PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 591 | 211
Tytuł artykułu

Zagadnienia estymacji złożonej w badaniach reprezentacyjnych opartych na próbach rotacyjnych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
We współczesnej rzeczywistości ekonomicznej i społecznej gros informacji o charakterze statystycznym pochodzi z badań reprezentacyjnych i stale obserwuje się ich rosnące znaczenie w wielu aspektach życia gospodarczego i społecznego. Jednym z podstawowych zadań badań przeprowadzonych metoda reprezentacyjna jest dostarczenie informacji na temat szeregu populacji generalnych, w tym gospodarstw domowych, przedsiębiorstw przemysłowych, wyborców, klientów banków, pacjentów etc. Obszerny przegląd zastosowań metod obróbkowych w wielorakich badaniach gospodarstw, koniunktury, zdrowia , aktywności ekonomicznej, w badaniach wiktymizacyjnych, środowiskowych, rolnych, marketingowych oraz badaniach opinii publicznej i sondażach przedwyborczych został omówiony w literaturze przedmiotu. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
211
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Babiker A.I., Sampling on Successive Occasions from a Changing Population, Ph.D. Thesis, University of Southampton, 1984, U.K.
 • Bailar B., The effects of rotation group bias on estimates from panel surveys, "Journal of the American Statistical Association" 1975, vol. 70, s. 23-30.
 • Bankier M.D., Power allocations: determining sample sizes for subnational areas, "The American Statistician" 1988, vol. 42, no. 3, s. 174-177.
 • Bell P. A., The impact of sample rotation patterns and composite estimation on survey outcomes, Australian Bureau of Statistics, Working Papers in econometrics and applied statistics, Catalogue number 1351.0, no. 99/1, May 1999.
 • Bell P.A., Comparison of Alternative Labour Force Survey estimators, "Survey Methodology" 2001, vol. 27, no. 1, s. 53-63.
 • Bell W.R., Hillmer S.C., Time series approach for repeated surveys, "Survey Methodology" 1990, vol. 16, no. 2, s. 195-215.
 • Bellhouse D.R., A review of optimal designs in survey sampling, "Canadian Journal of Statistics" 1984, vol. 12, s. 54-65.
 • Berger Y.G., Variance estimation for measures of change in probability sampling, "Canadian Journal of Statistics" 2004, vol. 32, no. 9, s. 451-467.
 • Berger Y.G., Priam R., Estimation of Correlations between Cross-Sectional Estimates from Repeated Surveys - an Application to the Variance of Change, Proceedings of the 2010 Statistic Canada Symposium.
 • Berger Y.G., Priam R., Variance estimation of hot-deck imputed estimator of change over time from repeated surveys, referat wygłoszony na konferencji VII Conference Survey Sampling in Economic and Social Research, Katowice 2011.
 • Bethel J., Sample allocation in multivariate surveys, "Survey Methodology" 1989, vol. 15, no. 1, s. 47-57.
 • Betti G., Verma V., Rotational panel designs for surveys of income and living conditions in Europe, Invited paper, International Statistical Institute 56th Session, Lisbon 2007.
 • Bieć M., Test koniunktury. Metody, techniki, doświadczenia, Prace i materiały IRG SGH 1996, nr 48.
 • Biemer P.P., Lyberg L.E., Introduction to Survey Quality, John Wiley & Sons, New York 2003.
 • Binder D.A., Dick J.P., Modelling and estimation for repeated surveys, "Survey Methodology" 1989, vol. 15, no. 1, s. 29-45.
 • Binder D.A., Hidiroglou M.A., Sampling in Time, "Handbook of Statistics", eds. P.R. Krishnaiah, R. Rao, 1988, vol. 6, s. 187-211.
 • Blight B., Scott A., A stochastic model for repeated surveys, "Journal of the Royal Statistical Society" 1973, Series B 35, s. 61-68.
 • Bracha Cz., Metoda reprezentacyjna w badaniu opinii publicznej i marketingu, Wydawnictwo EFEKT A i W. Skrzypczak, Warszawa 1998
 • . Bracha Cz., Teoretyczne podstawy metody reprezentacyjnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Bracha Cz., Jakubowski J., Szarkowski A., Analiza porównawcza estymatorów regresyjnych w reprezentacyjnych badaniach statystycznych, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych, z. 292, Warszawa 2004.
 • Brackstone G., Managing Data Quality in a Statistical Agency, "Survey Methodology" 1999, vol. 25, no. 2, s. 139-149.
