PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | nr 2 (22) | 89--124
Tytuł artykułu

Nauczyciele w zreformowanym systemie edukacji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Teachers in the Reformed Polish Education System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym opracowaniu podjęto próbę oceny efektów zmian regulacji dotyczących wyżej wskazanych elementów statusu zawodu nauczyciela, na podstawie dostępnych danych statystycznych, opracowań Ministerstwa Edukacji Narodowej, wyników kontroli NIK i badań naukowych. W pierwszej części opracowania skupiono uwagę na wymaganiach kwalifikacyjnych, systemie kształcenia nauczycieli i jego jakości. Druga część została poświęcona analizie systemu awansu zawodowego oraz problemowi zasad kształtowania wynagrodzeń nauczycieli i ich wysokości. W ostatniej części opracowania podjęto kwestie wsparcia nauczyciela w rozwoju zawodowym poprzez system doskonalenia zawodowego. W opracowaniu zwrócono uwagę także na zaplanowane w dokumentach rządowych kierunki zmian dotyczących nauczycieli. Na podstawie przeprowadzonej analizy sfery regulacyjnej i osiągniętych rezultatów podjęto próbę oceny, czy przyjęte cele i założenia, jakie przyświecały zmianom w polityce wobec nauczycieli, udało się zrealizować. I czy w efekcie stworzono nauczycielom warunki dla spełniania przez nich stawianych im wymogów. (fragment tekstu)
EN
This paper provides an overview of the issues related to the role of teachers in the light of the new duties assumed under the 2000 education reform. The author provides information about the teachers, their status, qualification standards, scope and quality of education, career paths as well as their remuneration and skills improvement schemes which were then implemented. The article concludes with a brief summary. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
89--124
Opis fizyczny
Twórcy
 • Biuro Analiz Sejmowych
Bibliografia
 • Demografia a potrzeby kadrowe (informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju rok 2009), GUS, Warszawa, styczeń 2010 r.
 • R. Dolata, B. Murawska, E. Putkiewicz, Wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005. Doradcy metodyczni we wrześniu 2007 r., Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa, marzec 2009 r.
 • Doskonalenie nauczycieli i doradztwo metodyczne w systemie oświaty, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa kwiecień 2009 r. (materiał przygotowany dla sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży).
 • Funkcjonowanie systemu awansu zawodowego nauczycieli (kontrola koordynowana), Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, październik 2008 r.
 • M. Herbst, J. Herczyński, A. Levitas, Finansowanie oświaty w Polsce - diagnoza, dylematy, możliwości, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 • A. Jeżowski, Ekonomika oświaty, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
 • H. Kwiatkowska, Kondycja zawodowa nauczycieli - geneza - przemiany konsekwencje [w:] Gorące problemy edukacji w Polsce, T. Lewowicki (red.), Komitet Nauk Pedagogiczny PAN, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Warszawa 2007.
 • H. Moroz, Reforma edukacji nauczycieli [w:] Problemy doskonalenia systemu edukacyjnego w Polsce, H. Moroz (red.), Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008.
 • Nauczyciele we wrześniu 2006 r. Stan i struktura zatrudnienia, Raport CODN, Warszawa, maj 2007 r.
 • Nauczyciele we wrześniu 2007 r. Stan i struktura zatrudnienia, Raport CODN, Warszawa, maj 2008 r.
 • Nauczyciele we wrześniu 2008 r. Stan i struktura zatrudnienia, Raport CODN, Warszawa, maj 2009 r.
 • Plan rozwoju i konsolidacji finansów 2010-2012 (propozycje), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 29 stycznia 2010 r.
 • Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, maj 2009 r.
 • Strategia rozwoju edukacji na lata 2007-2012, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, sierpień 2005.
 • A. Wiłkomirska, Ocena kształcenia nauczycieli w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005.
 • Zapewnienie jakości w kształceniu nauczycieli w Europie, Eurydice, Warszawa 2007.
 • Zawód nauczyciela w Europie: profil, wyzwania, kierunki zmian. Raport IV, Atrakcyjność zawodu nauczyciela - wyzwania XXI wieku, Eurydice, Warszawa 2006.
 • A. Jeżowski, Problemy z artykułami 30a i 30b Karty Nauczyciela, "Finanse Komunalne. Miesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych", 2009, nr 12.
 • R. Pawlak, Dylematy polityki edukacyjnej wobec nauczycieli, "Polityka Społeczna" 2005, nr 10.
 • Co warto wiedzieć o kierunkach zmian w edukacji, aby skutecznie realizować projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego? Przewodnik, www.efs.men.gov. pl.
 • R. Majewska, Przepisy ściśle określają minimalne stawki, http://www.rp.pl/artyku- l/412936.html.
 • B. Śliwierski, Nauczyciel jako zawód, referat wygłoszony na I Kongresie Zarządzania Oświatą, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, Łódź 27-29 września 2006 r., www.oskko.edu.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171235501

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.