusko-polskie, GS Media, Wrocław 2010.
 • Z.J. Winnicki, Stan obecny i perspektywy polskiej mniejszości narodowej na Białorusi [w:] Polacy poza granicami kraju w progu XXI wieku. Różne oblicza polskiej tożsamości, M. Michalska (red.), Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2011.
 • J. Wołkonowski, Polska inteligencja na Wschodzie - stan i nowe szanse [w:] Inteligencja polska na Wschodzie. Teraźniejszość i perspektywy, M. Głowacka-Grajper, R. Wyszyński (red.), Wyd. ProLog, Warszawa 2011.
 • R. Wyszyński, Narodziny czy śmierć narodu, Wyd. Scholar, Warszawa 2010.
 • www.2001.ukrcensus.gov.ua
 • www.belstat.gov.by
 • www.data.csb.gov.lv
 • www.polska-szkola.pl
 • www.pulakizwilni.blogspot.com
 • www.stat.gov.lt
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171235313

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.