PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | nr 46 | 330--364
Tytuł artykułu

Źródła i metody finansowania opieki zdrowotnej

Autorzy
Warianty tytułu
Sources and Methods of Financing Health Care
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu są źródła i metody finansowania opieki zdrowotnej w ujęciu ogólnym ze wskazaniem ich zastosowania, szczególnie w polskim systemie opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem zróżnicowania czasowego, będącego następstwem kolejnych działań reformatorskich. Zaprezentowano w nim dwie płaszczyzny finansowania opieki zdrowotnej: 1) określenia źródeł pozyskiwania środków finansowych (budżetowe, poprzez system ubezpieczeń oraz indywidualne wydatki na opiekę medyczną ponoszone w momencie nabywania świadczeń), 2) wybór sposobu opłacania według wytwórców świadczeń medycznych (opłacanie świadczeniodawcy przez inny podmiot, na przykład zakład ubezpieczeń, oraz płatności wnoszone bezpośrednio przez pacjenta). Opracowanie obejmuje stan prawny na dzień 31 grudnia 2003 roku. (fragment tekstu)
EN
Financing health care should be considered in many aspects. Activities most frequently taken up in this area are identified with accumulating and spending the means on medical care (both services and material benefits). However, one should not forget the other sphere, i.e. financing initiatives from the sphere of public health (prophylactic activities, environmental protection, health and safety at work and the like). The article presents sources and methods of health care financing in a general approach, indicating their particular application in the Polish system of health care and taking into account the time difference which is a result of successive reformatory activities. The article shows two planes of the health care financing: determination of the sources of obtaining financial means and selection of the way to remunerate medical services providers. The first part of the article characterizes financing from the budget, financing through the system of both mass and voluntary insurance as well as costs of medical care incurred individually. The second plane of health care financing distinguishes remunerating the service provider by a "third party payer" (e.g. an insurance company) and payments made directly by a patient (without intermediaries). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
330--364
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Aksman E., Przekształcenia sektora publicznego i prywatnego w brytyjskiej i w polskiej opiece zdrowotnej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa 2000
 • Barr N., Ekonomika polityki społecznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1993
 • Bastiani A., Die private Krankenversicherung in ausgewahlten Lander der Europaischen Union. Eine vergleichende Analyse vor und nach der Deregulierung, VVW, Karlsruhe 1995
 • Compton R.E., Schlackman N., The Evolution of Health Insurance in the United States, The Geneva Papers on Risk and Insurance 1998, nr 86
 • Denek E. i in., Finanse publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
 • Die private Krankenversicherung, Zahlenbericht 2001/2002, Verband der PKV, Koln 2002
 • Finansowanie opieki zdrowotnej. Dylematy wyborów (materiały konferencyjne), red. K. Tymowska, Warszawa 1992
 • Gilowska Z., Decentralizacja, Zeszyty Centrum im. Adama Smitha 1995, nr 2
 • Golinowska S., Polityka społeczna. Koncepcje - instytucje - koszty, Poltext, Warszawa 2000
 • Hohmann J., Gesundheits-, Sozial- und Rehabilitationssysteme in Europa. Gesellschaftliche Solidaritat auf dem Pruf stand, Verlag Hans Huber 1998
 • Hołówka J., Modele normatywne opieki zdrowotnej, Prawo i Medycyna vol. 2, 2000, nr 6-7
 • Insurance and Private Pensions Compendium For Emerging Economies, OECD 2001, Insurance Committee Secretariat, book 1, part 2
 • Kawiorska D., Kozierkiewicz A., Wydatki publiczne na ochronę zdrowia - definicje i porównania międzynarodowe, Zdrowie i Zarządzanie 2003, nr 2
 • Kornberger-Sokołowska E., Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, LIBER, Warszawa 2001
 • Kukurba J., Powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Analiza systemu, jego ewolucji i propozycji zmian, Zdrowie i Zarządzanie 2002, nr 6
 • Leowski J., Rola i miejsce państwa w systemie ochrony zdrowia, Prawo i Medycyna vol. 2, 2000, nr 6-7
 • Mills R.J., Health Insurance Coverage: 2001. Current Population Reports za: www.census.gov.
 • Mossialos E. i in., Voluntary Health Insurance in the European Union, Report for the Directorate General for Employment and Social Affairs of the European Commission, 2002
 • Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 1999 roku, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2000
 • Opieka zdrowotna w Polsce po reformie, red. S. Golinowska, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2002
 • Opieka zdrowotna, Materiały V Kolokwium Ubezpieczenia Społecznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1989
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
 • Progress on Health Insurance, Hartford Courant, 2000 - za: www.proquest.com
 • Rzepka R., Model finansowania świadczeń zdrowotnych w USA, Prawo i Medycyna 2002, nr 4
 • Sobiech J., Warunki wyboru ekonomiczno-finansowych mechanizmów kierowania opieką zdrowotną, Zeszyty Naukowe nr 109, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1990
 • Sowada Ch., Socjalne ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech a sprawiedliwość społeczna, Polityka Społeczna 1998, nr 1
 • Sowada Ch., System społecznego ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech. Czego możemy się nauczyć? Zdrowie i Zarządzanie 2002, nr 6
 • Tymowska K., Sektor prywatny w systemie opieki zdrowotnej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999
 • Ubezpieczenia komercyjne w reformowanym systemie ochrony zdrowia, materiały konferencyjne, sesja I, Krajowy Instytut Ubezpieczeń, Jabłonna, maj 2000
 • Ubezpieczenia zdrowotne w Europie Środkowo-Wschodniej - Początek drogi, red. R. Holly, Krajowy Instytut Ubezpieczeń, Warszawa 2001
 • Uleer H. Ch., 100 Fragen zur Privaten Kranken- und Pflegeversicherung, VVW, Karlsruhe 2001
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 16, poz. 95)
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176)
 • Ustawa z dnia 6 lutego 1997 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. nr 28, poz. 153 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2001 roku o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 88, poz. 961)
 • Ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 104, poz. 1104)
 • Ustawa z dnia 30 listopada 2000 roku o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. nr 122, poz. 1311)
 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 roku o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (i innych ustaw) (Dz.U. nr 122, poz. 1324).
 • Ustawa z dnia 24 listopada 2002 roku o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 200, poz. 1689)
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 roku o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. nr 45, poz. 391 ze zm.)
 • Włodarczyk W.C., Polityka zdrowotna w społeczeństwie demokratycznym, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", Łódź-Kraków-Warszawa 1996
 • Włodarczyk C., Paździoch S., Systemy zdrowotne. Zarys problematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001
 • Włodarczyk C., Sitko S., Zarządzanie ochroną zdrowia w powiecie. Poradnik dla samorządów, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", Kraków 1999
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171235841

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.