PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | R. 10, nr 1, cz. 2 | 373--383
Tytuł artykułu

Zarządzanie gospodarstwem rolnym w kontekście wdrażania wymogów zasady wzajemnej zgodności - teoria i praktyka

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Farm Management in the Context of the Implementation of Cross-Compliance Requirements - Theory and Practice
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zasada wzajemnej zgodności (ang. cross-compliance) w rolnictwie to zagadnienie nowe, które jest w Polsce obecnie na etapie wdrażania. Otrzymywanie płatności bezpośrednich w gospodarstwach rolnych Unii Europejskiej zostało powiązane od 2004 roku z przestrzeganiem przez rolników obowiązującego prawodawstwa dotyczącego m.in. dobrej kultury rolnej, ochrony środowiska, zapewnienia bezpieczeństwa żywności i przestrzegana zasad dobrostanu zwierząt. Wymogi włączone do tzw. zasady wzajemnej zgodności nie są nowe dla rolników. Nowością jest jedynie uwarunkowanie uzyskania dopłat bezpośrednich w pełnej kwocie z przestrzeganiem tych wymogów, a także wprowadzenie systemu kontroli i naliczania sankcji. Narzędziem oceny gospodarstw pod kątem przestrzegania wymogów tej zasady są listy kontrolne, które zostały opracowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i zatwierdzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W pracy posłużono się listami kontrolnymi w celu oceny wybranych 60 gospodarstw rolnych pod kątem przygotowania do zasady wzajemnej zgodności. Jak się okazało wszystkie gospodarstwa spełniały wymogi dotyczące tzw. obszaru A zasady wzajemnej zgodności, czyli ochrony środowiska rolniczego, a także przestrzegały obowiązków związanych z rejestracją posiadanych zwierząt. Istotne niezgodności zanotowano w zakresie obszaru C, tj. dobrostanu zwierząt. Dostosowanie gospodarstw do wymogów tego obszaru wiąże się z podjęciem kosztownych przedsięwzięć inwestycyjnych w kierunku dostosowania budynków inwentarskich (modernizacja istniejących lub budowa nowych). W badanych gospodarstwach zaskakujące okazały się wyniki analizy pod kątem spełniania zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (tzw. BHP w gospodarstwie rolnym). Okazało się, iż w wielu gospodarstwach rolnik oraz członkowie jego rodziny są narażeni na wiele niebezpieczeństw, które odnosiły się do nieprawidłowego używania maszyn i urządzeń oraz nieprawidłowego ich zabezpieczenia. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents an analysis of 60 individual holdings in terms of meeting of cross-compliance principles. For this purpose, the author used a so-called checklists, approved by the Ministry of Agriculture and Rural Development. As it turned out all farms met the requirements for so-called area A of cross-compliance (environmental protection of rural development), as well as comply with the obligations relating to identification and registration of livestock. Significant incompatibilities were recorded in the area C of cross-compliance (animal welfare). Holdings adjustment of the requirements will need expensive investments in modernization of buildings. The results of analysis for meeting the safety and hygiene standards in the surveyed holdings turned out to be surprising. In many farms the farmer and his family members were exposed to many dangers, which were related to the improper use of machinery or equipment. (original abstract)
Rocznik
Strony
373--383
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
  • Adamowicz M. (2008), Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej i jej perspektywy na drugą dekadę XXI wieku, W: Kopycińska D. (red.): Polityka Unii Europejskiej, Wyd. Katedra Mikroekonomii Uniwersytety Szczecińskiego, Szczecin.
  • Braun-Moser U. (2006), European Economic Integration, DRUK, Szczecin.
  • Ciepielewska M. (2000), Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, w: Runowski H. (red.): Unia Europejska: jej polityka rolna i strukturalna, Ekspert SITR Spółka z o.o. Koszalin.
  • Dostosowanie gospodarstwa rolnego do minimalnych wymogów wzajemnej zgodności: poradnik metodyczny dla doradców rolnych wykonujących usługi doradcze w ramach działania (2010) "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego PROW 2007-2013., Skórnicki H. et al. Centrum Doradztwa Rolniczego, Radom.
  • Guba W. (2004), Nowa wspólna polityka rolna od roku 2005, W: E. Kawecka-Wyrzkowska, E. Synowiec (red.): Unia Europejska tom 1, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.
  • Kalińska J. (2007), Wpływ zmiany systemu płatności bezpośrednich na wyniki rolnictwa w wybranych krajach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe SGGW, Seria Problemy Rolnictwa Światowego tom 2 (XVII), Warszawa.
  • Kania J., Kiełbasa B. (2011), The role of Farm Advisory System in implementation of cross-compliance requirements among Polish farmers, ESEE Proceedings. European Seminar on Extension Education, ISBN 978-951-9411-54-5.
  • Minimalne wymagania wzajemnej zgodności (cross-compliance) dla gospodarstw rolnych: przewodnik dla doradców. (2010) Krzyżanowska K. et. al. (red.) Centrum Doradztwa Rolniczego, Radom.
  • Oskam A., Meester G., Sivis H. (2010), EU Policy for agriculture, food and rural areas, Wageningen Acadamic Publishers.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171235815

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.