PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | nr 3 (23) | 91--113
Tytuł artykułu

Główne źródła dochodów budżetowych w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Major Sources of Budgetary Revenues in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem tego artykułu jest analiza systemowa i empiryczna dochodów budżetowych. Jego celem zaś określenie znaczenia poszczególnych rodzajów dochodów budżetowych, z uwzględnieniem czynników na to wpływających. Wykorzystano dane o wysokości wpływów poszczególnych dochodów oraz ich udziału w dochodach budżetowych ogółem. Nie ulega wątpliwości, że główne źródło zasilania budżetu państwa stanowiły i nadal stanowią dochody podatkowe. Dlatego też zwrócono szczególną uwagę na wysokość dochodów z podatków bezpośrednich i pośrednich, ich strukturę oraz jej zmiany. Podjęto także próbę zbadania, czy występuje zależność pomiędzy przeprowadzanymi w aktach prawnych zmianami a poziomem dochodów budżetu państwa. Wiedza w tym zakresie była niezbędna do oceny efektywności poszczególnych rodzajów podatków. Badaniami objęto 9-letni okres, od 2000 r. do 2008 r. (lata bezpośrednio przed akcesją Polski do Unii Europejskiej i po niej). Uzasadnieniem dla roku 2000 jako początku badanego okresu są wprowadzone krótko przed tą datą zmiany systemowe, obejmujące reformę systemu ubezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia i reformę administracyjną. Wpłynęły one w sposób bezpośredni lub pośredni na wysokość dochodów budżetowych z tytułu podatków dochodowych. W niniejszym artykule w części empirycznej wykorzystano dane dotyczące wysokości zrealizowanych dochodów budżetu państwa. (fragment tekstu)
EN
This paper provides an empirical and theoretical overview of the budgetary income in Poland. In the first section the concepts of the public income and budgetary revenues are introduced. Next, the analysis of the tax revenues during the 9-year timeframe (2000-2008, i.e. pre- and post-EU accession period) is conducted. The author takes into consideration both economic and legal contexts of the budgeting process. The paper draws on the data and information published by the Polish Ministry of Finance. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
91--113
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • E. Denek, J. Sobiech, J. Wolniak, Finanse publiczne, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku, t. VI, Opodatkowanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
 • Finanse, bankowość i ubezpieczenia, t. I, red. K. Jajuga, M. Łyszczak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław 2001.
 • Finanse publiczne i prawo finansowe, red. C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 • F. Grądalski, System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowania, Oficy na Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 • F. Grądalski, Wstęp do teorii opodatkowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
 • J. Ickiewicz, Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 • J. Kaleta, Gospodarka budżetowa, PWE, Warszawa 1985.
 • J. Kudła, Ekonomiczne problemy kosztów opodatkowania i nielegalnego unikania podatków, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2004.
 • O nowy ład podatkowy w Polsce, J. Ostaszewski (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
 • S. Owsiak, Finanse publiczne - teoria i praktyka, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Podstawy finansów, K. Marecki (red.), PWE, Warszawa 2008.
 • N. Stern, Jaka reforma podatkowa jest potrzebna do szybkiego wzrostu gospodarczego?, Fundacja Naukowa Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, "Zeszyty BRE Bank - CASE" 1999.
 • System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, t. II, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce, red. J. Ostaszewski, Z. Fedorowicz, T. Kierczyński, Difin, Warszawa 2004.
 • Wybrane zagadnienia teorii oraz praktyki finansów, red. J. Nowakowski, J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 • Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za lata 2000-2008.
 • Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.
 • Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.
 • Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.
 • Ustawa z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, Dz.U. z 2009 r. nr 3, poz. 11.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171235533

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.