 • Breu P., Ernst L., Alternative estimators to the current composite estimators, Proceedings of the survey research methods section, "American Statistical Association" 1983, s. 397-402.
 • Cantwell P.J., Variance Formulae for Composite Estimators in Rotating Surveys, "Survey Methodology" 1990, vol. 16, no. 1, s. 153-163.
 • Carroll R.J., Ruppert D., Stefański L.A., Measurement Error in Nonlinear Models, Chapman and Hall, London 1995.
 • Ciepiela P., Gniado K., Wesołowski J., Wojty M., Dynamic K-Composite Estimator for an arbitrary rotation scheme, "Statistics in Transition- - New Series" 2012, vol. 13 no. 1, s. 7-20.
 • Cochran W.G., Sampling Techniques, John Wiley & Sons, New York 1953, 1963,1977.
 • Day C.D., Evolutionary algorithms for optimal sample design, A paper presented at the 2009 Federal Committee on Statistical Methodology Conference, Washington 2009.
 • De Jong K.A., Evolutionary Computation: A Unified Approach, MIT Press, Boston 2006.
 • Degras D., Rotation Sampling for Functional Data, Cornell University Library 2012, dostępne pod adresem: http://arxiv.org/abs/1204.4494v2 (dostęp: 19.04.2012).
 • Demnati A., Rao J.N.K., Hidiroglou M., Tambay J., On the allocation and estimation for dual frame survey data, Proceedings of the Survey Research Methods Section, "American StatisticalAssociation" 2007, s. 2938-2945.
 • Duncan G., Kalton G., Issues of Design and Analysis of Surveys Across Time "International Statistical Review" 1987, vol. 55, no. 1, s. 97-117.
 • Eckler A.R., Rotation Sampling, "Annals of Mathematical Statistics" 1955, vol. 26, s. 664-685.
 • European Commission, The Joint Harmonised EU Programme Business and Consumer Surveys User Guide, European Commision, Directorate General Economic and Financial Affairs, Bruksela 2004.
 • Feder M., Time series analysis of repeated surveys: The state-space approach. "Statistica Neerlandica" 2001, vol. 55, s. 182-199.
 • Feng S., Zou G., Sample Rotation Method with auxiliary variable, "Communications in Statististics - Theory and Methods" 1997, vol. 26, no 6, s. 1497-1509.
 • Fienberg S.E., Johnson, M.S., Junker, B.W., Classical multi-level and Bayesian approaches to population size estimation using multiple lists, "Journal of the Royal Statistical Society", Series A, 1999, vol. 162, s. 383-405.
 • Fienberg S.E., Tanur J.M., Experimental and sampling structures: parallels diverging and meeting, "International Statistical Review" 1987, vol. 55, s. 75-96.
 • Fuller W.A., Analysis of Repeated Surveys, "Survey Methodology" 1990, vol. 16, no. 2, s. 167-180.
 • Fuller W.A., Sampling Statistics, John Wiley & Sons, New Jersey 2009.
 • Fuller W.A., Rao J.N.K., A Regression Composite Estimator with Application to the Canadian Labour Force Survey, "Survey Methodology" 2001, vol. 27, no. 1, s. 45-51.
 • Gagliardi F., Verma V., Ciampalini, G., Methodology of European labour force surveys: sample design and implementation, Working Papers, no. 79, Dipartimento di Metodi Quantitativi, Universita di Siena.
 • Gambino J., Kennedy B., Singh M.P., Regression composite estimation for the Canadian Labour Force Survey: Evaluation and implementation, "Survey Methodology" 2001, vol. 27, no. 1, s. 65-74.
 • Ghellini G., Pannuzi N., Nonresponse in Panel Surveys: a Review of Adjustment Techniques, "Statistics in Transition" 1995, vol. 2, no. 5, s. 739-754.
 • Goldstein H., The Design and Analysis of Longitudinal Studies, Academic Press, New York 1979.
 • Groves R.M., Survey Errors and Survey Costs, John Wiley & Sons, New York 1989.
 • Groves R.M., Dillman D.A., Eltinge J.L., Little R.J.A., Survey Nonresponse, John Wiley & Sons, New York 2002.
 • Groves R.M., Fowler F.J., Couper M.P., Lepkowski J.M., Singer E., Survey Methodology, John Wiley & Sons, New York 2009.
