PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | nr 46 | 190--211
Tytuł artykułu

Warunki kształtowania polityki dystrybucji w zakładzie ubezpieczeń

Autorzy
Warianty tytułu
Conditions of Devising Distribution Policy in an Insurance Company
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyka sfery dystrybucji usługi ubezpieczeniowej, ale rozpatrywanej od strony warunków kształtowania polityki dystrybucji w zakładzie ubezpieczeń. Ich charakterystyka dokonana została w podziale na właściwości dystrybuowania produktu oraz na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, mające wpływ na kształtowanie polityki dystrybucji usług ubezpieczeniowych w zakładzie ubezpieczeń. (fragment tekstu)
EN
The paper describes those elements which constitute the conditions of distributing a insurance products. Their characteristics is divided into properties of the distributed product and external and internal factors. The author distinguishes the most significant properties of the product: intangibility and its consequence, i.e. representation of the insurance cover by a set of information and furthermore a necessity to provide cover as long as it is consumed and also inability to store cover. The following effects of the distinguished attributes as regards distribution of insurance protection are presented: the same channel of distribution may be adequate or inadequate in distributing the same product for various groups of buyers who may have different interpretation abilities, for a company particular channels are connected with various risks concerning, among others, certainty and safety of providing factors of production, moreover the logistic function of a channel is much less important than the persuasive function. External conditions, above all socio-demographic changes, are responsible for the necessity to specialize classical intermediary channels and to co-operate with other financial intermediaries. Structural changes on the insurance market and development of new technologies indicate, in turn a high potential of organization in a form of network. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
190--211
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Bodendorf F., Wirtschaftsinformatik im Dienstleistungsbereich, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 1999
 • Delisle E., Absatz, w: Handworterbuch der Versicherung, eds. D. Farny, E. Helten, P. Koch, P. Schmidt, VVW, Karlsruhe 1998
 • Farny D., Absatz und Absatzpolitik des Versicherungsunternehmens, VVW, Karlsruhe 1971
 • Farny D., Versicherungsbetriebslehre, 2. Uberarb. Aufl., VVW, Karlsruhe 1995
 • Frese E., Organisationsorientierte Typologie von Absatzaufgaben, w: Dieter Farny und die Versicherungswissenschaft, Hrsg. R. Schwebler, VVW, Karlsruhe 1994
 • Gutenberg E., Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre, B. 2: der Absatz, 17. Auflage, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo 1984
 • Handschke J., Funkcje i zasady ubezpieczeń gospodarczych, w: Ubezpieczenia gospodarcze, red. T. Sangowski, Poltext, Warszawa 2001
 • Janicki M., Wilk E., Wdowy, starzy kawalerowie, kaleki, Polityka 2003, nr 26
 • Karten W., Versicherungsproduktgestaltung - okonomische Grundlagen, Zeitschrift fur die gesamte Versicherungswissenschaft 1995, Nr. 84
 • Kiedrowska M., Wybrane zagadnienia rachunkowości w zakładzie ubezpieczeń w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości, w: Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, red. T. Sangowski, t. 4, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2002
 • Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong J., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002
 • Kotler Ph., Marketing, Feiberg SJA, Warszawa 1999
 • Kowalewski E., Reforma polskiego prawa ubezpieczeń gospodarczych w latach 1990-2001, w: Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, red. T. Sangowski, t. 4, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2002
 • Kufel J., Regulacja prawnej działalności ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego, w: Ubezpieczenia gospodarcze, red. T. Sangowski, Poltext, Warszawa 2001
 • Kufel-Siemińska A., Role pośredników ubezpieczeniowych jako uczestników rynku ubezpieczeniowego, w: Studia z ubezpieczeń gospodarczych i społecznych, red. T. Sangowski, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1998
 • Meffert H., Bruhn M., Dienstleistungsmarketing. Grundlagen-Konzepte-Methoden, 3., vollst, uberarbeit, und erw. Auflage, Gabler Verlag, Wiesbaden 2000
 • Michalak J., Etyka zawodowa w działalności ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego, w: Vademecum ubezpieczeń gospodarczych, red. T. Sangowski, Saga Printing, Poznań 2000
 • Mruk H., Podstawy marketingu, t. 2, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1994
 • Sangowski T., Gwarancje wypłacalności ubezpieczyciela, w: Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, red. A. Wąsiewicz, t. 2, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1994
 • Sangowski T., Polski rynek ubezpieczeń - stan i kierunki rozwoju, w: Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, red. T. Sangowski, t. 4, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2002
 • Schweizer U., Katastrophenruckversicherung bald nachhaltig? SwissRe, 2002
 • Swiss Re, Deregulation and liberalization of market access: the European insurance industry on the threshold of a new era in competition, Sigma 1996, nr 7
 • SwissRe, Allfinanz: ein Uberblick uber den Wettbewerb zwischen Banken und Versicherern, Sigma 1992, nr 2
 • SwissRe, Allfinanzentwicklungen in Asien - das Tempo nimmt zu, Sigma 2002, nr 7
 • SwissRe, Alternative risk transfer (ART) for corporations: a passing fashion or risk management for the 21st Century? Sigma 1999, nr 2
 • SwissRe, Assekuranz Global 2000: Ein weiteres Boomjahr fur die Lebensversicherung, Ruckkehr zu Normalwachstum in der Nichtlebensversicherung, Sigma 2001, nr 6
 • SwissRe, Assekuranz Global 2001: Finanzmarkt - Turbulenzen und hohe Schaden pragen die Pramienentwicklung, Sigma 2002, nr 6
 • SwissRe, Globale Finanzplatze: neue Horizonte fur Versicherer und Banken, Sigma 2001, nr 7
 • Tadla A., Umowa ubezpieczenia na życie, C.H. Beck, Warszawa 2000
 • Wąsiewicz A., Charakterystyka polskiego systemu ubezpieczeń gospodarczych, w: Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, red. A. Wąsiewicz, t.1., Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1994
 • Weahlert A., Einsatzpotentiale von Virtueller Realitat im Marketing, Dt. Univ.-Verl., Wiesbaden 1997
 • Ustawa z 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. nr 124, poz. 1151)
 • Ustawa z 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. nr 124, poz. 1154)
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
 • Biuletyn KNUiFE za 2001 rok
 • Die Frauen der Welt 2000. Trends und Statistiken, Bundesministerium fur Familie, Senioren, Frauen und Jugend, New York 2000
 • Education at a Glance 2002, OECD, Annex A
 • Group of Ten - Report of Consolidation in the Financial Sector, January 2001, Annex B
 • IFM, World Economic Outlook, September 2002
 • IMF, International Capital Markets. Globalization of Finance and Financial Risks, September 1998, Annex V
 • Materiały z wykładów dra J. Michalaka z przedmiotu "Organizacja ubezpieczeń gospodarczych", przeprowadzonych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w roku akademickim 1997/1998
 • Mathieson D., Schinasi G., International Capital Markets: Developments, prospects, and Key Policy Issues, World Economic and Financial Surveys, MFW, September 1999
 • PUNU, Przegląd dziesięciolecia. Rozwój ubezpieczeń w Polsce w gospodarce wolnorynkowej, Warszawa 2001
 • The Munich Re Group, European Banking & Insurance Conference of 9th Oktober 2002
 • UNCTAD, World Investment Report 2002
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171235791

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.