PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 12 | z. 3 | 161--166
Tytuł artykułu

Źródła finansowania innowacji w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego

Warianty tytułu
Sources of Funding for Innovation in the Food Industry Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wśród źródeł finansowania działalności innowacyjnej podstawowe znaczenie mają środki własne przedsiębiorstw uzupełniane kredytami i pożyczkami bankowymi. Ważną rolę w kształtowaniu aktywności innowacyjnej odgrywają również finansowe instrumenty wspierające procesy wdrażania innowacji, które wynikają z realizacji polityki innowacyjnej państwa. Oferta pomocy w ramach budżetu krajowego jest udzielana m.in. w formie dopłat do oprocentowania oraz gwarancji i poręczeń. Natomiast wsparcie z UE oferowane jest głównie w postaci różnych programów. W latach 2007-2013 podmioty działające w branży spożywczej mogą korzystać przede wszystkim z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Istotne wsparcie może pochodzić również z PO Innowacyjna Gospodarka, szczególnie po zmianach umożliwiających aplikowanie także firmom zatrudniającym ponad 750 osób. Polska należy do tych krajów, w których przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego częściej korzystają z oferty publicznego wsparcia pochodzącego z UE niż z pomocy krajowej. (abstrakt oryginalny)
EN
Among the sources of financing the most important is enterprises own fund complemented with credit and bank loans. An important in creating the innovation activity are financial instruments supporting innovation initiating processes. Those processes are a result of implementation of state innovation policy. National budget assistance is provided by interest rate subsidies, guarantees and warranties. However, support from the EU is mainly offered in the form of various programs. In 2007-2013, food industry enterprises can benefit mainly from the Rural Development Programme. Significant support may also come from the OP Innovative Economy, especially after changes that allow to apply to the companies employing more than 750 people. Poland belongs to those countries in which food companies often benefit of public support from the EU than the national aid. (original abstract)
Rocznik
Tom
12
Numer
Strony
161--166
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Baruk A. 2009: Innowacyjność przejawia się kreowaniem innowacji produktowych. Nowator XXI, nr 10, s. 10-11.
 • Community Innovation Survey. Reference Metadata in Euro SDMX Metadata Structure (ESMS). (ww.epp.euro-stat.ec.europa.eu/cacheATYSDDS/EN/innesms.htm).
 • European Innovation Scoreboard (EIS) 2009. Comparative analysis of innovation performance. 2010: Office for Official Publications of the European Communities. Luxembourg.
 • Grzybowska B., Juchniewicz M. 2005: Bariery działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 4(663), s. 51-57.
 • Juchniewicz M. 2009: Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w kontekście innowacyjności sektora niskiej techniki. Rocz. Nauk. SERiA, t. XI, z. l, s. 163-167.
 • Klonowski D. 2009: Innowacyjność sektora MSP w Polsce. Rządowe programy wsparcia a luka finansowa. Erast&Young, Warszawa.
 • Mazurek-Kucharska B., Block A., Wojtczuk-Turek A. 2008: Społeczne determinanty innowacyjności przedsiębiorstw. Raport z badania ankietowego. Pentor Research International na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Nauka i technika w 2007 r. Informacje i opracowania statystyczne. 2008: GUS, Warszawa.
 • Oslo manual: guidelines for collecting and interpreting innovation data. 3rd Edition. 2005: OECD. Eurostat.
 • Public Funding of Innovation. 2010: (inn_cis5_pub). (www.epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/scien-ce_technology_innovation/data/database).
 • Results of the Community Innovation Survey. 2006: (CIS2006) (inn_cis5). (www.epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/science_technology_innovation/data/database).
 • Rowiński J. 2010: Zmiany w handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi. Przemysł Spożywczy, nr 1, t. 64, s. 14-18.
 • Sosnowska A., Poznańska K., Łobejko S., Brdulak J., Chinowska K. 2003: Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach UE i w Polsce. Poradnik przedsiębiorcy. PARP, Warszawa.
 • Szulakowski M. 2004: Rozwój przedsiębiorczości w oparciu o działalność innowacyjną małych i średnich przedsiębiorstw. [w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości (red. K. Jaremczuk). PWSZ, Tarnobrzeg.
 • Tadesse S.A. 2006: Innovation, Information and Financial Architecture. Journal of Financial and Quаntitative Analysis, vol. 41(04), s. 753-786.
 • Turczyk M. 2008: Zachęty inwestycyjne z funduszy publicznych. Przemyśl Spożywczy, nr 12, s. 22-24.
 • Urban R., Szczepaniak I., Mroczek R. 2010: Polski sektor żywnościowy w pierwszych latach członkostwa. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Woodward R. 2003: Finansowanie innowacyjnych MŚP - główna bariera rozwoju. [w:] Innowacyjność polskiej gospodarki (red. M. Górzyński, R. Woodward). Zeszyty Innowacyjne, CASE, Warszawa.
 • www.arimr.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171235845

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.