PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | nr 46 | 134--153
Tytuł artykułu

Dostosowanie polskiego systemu ubezpieczeń gospodarczych do rozwiązań europejskich

Warianty tytułu
Convergence of the Polish' Insurance Market Regulations with the European Standards
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autorka omawia dostosowanie polskiego systemu ubezpieczeń gospodarczych do rozwiązań Unii Europejskiej. W ujęciu historycznym przedstawia etapy dostosowania polskiego systemu do rozwiązań unijnych, których zwieńczeniem, a zarazem ostatnim etapem są wydane w 2003 roku cztery nowe ustawy ubezpieczeniowe oraz nowelizacja przepisów, dotyczących umowy ubezpieczenia w kodeksie cywilnym. (fragment tekstu)
EN
The legal framework of the insurance market in Poland was created by the act on insurance activity dated from 1990, amended in 1995, 1998, 2000, 2001 and 2003. Most regulations of the act were based on the three generations of EU directives. Many issues were characterized by the regulations of the act, a. o. main conditions of the taking-up and pursuiting of the business of life and non-life assurance, financial conditions of undertakings seeking authorization for the taking-up the business of assurance and assurance undertakings, presence of the foreign insurers on the Polish market. Full implementation of EU standards in the field of the insurance law became very important in the approaching perspective of Poland's membership in EU. The four insurance acts creating a new scheme of the insurance law, are to fulfill that task. The packet of the four acts consist of the act of the insurance activity, the act of the insurance intermediaries, the act of the obligatory insurance, Insurance Guaranty Fund and Polish Office for Motor Insurance, and the act of insurance supervision and the spokesman of insured persons. The new regulations converge the EU rules from assurance directives, directives on insurance intermediaries and motor directives. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
134--153
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Chróścicki A., Nowe zasady wykonywania pośrednictwa ubezpieczeniowego, Gazeta Ubezpieczeniowa, lipiec 2003.
 • Jaworski P., Wierzbicki J., Dostosowania prawne polskiego prawa ubezpieczeń - problemy szczegółowe, Asekuracja&Re 2001, nr 1.
 • Kodeks morski, Dz.U. z 2001 r. nr 138, poz. 1545, oraz Dz.U. z 2002 r. nr 41, poz. 365.
 • Kowalewski B., Sangowski T., Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.
 • Orlicka J., Orlicki M., Europejski system dochodzenia roszczeń ubezpieczeniowych za wypadki komunikacyjne za granicą. Komentarz, Oficyna Wydwanicza Brania, Bydgoszcz - Poznań 2003.
 • Poland: Reservations to the Code of Liberalisation of Capital Movements, http://www.oecd.org/daf/cmis/country/poland.htm.
 • Prawo ubezpieczeń. Ustawy z komentarzem, red. S. Rogowski, Poltext, Warszawa 2004.
 • Przewalska K., Orlicki M., Nowe prawo ubezpieczeń gospodarczych. Pakiet ustaw ubezpieczniowych. Kodeks cywilny po zmianach. Wprowadzenie, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Warszawa - Poznań 2004.
 • Rozporządzenie ministra finansów z 17 października 1995 roku w sprawie sposobu wyliczenia i wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla każdego rodzaju ubezpieczeń oraz dla działalności reasekuracyjnej, Dz.U. z 1995 r. nr 127, poz. 606.
 • Rozporządzenie ministra finansów z 22 grudnia 2000 roku w sprawie zezwolenia ogólnego na uznawanie za aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywów znajdujących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 2000 r. nr 121, poz. 1294.
 • Rozporządzenie ministra finansów z 24 marca 2000 roku w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów.
 • Rozporządzenie ministra finansów z 28 listopada 2003 roku w sprawie wyliczenia marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń, Dz.U. z 2003 r. nr 211, poz. 2060.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 kwietnia 1998 roku w sprawie organów uprawnionych i organów obowiązanych do przeprowadzenia kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego oraz trybu ustalania i egzekwowania opłaty za niedopełnienie tego obowiązku, Dz.U. z 1998 r. nr 74, poz. 474, z późn. zm.
 • Układ Europejski z 16 grudnia 1991 roku ustanawiający stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z drugiej strony, Dz.U. z 1994 r. nr 11, poz. 38, zm. Dz.U. z 1995 r. nr 63, poz. 324, 326.
 • Ustawa z 20 września 1984 roku o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych, Dz.U. z 1984 r. nr 45, poz. 242, z późn. zm.
 • Ustawa z 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U. z 2003 r. nr 124, poz. 1151.
 • Ustawa z 22 maja 2003 roku o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz rzeczniku ubezpieczonych, Dz.U. z 2003 r. nr 124, poz. 1153.
 • Ustawa z 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym, Dz.U. z 2003 r. nr 124, poz. 1154.
 • Ustawa z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych, Dz.U. z 2003 r. nr 124, poz. 1152.
 • Ustawa z 28 lipca 1990 roku o działalności ubezpieczeniowej, jedn. tekst: Dz.U. z 1996 r. nr 11, poz. 62, z późn. zm.
 • Wichtowski M.W., Czwarta dyrektywa w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych - nowe wyzwanie dla europejskiego i polskiego rynku ubezpieczeniowego, Prawo Asekuracyjne 2001, nr 2.
 • Wojciechowski J.A., Harmonizacja prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej - kilka refleksji, Prawo Unii Europejskiej 2000, nr 1, s. 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171235773

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.