 • Groves R.M., Lyberg L., Total survey error: Past, present, and future, "Public Opinion Quarterly" 2010, vol. 74, no. 5, s. 849-879.
 • Gurney M., Daly J.F., A multivariate approach to estimation in periodic sample surveys, Proceedings of the American Statististical Association, Section of Social Statististics, 1965, s. 242-257.
 • GUS, Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski IV kwartał 2011, Departament Pracy, Warszawa 2012a.
 • GUS, Dochody i Warunki Życia Ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2010), Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Warszawa 2012b.
 • GUS, Metodologia Badania Budżetów Gospodarstw Domowych, Departament Warunków Życia, Warszawa 201la.
 • GUS, Metodologia badań reprezentacyjnych w GUS, Prace Komisji Matematycznej, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, Warszawa 1979.
 • GUS, Stan Zdrowia Ludności Polski w 2009 roku, Departament Badań Społecznych, Warszawa 201lb.
 • GUS, Zastosowanie metody reprezentacyjnej w badaniach statystycznych GUS (1981 - 1986), Prace Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, z. 166, Warszawa 1987.
 • Hansen M.H., Hurwitz W.N., Madow W.G., Sample Survey Methods and Theory, vol. 1, 2, New York 1953.
 • Hedayat A.S., Sinha B.K., Design and Inference in Finite Population sampling, John Wiley & Sons, New York 1991.
 • Holt D., Farver T., The Use of Composite Estimators with Two Stage Repeated Sample Designs, "Journal of Official Statistics" 1992, vol. 8, no. 4, s. 405-416.
 • Holt D., Skinner C.J., Components of change in repeaters surveys, "International Statistical Review" 1983, vol. 57, s. 1-18.
 • Hsiao C., Analysis of Panel Data, Cambridge University Press, Cambridge 2003.
 • Hubner D., Lubiński M., Małecki W., Matkowski Z., Koniunktura gospodarcza, PWE, Warszawa 1994.
 • Hughes E., Rao J.N.K., Some problems of optimal allocation in sample surveys involving inequality constraints, Communications in Statistics A, 1979, vol. 8, s. 1551-1574.
 • Hughes P J., Design for Composite Estimation with Changing Survey Frames, "Journal of Official Statistics" 1991, vol. 7, no. 1. s. 77-91.
 • Iachan R., Jones B., Classification and Properties of Rotation Sampling Designs, "Journal of Official Statistics" 1987, vol. 3, no. 2, s. 169-181.
 • IRG SGH, Kondycja gospodarstw domowych, Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, Warszawa 2012.
 • IRG SGH, Koniunktura w przemyśle, Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, Warszawa 2012.
 • Jessen R., Statistical investigation of a farm survey for obtaining farm facts, "Iowa Agricultural Station Research Bulletin" 1942, vol. 304, s. 54-59.
 • Jones R., Best linear unbiased estimators for repeated surveys, "Journal of the Royal Statistical Society", series B, 1980, vol. 42, s. 221-226.
 • Kalton G., Handing Wave Nonresponse in Panel Surveys, "Journal of Official Statistics" 1986, vol. 2, no. 3, s. 303-314.
 • Kalton G., Citro C.F., Panel Surveys: adding the fourth dimention, "Survey Methodology" 1993, vol. 19, s. 205-215.
 • Kershoff G., The impact of weight adjustment on the accuracy of business tendency surveys: An assessment of the manufacturing survey of South Africa, 30th CIRET Conference, New York, October 2010.
 • Kessler R.C., Greenberg D.F., Linear Panel Analysis, Academic Press, New York 1981.
 • Kim K.W., Park Y.S., Kim N.Y., l-Step Generalized Composite Estimator under 3-Way Balanced Rotation Design, "Journal of the Korean Statistical Society" 2005, vol. 34, s. 219-233.
 • Kish L., Space Time Variations and Rolling Samples, "Journal of Official Statistics" 1998, vol. 14, no. 1, s. 31-46.
 • Kish L., Survey Sampling, John Wiley & Sons, New York 1965.
 • Konijn H.S., Statistical Theory of Sample Survey Design and Analysis, North- -Holland, London 1973.
 • Kordos J., 40 lat badań budżetów gospodarstw domowych, "Wiadomości Statystyczne" 1997a, nr 7, s. 27-40.
 • Kordos J., Dokładność danych w badaniach społecznych, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, t. 35, GUS, Warszawa 1987.
