PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | nr 46 | 235--259
Tytuł artykułu

Prawnokarne problemy związane z przestępstwem ubezpieczeniowym oraz z jego zakresem pojęciowym

Autorzy
Warianty tytułu
Legal-Punitive Problems Related to Insurance Crime and Its Concept
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawione zostały zmiany w przepisach prawnych, odnoszące się do przestępstwa ubezpieczeniowego. Główny nacisk został położony na dwa artykuły kodeksu karnego, tj. artykuł 286 oraz 298. Poruszone zostały kwestie problematyczne, związane z tymi artykułami, jak zakres stosowania czy relacje między nimi. Zwrócona została również uwaga na wielość znaczeń terminu "przestępstwo ubezpieczeniowe" w literaturze, co w efekcie końcowym doprowadziło do wyodrębnienia kryterium, stanowiącego wyróżnik przestępstwa ubezpieczeniowego. Ma to szczególne znaczenie dla oceny skali zjawiska i dla zwalczania przestępczości. (fragment tekstu)
EN
The problem of insurance crime has concerned the insurance market in Poland for a long time, however in the last few years this phenomenon has become extremely significant. Crime methods have also changed. The article presents changes in legal regulations concerning insurance crime. The main emphasis is laid on two articles from the penal code, i.e. articles 286 and 298. The author touches on the controversial issues connected with those articles, such as the range of their application or the relation between them. Attention is also paid to the many meanings of the term "insurance crime" in the related literature which finally resulted in a distinction of a criterion differentiating the insurance crime. This is of special significance for the assessment of the scale of this phenomenon and for fighting insurance crime. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
235--259
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Andrejew I., Polskie prawo karne w zarysie, PWN, Warszawa 1978
 • Farny D., Das Versicherungsverbrechen. Erscheinungsformen, Motive, Haufigkeiten und Moglichkeiten der versicherungstechnischen Bekampfung, Duncker & Humblot, Berlin 1959
 • Gajdus D., Czynny żal w polskim prawie karnym, UMK, Toruń 1984
 • Gardocki L., Prawo karne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1998
 • Górniok O., Przestępstwa gospodarcze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2000
 • Górniok O., Ustawa o ochronie obrotu gospodarczego z komentarzem, Warszawa 1995
 • Handschke J., Funkcje i zasady ubezpieczeń gospodarczych, w: Ubezpieczenia gospodarcze, red. T. Sangowski, Poltext, Warszawa 2000
 • Hołyst B., Kryminologia, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2001
 • Jaroch W., Przestępczość na rynku ubezpieczeń, Poltext, Warszawa 2002
 • Jaroch W., Przestępstwa ubezpieczeniowe, Monitor Prawniczy 1998, nr 11
 • Kardas P. [w:] Komentarz do ustawy o ochronie obrotu gospodarczego, red. K. Buchała, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1995
 • Kędra E., Jeszcze w sprawie przestępczości na szkodę ubezpieczycieli, Prawo Asekuracyjne 1996, nr 3
 • Kędra E., Oszustwa asekuracyjne i inne przestępstwa na szkodę ubezpieczycieli, (cz. 1), Wiadomości Ubezpieczeniowe 1996, nr 4-5-6
 • Klein H., Versicherungsbetrug in der Kfz-Versicherung, VVW, Karlsruhe 2002
 • Konig W., Der Versicherungsbetrug. Aktuelle Formen und ihre Bekampfung, Verlag Schulthess & Co. AG., Zurich 1968
 • Kowalewski E., Umowa ubezpieczenia, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Toruń 2002
 • Kufel J., Kształtowanie treści prawnego stosunku ubezpieczenia, w: Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, t. 4, red. T. Sangowski, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań 2002
 • Marek A., Komentarz do kodeksu karnego, część szczególna, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2000, s. 340
 • Marek A., Prawo karne, Beck, Warszawa 2000
 • Nowe kodeksy karne z 1997 r. z uzasadnieniami, red. I. Fredrich-Michalska, B. Stachurska-Marcińczak, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1997
 • Noworyta S., Zapobieganie i zwalczanie przestępczości ubezpieczeniowej, Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych 1998, nr 7
 • Pauk Z., Przestępczość ubezpieczeniowa. Zarys problematyki, Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja 2000, nr 9
 • Pieńska D., Kradzież, przywłaszczenie, oszustwo, w: System prawa karnego, red. I. Andrejew, t. 4, cz. 2, Wrocław-Warszawa 1989
 • Pohl Ł., Karnomaterialna charakterystyka przestępstwa upozorowania wypadku ubezpieczeniowego na podstawie kodeksu karnego z 6 VI 1997 r., w: Przestępczość ubezpieczeniowa, Materiały Konferencyjne, Szczecin-Expo, Szczecin 2002
 • Pohl Ł., Przestępstwo upozorowania wypadku ubezpieczeniowego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2002, z. 3
 • Prętki Cz., Wokół problematyki przestępczości ubezpieczeniowej, Wiadomości Ubezpieczeniowe 1997, nr 1-2
 • Ratajczak A., Ochrona obrotu gospodarczego, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 1994
 • Rydzek T., Przestępczość ubezpieczeniowa w świetle teorii i praktyki, Prawo Asekuracyjne 1996, nr 6
 • Sałata B., Problemy prawne związane ze ściganiem przestępczości ubezpieczeniowej na przykładach spraw karnych zakończonych w drugim półroczu 2002 r. przez Prokuratury Okręgu Apelacji Wrocławskiej, w: Przestępczość ubezpieczeniowa, Materiały Konferencyjne, Szczecin-Expo, Szczecin 2003
 • Schad T., Betrugereien gegen Versicherungen, Dissertations-Druckerei Charlotte Schon, Munchen 1965
 • Spetzhardt H., Der Versicherungsbetrug im Reichsstrafgesetzbuch, unter Berucksichtigung der wichtigsten auslandischen Gesetzgebungen, Marburg 1885
 • Strzelecki S., Pozorowanie włamania, Wiadomości Ubezpieczeniowe 1958, nr 7/8
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny, Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 roku - Kodeks karny, Dz.U. z 1969 r. nr 13, poz. 94 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 12 października 1994 roku o ochronie obrotu gospodarczego i zmianie niektórych przepisów prawa karnego, Dz.U. z 1994 r. nr 126, poz. 615
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku, Dz.U. nr 88, poz. 553, z późn. zm.
 • Wendt F., Konstellationen des Versicherungsbetruges. Tatbedingungen und Opferreaktionen, Eberhard-Karls-Universitat Tubingen 1995
 • Wiciński G., Oszustwa ubezpieczeniowe, Prokuratura i Prawo 1997, nr 7-8
 • Wittkamper G., Wulff-Nienhuser M., Kammer K., Versicherung und Kriminalitat, VVW, Karlsruhe 1990
 • Wolter W., Nauka o przestępstwie, PWN, Warszawa 1973
 • Wojciechowski J., Kodeks karny, Librata, Warszawa 2000
 • Wójcik J., Kara nie odstrasza, Życie Gospodarcze 1997, nr 26
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171235807

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.