PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | nr 46 | 308--329
Tytuł artykułu

Przejście na emeryturę - decyzja czy nieunikniona kolej rzeczy?

Warianty tytułu
Retirement - a Decision or an Inevitable Course of Things
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor rozpatruje zagadnienie zaprzestania aktywności zawodowej. Przeprowadzone w artykule kwantyfikowanie konsumpcji i świadczeń zakłada z jednej strony uczestnictwo w jakimś zorganizowanym systemie, z drugiej ograniczanie konsumpcji w okresie aktywności zawodowej i generowanie oszczędności o charakterze emerytalnym. Autor opowiada się za wprowadzeniem mechanizmów, które pozwalają na uelastycznienie wieku emerytalnego, z jednoczesną możliwością wykorzystania zgromadzonych środków i praw o charakterze emerytalnym (zarówno w systemach obowiązkowych, jak i dobrowolnych). (fragment tekstu)
EN
Pension benefits, most frequently understood as an element of the social policy of the state in many cases mean a considerable burden on the public finances. For many years the criteria of granting those benefits have been changing, depending on the accepted vision of the state. The main problem, however is to determine the limit of old age and its consequences for a physical, economic, psychological or social aspect of life. Due to the fact that time can be measured objectively, it is easy to define age on the basis of a birth certificate Another conventional limit is quitting one's job when a person reaches the age entitling him/her to pension benefits taken from the base system. Still another limit can be poor health, i.e. a situation when a person is no longer able to take proper care of himself/herself as is expected of the adults. Therefore, the author approaches the question of quitting one's job as a decision-making process. A rational process of making a decision to retire consists of three basic elements: 1) determination of external factors and their influence on the decision made, 2) analysis of considerations on quitting one's career (internal factors), 3) factors deciding about the time of retiring. There are two key factors in the whole process of making a decision to retire. The first one is comparing the anticipated financial requirements when retired with the expected future incomes. This means that consumption must be compared with the benefits received and other payments. Quantification of consumption and pension benefits presented in the article assumes, on the one hand participation in some organized system and, on the other hand reducing consumption in the period of one's professional activity and generating savings for the time of retirement. The author is in favour of introducing the mechanisms which will make the retirement age more flexible, with a simultaneous possibility of using the accumulated means and rights (both in the obligatory and optional systems). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
308--329
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Antonów K., Prawo do emerytury, Zakamycze, Kraków 2003
 • Atchley R., Social Forces and Aging, Wadsworth, Belmont 1988
 • Atchley R., Barusch A., Social Forces and Aging. An Introduction to Social Gerontology, 10th ed., Wadsworth, Belmont 2004
 • Balicka-Kozłowska H., Potrzeba bezpieczeństwa ludzi starszych, w: Ludzie starsi w Polsce - ich warunki i potrzeby, IPiSS, Warszawa 1982
 • Chłoń-Domińczak A., Systemy emerytalne z perspektywy procesu starzenia się ludności, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych 2001, nr 9
 • Frąckiewicz L. (red.), Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Proces starzenia się ludności Polski i jego społeczne konsekwencje, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2002
 • Głąbicka K., Polityka społeczna w Unii Europejskiej. Aspekty aksjologiczne i empiryczne, Elipsa, Warszawa 2001
 • Golinowska S. (red.), Zmiany i reformy w systemie zabezpieczenia społecznego. W kierunku wzrostu indywidualnej odpowiedzialności, IPiSS, Warszawa 1999
 • Góra M., System emerytalny, PWE, Warszawa 2003
 • Graniewska D. (red.), Warunki życia emerytów i rencistów, IPiSS, Warszawa 1999
 • Halik J. (red.), Starzy ludzie w Polsce. Społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003
 • Jończyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego, Zakamycze, Kraków 2001
 • Klonowicz S., Starzenie się - stan zdrowia - praca, Warszawa 1973
 • Seniorzy w polskim społeczeństwie, GUS, Warszawa 1999
 • Szubert W., Ubezpieczenia społeczne. Zarys systemu, PWN, Warszawa 1987
 • Szumlicz T., Modele polityki społecznej, SGH, Warszawa 1994
 • Tokaj A., U progu starości, UAM, Poznań 2000
 • Włodarczyk C., Poździoch S., Systemy zdrowotne. Zarys problematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2001
 • Zych A.A., Słownik gerontologii społecznej, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 2001
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171235831

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.