 • Kordos J., Eksperymentalne badania budżetów rodzinnych metodą rotacyjną, "Przegląd Statystyczny" 1971, z. 3-4, s. 227-246.
 • Kordos J., Estimation Problems and Data Quality in Rotation Samples, w: Rotierende Stichproben - Datenkumulation und Datenqualitat, Spektrum Bendesstatistik, Bd 21, Statistisches Bundesamt, 2002, s. 57- 73.
 • Kordos J., Jakość danych statystycznych, PWE, Warszawa 1988.
 • Kordos J., Metoda rotacyjna w badaniach budżetów gospodarstw domowych w Polsce, "Wiadomości Statystyczne" 1982, nr 9, s. 1-6.
 • Kordos J., Metoda rotacyjna w badaniach reprezentacyjnych, "Przegląd Statystyczny" 1967, z. 4, s. 373-394.
 • Kordos J., Nonresponse Problems in Polish Household Surveys, "Statistics in Transition" 1995, vol. 2, no. 5, s. 789-812.
 • Kordos J., Problematyka badań panelowych, GUS, PTS, "Wiadomości Statystyczne" 1997b, nr 10, s. 5-19.
 • Kordos J., Review of application of rotation methods in sample surveys in Poland, "Statistics in Transition - New Series" 2012, vol. 13, no. 2, s. 47-64.
 • Kowalczyk B., Badania reprezentacyjne powtarzalne w czasie, praca doktorska, Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, Warszawa 2002.
 • Kowalczyk B., Badania reprezentacyjne powtarzalne przy założeniu populacji stałej w składzie, w: Metoda reprezentacyjna w badaniach ekonomiczno-społecznych, red. J. Wywiał, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2003c, s. 109-124.
 • Kowalczyk B., Estimation of the Population Total on the Current Occasion under Second Stage Unit Rotation Pattern, "Statistics in Transition" 2003b, vol. 6, no. 4, s. 503-513.
 • Kowalczyk B., Klasyczny i złożony estymator ilorazu średnich w populacji w kolejnych okresach, w: Metoda reprezentacyjna w badaniach ekonomiczno-społecznych, cz. 2, red. nauk. J. Wywiał, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2003a, s. 79-89.
 • Kowalczyk B., Number Index Estimation Using Auxiliary Information in Repeated Rotating Surveys, Seventh International Meeting Quantitative Methods for Applied Sciences, materiały konferencyjne, Siena 2004a.
 • Kowalczyk B., Reprezentacyjne badania powtarzalne - teoretyczne i empiryczne wyniki dotyczące estymacji wartości średniej, w: Modelowanie procesów ekonomicznych, red. Z. Binderaian, B. Borkowski, W. Dziubdziela, W. Gierulski, J. Lewandowski, Z. Lis, A. Orłowski, WSH Kielce-SGGW Warszawa, Kielce 2002, s. 99-106.
 • Kowalczyk B., Wykorzystanie estymatorów ilorazowych do estymacji indeksu dynamiki zmian wartości średniej w populùcji, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH 2004b, z. 13, s. 47-58.
 • Kowalczyk B., Zastosowanie metody poststratyfikacji w badaniach koniunktury, "Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych" 2011, t. XII, nr 2, s. 210-221.
 • Kowalczyk B., Tomczyk E., Non-response and Weighting Systems in Business Tendency Surveys: Are Expectations Influenced?, Prace i materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2011, nr 86, s.101-119.
 • Kowalczyk B., Tomczyk E., Rationality of expectations of industrial eneterprises - analysis based on business tendency surveys with item nonresponse, "Bank i Kredyt", 2008, nr 8, s. 3-11.
 • Kowalczyk B., Witkowski B., O wpływie metod ważenia na własności szeregów czasowych statystyk bilansowych IRG, Prace i materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2011, nr 87, s.65-86.
 • Kowalski J., Optimal estimation in rotation patterns, "Journal of Statistical Planning and Inference" 2009, vol. 139, no. 4, s. 2429-2436.
 • Kowalski J., Optymalna rekurencyjna estymacja średniej w schematach rotacyjnych, praca doktorska, Wydział MiNI, Politechnika Warszawska, Warszawa 2010.
 • Kowalski J., Wesołowski J., Recurrence optimal estimators for rotation cascade patterns with holes (w przygotowaniu, 2012).
 • Kozak M., On sample allocation in multivariate surveys, "Communications in Statistics - Simulation and Computation" 2006, vol. 35, s. 901-910.
