PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | nr 46 | 260--276
Tytuł artykułu

Wypadek ubezpieczeniowy w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej

Warianty tytułu
Insurance Accident in Civil Liability Insurance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor na podstawie literatury przedmiotu oraz analizy art. 822, a także treści ogólnych warunków i polis ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej podejmuje próbę określenia wypadku ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej. Zwraca uwagę, że nie wszystkie przypadki powstania odpowiedzialności cywilnej są objęte ochroną ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. (fragment tekstu)
EN
Although it is commonly accepted to define an insurance accident as an event in result of which an insurance company is obliged to provide the benefit determined in the insurance contract, there is no agreement as to the contents of this notion as regards civil liability insurance. Only on the basis of the analysis of art. 822 of the civil code regarded as a legal definition of civil liability insurance as well as the analysis of the contents of general conditions and insurance policies against civil liability it can be stated that an insurance accident in the civil liability insurance occurs when the insured is responsible for the damage done to the third party. Nevertheless, it should be remembered that not all cases involving civil liability will be covered in accordance with particular insurance agreements, especially in accordance with particular exclusions of the liability. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
260--276
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Banaszczyk Z., Tytuł VI, Czyny niedozwolone, art. 415, w: Kodeks cywilny, Komentarz, t. 1, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1999
 • Brodecki Z., Chudziak M., Ogólne warunki ubezpieczenia jako integralna część kontraktu, w: Dobrowolne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, red. Z. Brodecki, Prawo i Praktyka, INFO-TRADE, Gdańsk 1996
 • Czachórski W., Zobowiązania - zarys wykładu, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999
 • Dobrowolne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, red. Z. Brodecki, Prawo i Praktyka, INFO-TRADE, Gdańsk 1996
 • Drzewiecki M., Ubezpieczenia gospodarcze, Ośrodek Doradztwa i Szkolenia "TUR", Jaktorów 1999
 • Fendler Z., Prywatne prawo ubezpieczeniowe, Drukarnia Ludowa w Krakowie, Kraków 1934
 • Koch A., Związek przyczynowy w ubezpieczeniach, Prawo Asekuracyjne 1995, nr 3
 • Kowalewski E., Istota ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Prawo Asekuracyjne 2002, nr 3
 • Kowalewski E., Koncepcja triggerów na tle znowelizowanego art. 822 k.c. - konsekwencje prawne i praktyczne, Prawo Asekuracyjne 2003, nr 4
 • Kowalewski E., Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Ewolucja i kierunki przemian, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1992
 • Kowalewski E., Łopuski J., Przedawnienie roszczeń z ubezpieczenia gospodarczego, Studia Ubezpieczeniowe, PWN, Warszawa-Poznań 1985, t. 10
 • Lipnicki M., Ewolucja norm prawnych odpowiedzialności cywilnej i jej wpływ na kształtowanie się ubezpieczeń OC, Wiadomości Ubezpieczeniowe 1968, nr 12
 • Łazowski J., Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, Wydawnictwo Prawnicze Lex, Sopot 1998
 • Malinowska-Kamińska K., Ubezpieczenie odpowiedzialności za produkt - prawne aspekty odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, Prawo Asekuracyjne 2000, nr 2
 • Mogilski W.W., Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej doradców podatkowych, Prawo Asekuracyjne 1997, nr 2
 • Mogilski W.W., Tendencje rozwojowe systemu prawnego ubezpieczeń obowiązkowych, Prawo Asekuracyjne 1999, nr 1
 • Mogilski W.W., Zagadnienia umowy ubezpieczenia w nowym ustawodawstwie ubezpieczeniowym, Prawo Asekuracyjne 2002, nr 1
 • Policha K., Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów przyjmujących zamówienia na świadczenia zdrowotne, Prawo Asekuracyjne 1999, nr 1
 • Radwański Z., Panowicz-Lipska J., Zobowiązania - część szczegółowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1998
 • Sukiennik P., Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za produkt, w: Dobrowolne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, red. Z. Brodecki, Prawo i Praktyka, INFO-TRADE, Gdańsk 1996
 • Szpunar J., Ubezpieczenia gospodarcze, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1972
 • Ubezpieczenia majątkowe, red. W. Warkałło, PWE, Warszawa 1969
 • Vademecum ubezpieczeń gospodarczych, red. T. Sangowski, Saga Printing, Poznań 1999
 • Warkałło W., Prawo ubezpieczeniowe - Zarys wykładu i materiały normatywne, PWN, Warszawa 1974
 • Warkałło W., Ubezpieczenie majątkowe jako instytucja prawna, w: Ubezpieczenia majątkowe, red. W. Warkałło, PWE, Warszawa 1969
 • Warkałło W., Zdarzenia losowe i szkodowość losowa, w: Ubezpieczenia majątkowe, red. W. Warkałło, PWE, Warszawa 1969
 • Wąsiewicz A., Ubezpieczenia komunikacyjne, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1995
 • Wąsiewicz A., Kowalewski E., Postulowany kształt umowy ubezpieczenia w kodeksie cywilnym, Państwo i Prawo 1993, nr 11-12
 • Wąsiewicz A., Nowakowski Z.K., Prawo ubezpieczeń gospodarczych, PWN, Warszawa-Poznań 1980
 • Wiszniewski J., Zarys prawa cywilnego, PWN, Warszawa 1969
 • Woronkiewicz J., OWU odpowiedzialności cywilnej deliktowej, w: Dobrowolne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, red. Z. Brodecki, Prawo i Praktyka, INFO-TRADE, Gdańsk 1996
 • Wójcik P., Kształtowanie odpowiedzialności ubezpieczyciela i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku, Prawo Asekuracyjne 1998, nr 3
 • Ustawa z dnia 21 lipca 2000 roku o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U. nr 70, poz. 819.
 • Ustawa z dnia 28 lipca 1990 roku o działalności ubezpieczeniowej, tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. nr 11, poz. 62, z późn. zm.
 • Ogólne Warunki Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej COMMERICAL UNION TU OGÓLNYCH SA z dnia 20 grudnia 1996 roku
 • Ogólne Warunki Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej PZU SA z dnia 1 sierpnia 1996 roku, Ogólne Warunki Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej GENERALI TU SA z dnia 31 stycznia 2000 roku
 • Ogólne Warunki Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej STU HESTIA INSURANCE z dnia 1 października 1997 roku
 • Ogólne Warunki Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej TU WINTERTHUR SA z dnia 1 stycznia 1999 roku
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171235823

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.