PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | nr 3 (23) | 69--90
Tytuł artykułu

Uwagi o wybranych rozwiązaniach procedury budżetowej w Polsce w kontekście postulatów nauki oraz rozwiązań obowiązujących w innych państwach

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Comments on the Polish Budgetary Procedure in the Context of the Academic Recommendations and Measures Adopted in Other Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kontynuacją zagadnień prezentowanych w artykule pt. Procedura budżetowa w Polsce na tle innych państw zamieszczonym w tym tomie jest przedstawienie uwag o wybranych rozwiązaniach procedury budżetowej w Polsce w odniesieniu do postulatów nauki oraz rozwiązań obowiązujących w innych państwach. W literaturze poświęconej tym zagadnieniom znaleźć można przykłady badań i oceny procedur budżetowych dokonywanych w różnych aspektach, np. pod kątem występujących rozwiązań instytucjonalnych, tego czy sprzyjają one szybkiemu (sprawnemu) uchwalaniu budżetu, czy ułatwiają ograniczanie deficytu budżetowego lub szerzej- nierównowagi fiskalnej, czy sprzyjają realizacji określonych zadań państwa poprzez wprowadzenie gwarancji prymatu interesu kolektywnego (grupowego) nad interesami partykularnymi, wreszcie jaką mają potencjalną wartość dla ustawodawcy niezależne instytucje analizujące budżet oraz czy zwiększają przejrzystość, wiarygodność i odpowiedzialność w procesie budżetowym. Zważywszy na to, że ostatnio wyzwaniem dla większości państw, w tym także Polski, jest ograniczenie deficytu budżetowego i długu publicznego, wydaje się, iż ten ostatni aspekt oceny procedur budżetowych winien mieć kluczowe znaczenie. Dlatego też ta kwestia będzie najszerzej rozważana w niniejszym artykule, z uwzględnieniem zmian zachodzących w Polsce, które służą wydłużeniu horyzontu budżetowania oraz dotyczą wprowadzenia budżetu zadaniowego. (fragment tekstu)
EN
The article reviews the budgetary procedure in Poland with respect to its functioning in practice and demands put forward by scholars in order to improve it. The author discusses current challenges (inter alia reduction of the budget deficit and public debt) as well as the recent changes to the budgetary procedure, such as introduction of the multi-year planning and performance-based budgeting.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
69--90
Opis fizyczny
Twórcy
 • Biuro Analiz Sejmowych
Bibliografia
 • A. Babczuk, Procedura budżetowa a nierównowaga fiskalna - wybrane problemy [w:] Polityka gospodarcza państwa, D. Kopycińska (red.), Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 • J. Głuchowski, Uchwalanie budżetu państwa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997.
 • M. Hallerberg, J. von Hagen, Organizacja procesu budżetowego w Polsce, raport przygotowany w programie "Sprawne Państwo", Ernst&Young, Warszawa 2006.
 • J. Johnson, R. Nakamura, R. Stapenhurst, Legislative Oversight and Budgeting, World Bank Publications, 2008.
 • E. Kosiński, Procedura budżetowa a deficyt. Zagadnienia prawne na tle porównawczym, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001.
 • Legislatures and Budget Process. An International Survey, The National Democratic Institute for International Affairs, 2003.
 • R. Pelizzo, R. Stapenhurst, D. Olson, The Role of Parliaments in the Budget Process, World Bank Institute, Washington, D.C. 2005.
 • A. Raczko, Budżet państwa - pożądane kierunki zmian [w:] M. Postuła i P. Perczyński, Wdrażanie budżetu zadaniowego, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2009.
 • Z. Szpringer, Praktyka uchwalania ustawy budżetowej [w:] Budżet państwa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007.
 • J. Adamiec, Budżet zadaniowy w krajach Unii Europejskiej, seria "Analizy BAS", nr 10(35)/2010, http://www.bas.sejm.gov.pl/analizy.php.
 • G. Gołębiowski, Rada Polityki Fiskalnej, "INFOS. Zagadnienia społeczno-gospodarcze" 2010, nr 9(79).
 • J. von Hagen, I.J. Harden, Budget, Process and Committment to Fiscal Discipline, International Monenary Fund Working Papers, July 1966.
 • K. Marchewka-Bartkowiak, Reguły fiskalne, seria "Analizy BAS", nr 7(32)/2010, http://www.bas.sejm.gov.pl/analizy.php.
 • Measuring the Unfunded Obligations of European Countries, National Center for policy Analysis, Policy Report No. 319 by Jagadeesh Gokhale, January 2009.
 • W.M. Orłowski, Plan szcześcioletni?, "Polityka" 2010, nr 7, s. 40 i n.
 • T. Ter-Minassian, Fiscal Rules for Subnational Governments: Can they Promote Fiscal Discipline?, OECD Journal on Budgeting, Vol. 6, No. 3, 2007.
 • S. Voigt, New Trends in Law & Economics. The Economic Effects of Constitutional Law, Guest Lecture prepared for the 1st Polish Law &Economics Conference, Warsaw, May 6, 2010.
 • Government finance statistic, Summary tables 1/2010, Eurostat.
 • http://biznes.interia.pl/raport/kryzys_w_usa/news/nie-beda-wyrzucac-ze-stre- fy-euro,1464848,4200.
 • https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf.
 • http://www.cbo.gov/ftpdocs/106xx/doc10640/10-2009-MBR.pdf.
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/data/main_tables.
 • http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=37&date=20100331.
 • http://www.ncpa.org/pdfs/st319.pdf.
 • http://www.ndi.org/files/1651_gov_budget_093103_0.pdf.
 • http://www.ndi.org/node/15170.
 • http://www.obserwatorfinansowy.pl/2010/03/12/o-europejskim-funduszu-ratun-kowym/
 • http://parl.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/1F5A85843430DA51C12576CF002C7- B48/$file/Analiza_%20BAS_2009_32.pdf.
 • http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/87/41/91183b58.pdf.
 • http://siteresources.worldbank.org/PSGLP/Resources/TheRoleofParliamentsin- theBudgetProcess.pdf.
 • http://www.tradingeconomics.com/Economics/Government-Budget.aspx?Symbo-l=FRF.
 • http://webnet4.oecd.org/budgeting/Budgeting.aspx.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30 lipca 1992 r.
 • Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, M.P z 2009 r. nr 5, poz. 47 ze zm. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 23 listopada 1990 r.
 • Regulamin Senatu, M.P. z 2010 r. nr 39, poz. 542 ze zm.
 • Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r., Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171235523

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.