PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | nr 1 (21) | 237--265
Tytuł artykułu

Możliwości wykorzystania surowców rolniczych do produkcji energii w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Biomass as Energy Source in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem prezentowanej analizy jest przedstawienie możliwości pozyskiwania energii z surowców rolniczych w Polsce oraz wskazanie problemów w realizacji takich zamierzeń. W tekście zamieszczono dlatego omówienie regulacji prawnych dotyczących pozyskiwania energii z biomasy oraz informacje o możliwościach i problemach towarzyszących wytwarzaniu takich form energii. (fragment tekstu)
EN
The article discusses the issues related to the use of biomass, i.e. biological material from living (or recently living) organisms. The paper begins with an analysis of the legal framework (at both European and national levels) which governs the use of biomass. The author also reviews the subsidies directed at supporting the biomass production. In the next sections she examines the challenges and prospects for the further development and popularization of biomass as a renewable source of energy in Poland. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
237--265
Opis fizyczny
Twórcy
 • Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
Bibliografia
 • Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2008, GUS, Warszawa 2008.
 • Rynek rzepaku - stan i pespektywy, raport nr 35, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa 2009.
 • Rynek zbóż - stan i pespektywy, raport nr 37, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa 2009.
 • Rynek ziemniaka - stan i pespektywy, raport nr 35, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa 2009.
 • Będą wyższe ulgi podatkowe na bioester, Unia wyraziła zgodę, "Rzeczpospolita" z dn. 23 września 2009 r.
 • F. Brzóska, K. Węglarzy, Odnawialne źródła energii pochodzenia rolniczego, "Wiadomości Zootechniczne", R. XLIV (2006), nr 3.
 • A. Faber, Podstawowe problemy produkcji roślin na cele energetyczne - szanse i zagrożenia, "Wieś Jutra" 2009, nr 8-9.
 • K. Grecka, Wykorzystanie energii zasobów odnawialnych - nowa dyrektywa, "Czysta Energia" 2009, nr 9(95).
 • A.E. Gutowska, Rośliny energetyczne szansą rozwoju obszarów wiejskich, "Wieś Jutra" 2008, nr 8-9.
 • A. Kowalczyk-Juśko, Owies nie tylko dla konia, "Czysta Energia" 2006, nr 1(50).
 • A. Kupczyk, M. Kupczyk, Uwarunkowania powstania kompleksów bioenergetycznych, "Wieś Jutra" 2009, nr 8-9.
 • H. Majchrzak, Dyrektywa 2009/30/WE a biopaliwa - nowe możliwości, "Czysta Energia" 2009, nr 9(95), s. 9.
 • J. Papuga, Finansowanie i projektowanie budowy biogazowni w Polsce, "Agrotrendy" 2009, nr 13.
 • S. Podlaski, D. Chołuj, G. Wiśniewski, Kryteria wyboru roślin energetycznych do uprawy w określonych warunkach przyrodniczych, "Wieś Jutra" 2009, nr 8-9.
 • J. Popczyk,, Rola biomasy i polskiego rolnictwa w realizacji Pakietu energetycznego, "Czysta Energia" 2008, nr 2(76).
 • K. Żmuda, E. Czerwiakowska-Bojko, Rolniczy potencjał energetyczny - biogazownie rolnicze przyszłością polskiej wsi, "Czysta Energia" 2009, nr 9 (95).
 • J.K. Ardanowski, K. Żmuda, Uwarunkowania produkcji energii odnawialnej ze źródeł rolniczych, http://www.ekoenergia.pl
 • Biodiesel, http://pl.wikipedia.org.
 • Biomasa i Odnawialne źródła energii, http://www.biomasa.org.
 • Biomasa, http://www.energia-odnawialna.net.
 • Centrum Informacji o Rynku Energii CIRE, Regulacje prawne rynku biopaliw w Unii Europejskiej, http://www.cire.pl.
 • D. Ciepiela, Ministerstwo Gospodarki uzna zboża za biomasę, http://energetyka.wnp.pl.
 • Dotacje do budowy biogazowni, http://www.biogazownierolnicze.pl.
 • Z. Kamieński, Lokalne wykorzystanie biomasy, http://www.ekoenergia.pl.
 • T. Kijewski, Perspektywy wykorzystania biopaliw w kontekście bezpieczeństwa energetycznego RP, www.bbn.gov.pl.
 • Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Dopłaty bezpośrednie i inne płatności za 2008 r., http://www.kzrrsp.pl.
 • Ministerstwo Rolnictwa chce zmian w programie wspierania biopaliw, http://www.portalspozywczy.pl.
 • Narodowa Strategiczna Agenda Badawcza w Zakresie Biopaliw, Polska Platforma Technologiczna Biopaliw i Biokomponentów, Warszawa 2008, www.pptbib.pl.
 • PB: Krajowi producenci biopaliw chcą certyfikacji, http://petrolnet.brog.pl.
 • M. Perkowska, Otrzymywanie estrów metylowych kwasów tłuszczowych z oleju rzepakowego: rektyfikowanego i posmażalniczego, Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Gdańsk 2007, www.technologia.gda.pl.
 • Płatności do upraw roślin energetycznych, http://www.arimr.gov.pl/.
 • Pomoc do rzepaku, http://www.arimr.gov.pl/.
 • Przyszłość przed biomasą w Słońsku, Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, http://www.lodr.pl/.
 • Rodzaje biomasy i Uprawy energetyczne, http://www.biomasa.org.
 • Rodzaje paliw stałych, http://www.ogrzewnictwo.pl.
 • M. Rogulska, M. Dołęga, Biopaliwa drugiej generacji, http://www.czystaenergia.pl.
 • Rośnie polski import komponentów do produkcji biopaliw, http://www. eksportuj.pl.
 • Rośnie popyt na rośliny energetyczne, http://www.zagrodnik.org.
 • K. Żmuda, Energetyka odnawialna w polityce Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Potencjał energetyczny krajowego rolnictwa, www.minrol.gov.pl.
 • A. Grzybek, Rolnictwo dla energetyki, referat wygłoszony na konferencji VII Okrągły Stół Rolniczy "Rolnictwo dla energetyki", MTP "Farma 2008", październik 2008 r.
 • T. Nalewajk, Agroenergia w polskim rolnictwie, referat wygłoszony na konferencji "Bioenergia w rolnictwie", Poznań, 9 października 2009 r.
 • M. Szymańska, Przyrodnicze i środowiskowe uwarunkowania wykorzystania OZE na terenach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania biogazu rolniczego, referat wygłoszony na konferencji "Bioenergia w rolnictwie", Poznań, 9 października 2009 r.
 • Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych.
 • Dyrektywa 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 8 maja 2003 r. w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.
 • "Polityka energetyczna Polski do 2030 roku", Ministerstwo Gospodarki, 2009.
 • "Program działań wykonawczych na lata 2009-2012" załącznik nr 3 do projektu "Polityki energetycznej Polski do roku 2030".
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 czerwca 2007 r., wydane na podstawie art. 24 ust.1 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.
 • Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.
 • "Wieloletni program promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008-2014" przyjęty przez Radę Ministrów 24 lipca 2007 r.
 • www.arimr.gov.pl
 • www.poig.gov.pl.
 • www.nfosigw.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171235477

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.