PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 81 Gospodarki narodowe w procesie przemian strukturalnych | 177--188
Tytuł artykułu

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na proces konwergencji w wybranych krajach Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Influence of FDI on the Convergence Process in Chosen European Union Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest, po pierwsze, próba określenia zmian skumulowanych wartości bezpośrednich inwestycji zagranicznych przed i po akcesji do Unii Europejskiej oraz, po drugie, analiza konwergencji - zbieżności gospodarczej (w poziomie dochodów) w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej z krajami UE-15 w latach 2004-2009. Hipotezę badawczą sformułowano następująco: "Kraje Europy Środkowo-Wschodniej, które w 2004 roku stały się nowymi członkami UE, podlegają procesowi konwergencji gospodarczej z krajami członkowskimi "starej" Unii Europejskiej (UE-15). Istotny wpływ na proces realnej konwergencji, polegającej na zbliżaniu się poziomów zamożności, mają m.in. rosnące zasoby skumulowanych wartości BIZ". W analizie empirycznej wykorzystano metody weryfikacji realnej i absolutnej konwergencji (zbieżności) PKB per capita oraz regresji liniowej, parametry współczynnika determinacji, rozbieżności, odchylenia standardowego współczynnika korelacji oraz współczynnika korelacji liniowej Pearsona. Wykorzystano statystyki UNCTAD, Banku Światowego oraz OECD. (fragment tekstu)
EN
The paper examines the role of FDI in support of growth of GDP per capita and the economic convergence process in Central and Eastern Europe Countries (EU-8). The aim of the paper is present the verification of the real and absolute convergence in EU-8 countries to EU-15 income levels during the period of 2004-2009. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Bibliografia
 • R. Solow: A Contribution to the Theory of Economic Growth. "Quartely Journal of Economics" 1956.
 • R.J. Barro: Economic growth in a cross-section of Countries. "Quartely Journal of Economics" 1991, No. 106, s. 407-443
 • W.J. Baumol: Productivity Growth, Convergence and Welfare: What the Long-Run Data Show. "American Economic Review" 1986, No. 76, s. 1072-1085.
 • R.J. Barro, X. Sala-i-Martin: Convergence. "Journal of Political Economy" 1992, No. 100, s. 23-251
 • P. Doyle, L. Kuijs, G. Jiang: Real convergence to EU income levels: Central Europe from 1990 do the long term, "IMF Working Papers" 2001, WP/01/146
 • S. Estrin, G. Urga: Convergence in Output in Transition Economies Central and Eastern Europe, 1970-1995. Centre for Economic Forecasting, London Business School, Discussion Paper 1997, No. DP 09-97.
 • A. Kosztowniak: Struktura przepływu kapitału zagranicznego a rozwój gospodarczy w świecie. W: Procesy globalizacji, internacjonalizacji i integracji w warunkach współczesnej gospodarki światowej. Wybrane problemy. Red. T. Sporek. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009, t. 1. s. 339-348.
 • W. Starzyńska: Statystyka praktyczna. PWN, Warszawa 2002, s. 285-300.
 • A. Bassanini, S. Scarpeta, P. Hemmings: Economic growth: the role of politics and institutions. Panel data evidence from OECD countries, "OECD Economic Department Working Papers" No. 283.
 • M. Próchniak, Z. Matkowski: Konwergencja poziomu dochodów, W: Polska. Raport o konkurencyjności 2007. Red. M. Waresa. Instytut Gospodarki Światowej, SGH, Warszawa 2007.
 • Systemy gospodarcze. Zagadnienia teoretyczne. Red. S. Swadźba. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009, s. 139-156.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171235515

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.