PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | nr 2 (22) | 153--178
Tytuł artykułu

Rola państwa w finansowaniu oświaty

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Role of the State in Financing Education
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pierwszej części artykułu zostaną pokrótce przedstawione najważniejsze argumenty przemawiające za potrzebą finansowania oświaty ze środków publicznych. I choć racje te mają charakter powszechny, to jednak skala publicznego finansowania zadań oświatowych w poszczególnych państwach bywa bardzo zróżnicowana, o czym świadczą dane o wysokości wydatków publicznych na edukację w państwach członkowskich Unii Europejskiej, zaprezentowane w kolejnej części opracowania. Następnie artykuł będzie się koncentrował wokół zagadnień związanych z finansowaniem oświaty w Polsce, przy czym pominięte zostaną kwestie związane z finansowaniem zadań oświatowych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST), gdyż zagadnienie to szeroko omawia autorka następnego opracowania. W niniejszym artykule natomiast szczególna uwaga zostanie poświęcona rozwiązaniom dotyczącym części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, która w dużej mierze wyznacza ramy finansowania oświaty tak ze strony budżetu państwa, jak i ze strony budżetów jednostek samorządu terytorialnego. (fragment tekstu)
EN
This article focuses on various aspects of public financing of education in Poland. It begins with a look at the rationale for governmental activity in the field of education policy. In the next section the author provides an analysis of the expenditures on education in Poland and other EU member states. The article concludes with a brief summary. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
153--178
Opis fizyczny
Twórcy
 • Biuro Analiz Sejmowych
Bibliografia
 • N. Barr, Ekonomika polityki społecznej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań1993.
 • P. Bielecki, Bony edukacyjne. Granice urynkowienia edukacji, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2005.
 • J. Dutta, J. Sefton, M. Weale, Education and public policy [w:] D. Miles, G. Myles, I. Preston (ed.) The Economics of Public Spending, Oxford University Press, 2003.
 • J.C. Eicher, The financing of education: an economic issue?, European Journal of Education, Vol. 35, No. 1, 2000.
 • A. Jeżowski, Ekonomika oświaty, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
 • M. Herbst, J. Herczyński, A. Levitas, Finansowanie oświaty w Polsce - diagnoza, dylematy, możliwości, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 • I. Kowalska, Nierówności społeczne w kontekście systemu finansowania pomocy materialnej dla uczniów [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy problemy globalizacji i regionalizacji. Część 2, M.G. Woźniak (red.), Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2006.
 • H. Kuzińska, Finansowanie oświaty w Polsce. Realia i konieczne zmiany, WSPiZ, Warszawa 2005.
 • M. Markiewicz, J. Siwińska-Gorzelak, Trzeci etap reform. Reforma wydatków publicznych, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2004.
 • H.A. Patrinos, Market forces in education, European Journal of Education, Vol. 35, No. 1, 2000.
 • M. Pilich, Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2008.
 • E. Ruśkowski, J. Salachna, Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2004.
 • J. Siwińska-Gorzelak, Jakość dóbr publicznych dostarczanych przez samorząd na przykładzie edukacji [w:] Samorząd lokalny - dobro publiczne, J. Kleer (red.), CeDeWu, Warszawa 2008.
 • J. Siwińska, Badanie roli edukacji w rozwoju gospodarczym, "Ekonomista" 2007, nr 5.
 • Key Data on Education In Europe 2009, European Commission.
 • Sprawozdawczość budżetów jednostek samorządu terytorialnego, baza Ministerstwa Finansów.
 • Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r., www.mf.gov.pl.
 • Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r., www.mf.gov.pl.
 • Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r., www.mf.gov.pl.
 • Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r., www.mf.gov.pl.
 • Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 20084 r., www.mf.gov.pl
 • Eurostat Database, http://epp.eurostat.ec.europa.eu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171235507

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.