PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 12 | z. 3 | 242--246
Tytuł artykułu

Wpływ funduszy unijnych na rozwój gospodarstw rolnych położonych na terenach o wysokich walorach przyrodniczych

Warianty tytułu
Impact of European Funds on the Development of Agricultural Farms Laid on Terrains of Great Natural Values
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań była ocena zaangażowania rolników gospodarujących na terenach Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy w pozyskiwaniu środków finansowych w ramach instrumentów WPR. Jak wykazały badania ankietowe, zaangażowanie to było znikome. Powszechnie wykorzystywanym instrumentem wsparcia były tylko dopłaty bezpośrednie, natomiast tylko 12% respondentów skorzystało z działań w ramach PROW-u. Wiedza na temat programów rolnośrodowiskowych wśród rolników jest niewystarczająca. Równie niska jest świadomość konieczności gospodarowania w sposób przyjazny dla środowiska przyrodniczego w warunkach prowadzenia produkcji rolniczej na terenach prawnie chronionych. Rolnicy zamierzają w większości łączyć działalność rolniczą z turystyką. Jednak niezbędne do tego inwestycje przeprowadzają głównie w oparciu o kapitał własny. (abstrakt oryginalny)
EN
The opinion of farmers commitment husbanding on the terrains of the Lanscape Bystrzyca Valley Park in gaining of financial centres within the instruments of CAP was the aim of investigations. The questionnaire interview showed that commitment of farmers was scarce. Only direct payments were universally used, however only 12% respondents reached after acts in frames of RADP support instruments. Knowledge on the subject of agri-environmental programmes among farmers is insufficient. The consciousness of the necessity of husbanding in the friendly way for the natural environment in conditions of agricultural production leadership on legally protected terrains is equally low. Farmers have plans for the future. They are going to combine the agricultural activity in the majority with tourism. However indispensable to this investments are realized in the support of own capital mainly. (original abstract)
Rocznik
Tom
12
Numer
Strony
242--246
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bałtromiuk A. 2010a: Metodologia i organizacja badania społeczno-gospodarczych uwarunkowań zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich objętych siecią Natura 2000 na terenie Zielonych Płuc Polski. Wieś i rolnictwo, nr 1(146). Wyd. IRWiR-PAN, Warszawa, s. 60-61.
 • Bałtromiuk A. 2010b: Biebrzański Park Narodowy jako przykład integracji funkcji ochronnej i rolniczej na obszarach Natura 2000. Wyd. IRWiR-PAN, Warszawa, s. 131-145.
 • Gotkiewicz W. 2010: Funkcjonowanie obszarów Natura 2000 na terenie parków narodowych i krajobrazowych. Wieś i Rolnictwo, nr 1(146). Wyd. IRWiR-PAN, Warszawa, s. 122-130.
 • Kania J. 2008: Wybrane efekty doradztwa rolniczego we wdrażaniu instrumentów Wspólnej polityki rolnej. Rocz. Nauk. SERiA, t. X, .z. 1, s. 133-138.
 • Kutkowska B. 2008: Realizacja programów rolnośrodowiskowych na terenie Dolnego Śląska w latach 2004-2006 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów o wysokich walorach przyrodniczych. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 35/36, s. 44-48.
 • Kutkowska B. 2007: Możliwości rozwoju obszarów wiejskich zlokalizowanych na terenach o wysokich walorach przyrodniczych. Wieś i Rolnictwo, nr 3(136). Wyd. IRWiR-PAN, Warszawa, s. 109-130.
 • Niewęgłowska G. 2002: Przygotowanie polskich rolników do uczestnictwa w programie rolnośrodowiskowym. Rocz. Nauk. SERiA, t. IV, z. 6, s. 127-131.
 • Wstępna analiza realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, cz. 1 i 2,Warszawa, 2009.
 • Zegar J.S. 2010: Warunki środowiskowe a ekonomika gospodarstw rolnych. Wieś i Rolnictwo, nr 1(146). Wyd. IRWiR-PAN, Warszawa, s. 106-121.
 • Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. Dz. U. Nr 92 poz. 880 z późn. zm., ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. Nr 201 poz. 1237.
 • Ochrona środowiska. Informacje i opracowanie tematyczne. 2005: GUS, Warszawa.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarem wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171235889

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.