PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | z. 35 | 63--78
Tytuł artykułu

Znaczenie autostrad w Polsce z punktu widzenia obronno-gospodarczego

Warianty tytułu
The Role and Importance of Motorways in Poland from the Defensive and Economic Point of View
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest nakreślenie roli i znaczenia wymogów obronnych w rozwoju autostrad w naszym kraju oraz ukazanie ich aktualnego stanu. Rozwój autostrad w Polsce ma nie tylko walor społeczno-ekonomiczny, ale także obronny. Autostrady pozwalają nie tylko na szybsze przemieszczanie się ludzi oraz środków materiałowych na terytorium naszego kraju, lecz także spajają system transportu międzynarodowego. Dostosowanie przestrzenne sieci autostrad do potrzeb obronnych jest jednym z wielu wymogów ich planowania. Ponadto nacisk oraz nośność mają również swój wymiar obronny, który muszą spełniać tego typu drogi. Istniejący stan autostrad w Polsce, z punktu widzenia obronno-gospodarczego, jest dobrym zaczynem planowanego systemu tego typu sieci w naszym kraju. W planach do 2012 r. mamy mieć niecałe 2000 km autostrad, przy obecnie funkcjonujących 700 km. Dostrzega się istotne zagrożenia w realizacji tego przedsięwzięcia. Należy wzmóc działania, aby obowiązujący Program Budowy Dróg na lata 2008-2012 w tym zakresie został zrealizowany w terminie. Koniecznością powinno być zwrócenie większej uwagi na obszary wschodniej części kraju, gdyż dotychczas nie były one należycie doceniane. Wzmocni to nasze bezpieczeństwo oraz pozycję na arenie międzynarodowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article outlines the main role and importance of the defensive requirements in development of motorways in our country and appearance of their current state. Development of motorways in Poland does not only have socio-economic value, but also a defensive one. They allow not only more rapid movement of people and materials throughout the territory our country, but also link international transport system. Spatial adjustment of motorway network and defence needs, is one of numerous planning requirements. In addition, the ground pressure and load capacity also has its own defensive dimension, which such type or roads must fulfil. Condition of motorways in Poland, from the defensive and economic point of view, is a proper beginning for the planned system of such network in our country. In the plans for 2012 it is stated the Poland will have had less than 2000 km of motorways, whereas currently operates only 700 km. It is easy to recognise a great risk in the implementation of this project. Taken measures should be intensified to ensure fulfilment of the running programme entitled "Construction of roads in the years 2008 to 2012", within the set time limit. Focusing greater attention on eastern region of our country is necessary, since it had not been duly appreciated. All the actions will enhance our security and position on an international level. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
63--78
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
 • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
Bibliografia
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, DzU 1985, nr 14, poz. 60, rozdz. I, art. 4, p. 11 oraz Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. "Prawo o ruchu drogowym", DzU 1997, nr 98, poz. 602, rozdz. I, art. 2, p. 3.
 • Mikołajec J., O autostradach niestandardowo..., "Magazyn Autostrady", 2007, nr 11, s. 62.
 • Sarna S., Regionalne szanse i zagrożenia jako wynik realizacji programu budowy autostrad w Polsce, w: Autostrada czynnikiem rozwoju regionalnego i lokalnego, SIiTK, Poznań 2000, s. 43.
 • Ney B., Być bliżej świata, "Autostrada", 1997, nr 5-6, s. 24.
 • Rosik P., Szuster M., Rozbudowa infrastruktury transportowej a gospodarka regionów, WPP, Poznań 2008, s. 31.
 • Kowalewski M., Koszty i korzyści inwestycji drogowych, UWM, Olsztyn 2005, s. 33.
 • Dodgson J., Motorway investment, industrial transport costs, and subregion all growth, a case study of the M62, "Regional Studies", 1974, s. 75-91, w: Rosik P., Szuster M., Rozbudowa infrastruktury transportowej..., dz. cyt., s. 26.
 • Sieć autostrad w świecie wymogów bezpieczeństwa RP, AON, Warszawa 1996.
 • Leszczyński S., Przestrzenne zagospodarowanie kraju a zagadnienie obronności, referat na sesję naukową pt. "Nauka a obronność", Warszawa 1968, s. 36, w: Ekonomika bezpieczeństwa państwa średniej wielkości. Teoria i praktyka, praca zespołowa pod red. Kurinii S. i Krca M., AON, Warszawa 2000, s. 213.
 • Giermakowski L., Infrastruktura techniczno-ekonomiczna gospodarki narodowej w potencjale gospodarczo-obronnym kraju, AON, Warszawa 1994, s. 104.
 • Iwanowski J., Inwestycje na sieci dróg krajowych w latach 1998-2004. Próba oceny, "Drogownictwo", 2005, nr 2, s. 56.
 • http://www.gddkia.gov.pl/print.php/id_item_tree/0e3b4c553674458ce80ed354e8f1a0a9/i d_art/5910ee0a1c2d3a3fc620a361dfa1a846
 • Program budowy dróg krajowych na lata 2008-2012, Ministerstwo Infrastruktury, wrzesień 2007, s. 13.
 • Sobota A., Stosunek kierowców do ograniczeń prędkości, "Magazyn Autostrady", 2008, nr 10, s. 61.
 • www.euro2012-pl.org/art/gddkia-euro-2012
 • Doktryna logistyczna WLąd., Sztab Generalny WP, Warszawa 2007, s. 54.
 • Strategia bezpieczeństwa narodowego RP, Warszawa 2007, punkt 73.
 • Diagnoza i perspektywy rozwoju infrastruktury technicznej z punktu widzenia obronnego, praca naukowo-badawcza pod kierunkiem J. Płaczka, Kryptonim "Infra" AON, Warszawa 2008, s. 33.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171235583

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.