 • Kozak M., Zieliński A., Singh S., Stratified two-stage sampling in domains: sample allocation between domains, strata, and sampling stages, Statistics and Probability Letters, 2008, vol. 78, no. 8, s. 970-974.
 • Lednicki B., Schemat losowania i metoda estymacji w rotacyjnych badaniach budżetów gospodarstw domowych, "Wiadomości Statystyczne" 1982, vol. 9, s. 6-12.
 • Legg J.C., Fuller W.A., Two-Phase Sampling, w: Sample surveys: design, methods and applications, eds. D. Pfeffermann, C.R. Rao, "Handbook of Statistics" 2009, vol. 29A, Elsevier, Amsterdam.
 • Little R.J.A., Rubin D.B., Statistical Analysis with Missing Data, Wiley Series in Probability and Mathematical Statistics, New York 2002.
 • Longford N.T., Missing Data and Small-Area Estimation, Springer Science + Business Media, New York 2005.
 • Longford N.T., Studying Human Populations, Springer Science + Business Media, New York 2008.
 • Lynn P., Methodology of Longitudinal Surveys, John Wiley & Sons, Chichester 2009.
 • Manninng J.A., Goldberg C.S., Estimating population size using capture- -recapture encounter histories created from point coordinate locations of Animals, "Methods in Ecology and Evolution" 2010, vol. 1, no. 4, s. 389-397.
 • McLaren C.H., Steel D.G., Rotation patterns and trend estimation for repeated surveys using rotation group estimates, "Statistica Neerlandica" 2001, vol. 55, s. 221-238.
 • Miazaki E.S., Estimation for the time series subject to the error of rotation sampling, Ph.D. Thesis, Iowa State University, Ames 1985.
 • Munnik D., Statistical Confidence Intervals for the Bank of Canada's Business Outlook Survey, Bank of Canada Discussion Paper no. 2010-7, Ottawa 2010.
 • Nathan G., The Analysis of Longitudinal Surveys, w: Sample surveys: design, methods and applications, eds. D. Pfeffermann, C.R. Rao, "Handbook of Statistics" 2009, vol. 29B, Elsevier, Amsterdam.
 • Nedyalkova D., Qualité L., Tille Y., General Framework for the Rotation of Units on repeated Survey sampling, "Statistica Neerlandica" 2009, vol. 63, no. 3, s. 269-293.
 • Neyman J., Contribution to the theory of sampling human populations, "Journal of the Association" 1938, vol. 33, s.101-116.
 • OECD, Business Tendency Surveys, A handbook, Statistics Directorate, Paris 2003.
 • Okafor F., Amab R., Some strategies of two-stage sampling for estimating population ratios over two occasions, "Australian Journal of Statistics" 1987, vol. 29, s. 128-142.
 • Okafor F., Comparison of Estimators of Population Total in Two-Stage Successive Sampling Using Auxiliary Information, "Survey Methodology" 1987, vol. 13, s. 109-121.
 • Panel Surveys, eds. D. Kasprzyk, G. Duncan, G. Kalton, M.P. Singh, John Wiley & Sons, New York 1989.
 • Park Y.S., Kim K.W., Choi J.W., One-level rotation design balanced on time in monthly sample and in rotation group, "Journal of the American Statistical Association" 2001, vol. 96, s. 1483-1496.
 • Patterson H.D., Sampling on successive occasions with partial replacement of units, "Journal of the Royal Statistical Society", Series B 12, 1950, s. 241-255.
 • Pfeffermann D., Estimation and seasonal adjustment of population means using data from repeated surveys, "Journal of Business and Economic Statistics" 1991, vol. 9, s. 163-175.
 • Podgórska M., Statystyczna analiza wyników testów koniunktury, Prace i Materiały IRG SGH, 1998, nr 60.
 • Popiński W., Development of the Polish Labour Force Survey, "Statistics in Transition" 2006, vol. 7, no. 5, s. 1009-1030.
 • Prabhu-Ajgaonkar S.G., The theory of univariate sampling on successive occasions under the general correlation patterns, "Australian Journal of Statistics" 1967, vol. 18, s. 56-63.
 • Rahim M.A., Use of distance function to optimize sample allocation in multivariate surveys: A new perspective, Proceedings of the Survey Research Methods Section, "American Statistical Association" 1995, s. 365-369.
