PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | nr 46 | 220--234
Tytuł artykułu

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych

Autorzy
Warianty tytułu
Technical-Insurance Reserves in Mutual Insurance Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podniesiono interesujący a zarazem kontrowersyjny problem uwzględnienia specyfiki prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w formule towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w tworzeniu przez te towarzystwa rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Z tego punktu widzenia wyróżnia rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, które mają charakter uniwersalny (niezależny od formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności ubezpieczeniowej) oraz nieuniwersalny (zależny). Stąd budzi wątpliwość autorki zasadność tworzenia w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych rezerwy na ryzyko niewygasłe, jeżeli statut towarzystwa przewiduje wnoszenie przez członków TUW dopłat do składek lub zmniejszenie świadczeń, lub odszkodowania wypłacanych ubezpieczonym w sytuacji, gdy zebrane przez towarzystwo składki nie wystarczają na pokrycie wszystkich zgłoszonych roszczeń. Podobnie można to odnieść do rezerwy na wyrównanie szkodowości oraz do rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych w towarzystwach wzajemnych. Autorka proponuje zamiast nich tworzenie rezerwy na zwroty dla członków. (fragment tekstu)
EN
Differences between an insurance company operating as a joint stock company and a mutual insurance company result from a specific character of activity of the latter. According to the author these differences justify the application of partly different technical-insurance reserves in mutual insurance companies. The article analyses some items in a catalogue of technical-insurance reserves formulated by the legislator in the acts on insurance activity of the years 1990 and 2003 in the context of a specific activity of mutual insurance companies as regards insurance from sector II (other personal and property insurance) and executive regulations concerning special principles of accountancy in insurance companies. The author proves that some of those technical-insurance reserves are of neutral character from the viewpoint of conducting a certain form of insurance activity. This type of reserves includes the reserve of premiums and the reserve for unpaid damages and benefits. As regards the remaining technical-insurance reserves the author verifies their universal nature, independent of the form of activity conducted. There are doubts whether it is justified to create in mutual insurance companies a reserve for unexpired risks if the statutes of a company provide for additional contributions to the premiums or reduction of benefits when the premiums accumulated by the company are insufficient to cover all the submitted claims. Similarly in the case of a reserve to compensate damages or a reserve for bonuses and discounts for the insured it is justified, in the author's opinion, to use a reserve for refunds for the members instead. The latter reserve is a supplement of the existing catalogue of technical-insurance reserves and it appeared in the act on insurance activity of 22 May 2003. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
220--234
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Fendler Z., Prywatne prawo ubezpieczeniowe wraz z komentarzem i orzecznictwem sądów polskich, Kraków 1934
 • Fuchs D., Umowa ubezpieczenia - umową wzajemną czy tylko dwustronnie zobowiązującą, Wiadomości Ubezpieczeniowe 1995, nr 7/8/9
 • Jarocki P., Polskie ustawodawstwo ubezpieczeniowe, Ekonomista t. 2, 1928
 • Kowalewski E., Prawo ubezpieczeń gospodarczych - ewolucja i kierunki przemian, Bydgoszcz 1992
 • Kowalewski E., Ubezpieczeniowa zasada wzajemności - jej istota i konsekwencje prawne, Prawo Asekuracyjne 1998, nr 1 (14)
 • Kuchlewska M., Odrębności kapitałowe towarzystw ubezpieczeń wzajemnych i ich konsekwencje, Prawo Asekuracyjne 1998, nr 3 (16)
 • Kuchlewska M., Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych na polskim rynku ubezpieczeń (wybrane problemy), referat przedstawiony na konferencji "Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w polskim systemie ubezpieczeń - stan i perspektywy", Poznań 5 listopada 1999
 • Kufel J., Sangowski T., Ubezpieczenia gospodarcze w praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1985
 • Łazowski J., Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, LEX, Sopot 1998
 • Milewski P., Czym są towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych? Miesięcznik Ubezpieczeniowy 2001, nr 3
 • Monografia Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie od chwili założenia jegoż do 1 kwietnia 1886 roku skreślona dla upamiętnienia 25 rocznicy istnienia tego towarzystwa przypadającej w dniu 1 maja 1886 roku przez Józefa Mrazka, Kraków, Drukarnia "Czasu" Fr. Kluczyckiego i Spółki, 1886
 • Nieznane korzyści, TUW, działają na małą skalę, Gazeta Ubezpieczeniowa 2001, nr 51/52 (142/143)
 • Polniak S., Rachunkowość ubezpieczeniowa w zarysie, Warszawa 1933
 • Problemy i kierunki unormowań rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce, Warszawa 2002 (materiały po konferencji)
 • Rachunkowość finansowa zakładów ubezpieczeń, red. A. Karmańska, Warszawa 2003
 • Sangowski T., Gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1995
 • Sangowski T., Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe rola i znaczenie oraz rodzaje, zasady i metody ich tworzenia, w: Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, red. A. Wąsiewicz, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1997
 • Szymański Z., Stan publiczno-prawnych ubezpieczeń w okresie międzywojennym, w: 150 lat ubezpieczeń w Polsce, Warszawa 1958
 • Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w polskim systemie ubezpieczeń (stan i perspektywy), red. T. Sangowski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001
 • Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, cz. 1, red. A. Wąsiewicz, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1994
 • Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, cz. 3, red. A. Wąsiewicz, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1997
 • Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, cz. 4, red. T. Sangowski, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Poznań 2002
 • Ulankiewicz W., Wzajemność w ubezpieczeniach w nowym zastosowaniu, Przewodnik Ubezpieczeniowy 1936, nr 21
 • Vademecum ubezpieczeń gospodarczych, red. T. Sangowski, SAGA Printing, Poznań 1998
 • Warkałło W. (red.), Ubezpieczenia majątkowe, PWE, Warszawa 1969
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. nr 124, poz. 1151)
 • Ustawa z dnia 28 lipca 1990 roku o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz.U. nr 11, poz. 62 z 1996 r. z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie ministra finansów z dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń (Dz.U. nr 218 z 2003 r. poz. 2144).
 • Rozporządzenie ministra finansów z dnia 10 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń (Dz.U. nr 149 z 2001 r. poz. 1671).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171235803

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.