PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | R. 10, nr 1, cz. 2 | 425--435
Tytuł artykułu

Wybrane bariery rozwoju grup producentów rolnych w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Barriers of the Development of Agricultural Producers Groups in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejsze opracowanie poświęcone jest funkcjonowaniu grup producentów rolnych na polskim rynku. Artykuł ten stanowi syntetyczne ujęcie tematu skupiającego się na genezie, zakładaniu i funkcjonowaniu grup producentów rolnych. Szczególną uwagę poświęcono źródłom ich finansowania. Następnie opisano przeprowadzone badania i ich rezultaty. Wieńcząca opracowanie analiza badań przeprowadzonych na przełomie kwietnia i maja 2011 r. ukazuje, iż to głównie bariery psychologiczno-społeczne, nie zaś prawno-administracyjne, hamują powstawanie grup producentów rolnych w Polsce. Przedstawiono, iż polscy rolnicy bardziej niż z problemami natury formalnej nie są w stanie poradzić sobie z koniecznością zmiany myślenia i odejściem od zakorzenionych, acz złych wzorców. Stwierdzono, iż fundusze europejskie wpłynęły na rynek nieprzygotowany psycho-społecznie na dobre i efektywne ich wykorzystywanie. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper is devoted for agricultural producers groups: its roots, formation and financing from the EU budget. There is a huge analysis of the groups functioning in Poland, especially in podlasie district. The authoresses present main problems connected with groups functioning and analyze their origins. The examination is based on questionnaire studies and their description. The main aim of this thesis is to present this institution and main barriers of their development in Poland. (original abstract)
Rocznik
Strony
425--435
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Boguta. W. (2006), Organizacja i funkcjonowanie grup producentów rolnych, poradnik informacyjno - szkoleniowy, Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa.
 • http://www.arimr.gov.pl
 • http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013/Dzialania-PROW-2007-2013/Os-1-Poprawa-konkrencyjnosci-sektora-rolnego-i-lesnego/Grupy-producentow-rolnych.
 • Pieczyński B., Załuska K., Żuk P., Gorzkiewicz D., Tabor J., Drewim A. (2010), ABC Organizacji i funkcjonowania grup producenckich, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Radomiu, Radom.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (2011), Warszawa.
 • Promocja tworzenia grup producentów rolnych (2009), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grup producentów rolnych, Dz. U. 2011 Nr 62 poz. 318.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grup producentów rolnych, Dz. U. 2011 Nr 62 poz. 318.
 • Traktat między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzeczpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, Dziennik Urzędowy L 236 z 23.09.2003.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, Dz. U. 2000 Nr 88 poz. 983 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości, Dz. U. 1990 Nr 6 poz. 36.
 • Ustawa z dnia 22 września 2006 roku o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej, Dz. U. 2006 Nr 187, poz. 1381.
 • Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Dz. U. 2007 Nr 64 poz.427.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171235887

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.