 • Rahim M.A., Jocelyn W., Sample allocation in multivariate stratified design: an alternative to convex programming, Proceedings of the Section on Survey Research Methods, "American Statistical Association" 1994, s. 689-692.
 • Rao J.N.K., On double sampling for stratification and analytic surveys, "Biometrica" 1973, vol. 60, s. 125-133.
 • Rao J., Graham J., Rotation designs for sampling on repeated occasions, "Journal of the American Statistical Association" 1964, vol. 50, s. 492-509.
 • Rubin D. B., Multiple Imputation for Nonresponse in Surveys, John Wiley & Sons, New York 2004.
 • Sample Surveys: Design, Methods and Applications, eds. D. Pfefferman, C.R. Rao, "Handbook of Statistics", vol. 29A, Elsevier, Amsterdam 2009.
 • Samdal C.E., Lundstrom S., Estimation in surveys with nonresponse, John Wiley & Sons, Chichester 2005.
 • Samdal C.E., Swensson B., Wretman J., Model Assisted Survey Sampling, Springer-Verlag, New York 1992.
 • Scott A., Smith T., Analysis of repeated surveys using time series methods, "Journal of the American Statistical Association" 1974, vol. 69, s. 674-678.
 • Scott A., Smith T., Jones R., The application of time series methods to the analysis of repeated surveys, "International statistical Review" 1977, vol. 45, no. 1, s. 13-28.
 • Shin D-Y, Park H., A Study of the Composite Estimator for Change Rate, Section on Survey Research Methods, Joint Statistical Meetings 2009, http://www.amstat.org/sections/srms/proceedings/y2009/Files/304653. pdf (dostęp: 05.08.2009).
 • Singh D., Estimates in successive sampling using multi-stage design, "Journal of the American Statistical Association" 1968, vol. 63, s. 99-112.
 • Singh A.C., Kennedy B., Wu S., Regression composite estimation for the Canadian labour force survey with a rotating panel design, "Survey Methodology" 2001, vol. 27, no. 2, s. 33-44.
 • Singh G.N., Singh V.K., On the use of auxiliary information in successive sampling, "Journal of the Indian Society of Agricultural Statistics" 2001, vol. 54, no. 1, s. 1-12.
 • Singh V.K., Singh G.N., Shukla D., An efficient family of ratio-cum-difference type estimators in successive sampling over two occasions, "Journal of Scientific Research" 1991, vol. 41C, s. 149-159.
 • Smith P., Pont M., Jones T., Developments in business survey methodology in the office for national statistics, 1994-2000, "Journal of the Royal Statistical Society. Series D (The Statistician)" 2003, vol. 52, no. 3, s. 257-295.
 • Steel D.G., Sampling in Time, w: Encyclopedia of Social Measurement, ed. K. Kempf-Leonard, Elsevier Academic Press, Amsterdam 2004.
 • Steel D.G., McLaren C.H., Designing for Trend Estimation in Repeated Business Surveys, Proceedings of the Second International Conference on Establishment Surveys, Invited Papers, American Statistical Association, Alexandria 2000a.
 • Steel D.G., McLaren C.H., The effect of different rotation patterns on the revision of trend estimates, "Journal of Official Statistics" 2000b, vol. 16, no. 1, s. 61-76.
 • Steel D.G., McLaren C., Design and Analysis of Repeated Surveys, Keynote lecture presented at International Conference on Quality Management of Official Statistics, Korea 6-7 September 2007.
 • Steel D.G., McLaren C., Design and Analysis of Repeated Surveys, Centre for Statistical and Survey Methodology, University of Wollongong, Working Paper 11-08, 2008, dostępne pod adresem url: http://ro.uow.edu.au/cssmwp/10.
 • Steel D., McLaren C., Design and Analysis of Surveys Repeated over Time, w: Sample surveys: design, methods and applications, eds. D. Pfeffer- mann, C.R. Rao, "Handbook of Statistics" 2009, vol. 29B, Elsevier, Amsterdam.
 • Szarkowski A., Witkowski J., The Polish Labour Force Survey, "Statistics in Transition" 1994, vol. 1, no. 4, s. 467-483.
 • Tamhane A.C., Inference based on regression estimator in double sampling, "Biometrika" 1978, vol. 65, no. 2, s. 419-427.
 • Tikkiwal B.D., Successive sampling - A review, Proceedings of the 42nd Session of the International Statistical Institute held in Manila, 1979, Book 2, s. 367-384.
