PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 5 | 59--71
Tytuł artykułu

Zarządzanie bankowym ryzykiem kredytowym

Warianty tytułu
Bank Credit Risk Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu wskazano na rosnące znaczenie doskonalenia procesu zarządzania ryzykiem kredytowym w kontekście analizy źródeł kryzysu finansowego. Źródła kryzysu finansowego 2008 roku wiąże się z działalnością głównie amerykańskich banków inwestycyjnych, które sprzedawały instrumenty pochodne oparte na dochodach z bardzo ryzykownie udzielanych kredytów typu subprime. Wzrost ryzyka odnotowywany w obszarze działalności banków jest zwykle także pochodną pogorszenia koniunktury gospodarczej w sektorach klientów banków, w tym niefinansowych podmiotów gospodarczych. W takiej sytuacji banki ograniczają udzielanie klientom obarczonych wyższym ryzykiem kredytowym aktywnych produktów finansowych. W kontekście rosnącego na znaczeniu globalnego kryzysu zadłużenia, obejmującego swym zasięgiem przede wszystkim kraje wysoko rozwinięte, w tym USA i strefę euro, działania polegające głównie na wprowadzaniu dodatkowych restrykcji w udzielaniu produktów finansowych mogą okazać się niewystarczające, a nawet mogą okazać się szkodliwe przyczyniając się do zmniejszenia wzrostu gospodarczego poszczególnych krajów. Ze względu na globalny charakter obecnego kryzysu zadłużenia i roli bankowości inwestycyjnej w genezie tego kryzysu konieczne są także działania zmierzające do poprawy instrumentów identyfikacji, kwantyfikacji i kontroli ryzyka bankowego, przede wszystkim kredytowego oraz zabezpieczania instytucji kredytowych przed potencjalnymi źródłami tego ryzyka. (abstrakt oryginalny)
EN
In the study, the growing importance of improving the credit risk managements process was indicated in the context of analysis sources of the financial crisis. The sources of 2008 financial crisis are being combined with the activity of mostly American investment banks which derivative securities based on profits from very risky subprime credits. The increase in the risk recorded in the area of banks' activities is also a consequence of worsening the trade boom in customers' sectors of banks, including nonfmancial business entities. In such a situation the banks are reducing granting customers active financial products burdened with the high credit risk. In the context of the debt growing on meaning of the global crisis, embracing with one's reach above all the developed countries, including the USA and the euro zone, actions consisting mainly of implementing additional restrictions in granting financial products can turn out to be insufficient, and what is more they can tum out to be harmful contributing in reducing the growth in the economy of individual countries. Due to the global character of the current debt crisis and the role of the investment banking in the genesis of the crisis activities aimed on the improvement of the identification instruments, the quantification and the control of the bank risk are necessary, above all credit and protecting credit institutions against potential sources of this risk. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
59--71
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku
Bibliografia
 • 1.R. Azembski, Idzie ku lepszemu, (w:) "Bank. Miesięcznik Finansowy", nr 2 (125), luty 2003.
 • 2.W. Białek, USA: Poprawa na rynku pracy zapowiada hossę, (w:) Portal finansowy "Parkiet.com", 23.12.2011, s. 1, (www.parkiet.pl).
 • 3.B. Bugała-Miler, Scoring zmniejsza ryzyko (w:) "Puls Biznesu", Moje finanse, Banki, 16.02.2001, nr 34 (776).
 • 4.M. Capiga, Nowe aspekty zarządzania ryzykiem kredytowym (w:) "Bank. Miesięcznik Finansowy", luty 2003, nr 2 (125).
 • 5.A. Jane, A. Krymarys-Balcerzak, Ryzyko operacyjne w ramach zintegrowanego zarządzania ryzykiem w banku (w:) "Bank. Miesięcznik Finansowy", listopad 2002, nr 11 (122),
 • 6.W. L. Jaworski (red.), Banki polskie u progu XXI wieku, Studia Finansowo-Bankowe SGH, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1999.
 • 7.B. Kaczmarczyk, Kryzys a wydajność pracowników, (w) Portal finansowy "eGospodarka", 31.01.2011, (www.egospodarka.pl).
 • 8.A. Klapaczyński, Zarządzanie ryzykiem kredytowym w przedsiębiorstwie (w:) Sposoby zabezpieczania się przed ryzykiem niewypłacalności kontrahentów, Zeszyty PBR-CASE, Fundacja Naukowa CASE, PBR S.A., Warszawa 1997
 • 9.W. Kuryłek, Credit scoring - podejście statystyczne (w:) "Bank i Kredyt", Wydawnictwo NBP, czerwiec 2000, nr 6.
 • 10.D. Prokopowicz, Doskonalenie zarządzania bankowym ryzykiem kredytowym w Polsce, rozprawa doktorska, SGGW, Warszawa 2003.
 • 11.G. Siemionczyk, Strefa euro: ekonomiści nie nadążają z obniżaniem prognoz, (w) Portal finansowy "Parkiet.com", 24.12.2011, (www.parkiet.pl).
 • 12.M. Wiatr, Systemy szacowania indywidualnego ryzyka kredytowego (w:) Bank. Miesięcznik Finansowy, 2001, nr 1.
 • 13.Z. Zawadzka, Ryzyko bankowe (w:) "Bank. Miesięcznik Finansowy", 2001, nr 6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171235463

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.