 • Tiller R.B., A Kalman filter approach to labor force estimation using survey data, Proceedings of the Section on Survey Research Methods, "American Statistical Association" 1989, s. 16-25.
 • Tiller R.B., Time Series Modeling of Sample! Survey Data from the U.S. Current Population Survey, "Journal of Official Statistics" 1992, vol. 8, no. 2, s. 149-166.
 • Tomczyk E., Oczekiwania w ekonomii. Idea, pomiar, analiza, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 • Tomczyk E., Racjonalność oczekiwań. Metody i analiza danych jakościowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
 • Tomczyk E., Kowalczyk B., Influence of non-response in business tendency surveys on properties of expectations, "Statistics in Transition - New Series" 2010, vol. 11, no. 2, s. 403-422.
 • Thompson S.K., Sampling, John Wiley & Sons, New Jersey 2012.
 • Tripathi T.P., Sinha, S.K.P., Estimation of ratio on successive occasions, Paper presented at the "Symposium on Recent Developement in Survey Methodology" held at Indian Statistical Institute 1976.
 • United Nations, Designing Household Survey Samples: Practical Guidelines, Series F, no. 98, United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division, New York 2005.
 • U.S. Census Bureau, Current Population Survey, Design and Methodology, Technical Paper 63RV, Bureau of Labour Statistics, U.S. Census Bureau 2002.
 • Valliant R., Gentle J.E., An application of mathematical programming to sample allocation, "Computational Statistics and Data Analysis" 1997, vol. 25, no. 3, s. 337-360.
 • Verma V., Betti G., Ghellini G., Cross-sectional and longitudinal weighting in a rotational household panel: applications to EU-SILC, "Statistics in Transition" 2007, vol. 8, no. 1, s. 5-50.
 • Verma V., Gagliardi F., Data cumulation in repeated surveys, Invited Paper, ITACOSM11 2nd Italian Conference on Survey Methodology, Pisa 2011.
 • Wang H., Non-response in the Norwegian Business Tendency Survey, Statistics Norway, Department of Economic Statistic, 2004, Document no. 2004/3.
 • Wesołowski J., Recursive optimal estimation in Szarkowski rotation scheme, "Statistics in Transition - New Series" 2010, vol. 11, no. 2, s. 267-285.
 • Wesołowski J., Recurrent optimal estimators under rotation cascade scheme through Chebyshev polynomials, referat wygłoszony na konferencji VII Conference Survey Sampling in Economic and Social Research, Katowice 2011.
 • Wieczorkowski R., Zielinski R., Komputerowe generatory liczb losowych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1997.
 • Wilks S.S, Representative Sampling and Poll Reliability, Public Opinion Quarterly 1940, vol. 4.
 • Wolter K.M., Composite estimation in finite populations, "Journal of the American Statistical Association" 1979, vol. 74, s. 604-613.
 • Woodruff R.S., The Use of Rotating Samples in the Census Bureau's Monthly Surveys, "Journal of the American Statistical Association" 1963, vol. 58, s. 454-467.
 • Wywiał J., Lokalizacja próby w warstwach minimalizująca promień spektralny macierzy wariancji i kowariancji wektora średnich z próby, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1988, z. 404, s. 195-199.
 • Wywiał J., On estimation of total on two occasions, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach" 2002, nr 21, s.123-146.
 • Wywiał J., Statystyczna metoda reprezentacyjna w badaniach ekonomicznych (optymalizacja badań próbkowych), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1992.
 • Wywiał J., Wprowadzenie do metody reprezentacyjnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010.
 • Yansaneh I.S., Fuller W., Optimal recursive estimation for repeated surveys, "Survey Methodology" 1998, vol. 24, no. 1, s. 31-40.
 • Yates F., Sampling Methods for Censuses and Surveys, wyd. 1, Charles Griffin, London 1949.
 • Załuska U., Prognozy makrootoczenia przedsiębiorstwa, w: Prognozowanie gospodarcze: metody i zastosowanie, red. M. Cieślak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Zamovitz V., Business Cycles: Theory, History, Indicators and Forecasting, The University of Chicago Press, Chicago 1992.
 • Zasępa R., Metoda reprezentacyjna, PWE, Warszawa 1972.
 • Zou G., Feng S., Qin H., Sample Rotation Theory with Missing Data, Science in China, Series A: Mathematics 2002, vol. 45, no. 1, s. 42-63.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171235315

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.