PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 12 | z. 3 | 317--323
Tytuł artykułu

Dynamika zmian dysproporcji regionalnych rolnictwa mierzona poziomem nawożenia

Warianty tytułu
Dynamics of Regional Disproportion's Changes Measured by Fertilization Level
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono określenie wystąpienia zmian w podziale regionów z punktu widzenia intensywności rolnictwa. Cel badań realizowano przez dwa zadania cząstkowe: (1) analizy dynamiki zmian w poziomie nawożenia mineralnego w poszczególnych województwach, (2) podział województw na skupienia różniące się poziomem nawożenia w kolejnych podokresach lat 1992-2009. Stwierdzono, że w analizowanym okresie nie nastąpiły istotne zmiany w zakresie różnic między regionami. Rolnictwo w województwach położonych w południowo-wschodniej i wschodniej części kraju charakteryzuje się znacznie niższym poziomem intensywności produkcji. Stwierdzono, że podstawowymi przyczynami takiego zróżnicowania może być rozdrobniona struktura agrarna i produkcja na samozaopatrzenie, a w dalszej kolejności również niska jakość gleb. W pracy wykorzystano metodę k-średnich oraz analizę regresji. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to determine whether there were changes in the division of regions in terms of intensity of agriculture, i.e. in regions with lower initial intensity of production, the input increasing would be bigger than in others. The tasks of the research were twofold: (1) analysis of the dynamics of changes in the level of fertilization in different regions and (2) analysis the distribution of the provinces in clusters of different levels of fertilization in the subsequent sub-periods of the research period. The data from Central Statistical Office of Poland were used. In the research k-means method, regression and dynamics analysis were used. It was found that there were no substantial changes in the differences between the regions since 1992. Agriculture in provinces situated in south-eastern and eastern part of Poland are characterized by considerably lower intensity of production. The main reasons for such differences include fragmented agrarian structure and production for self-supply subsequently poor quality soils. The observed distribution of provinces is stable and may changing only when social changes on rural areas occur, leading to higher area of farms. (original abstract)
Rocznik
Tom
12
Numer
Strony
317--323
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Bieńkowski J., Jankowiak J., Sadowski A. 2008: Regionalne zróżnicowanie poziomu zrównoważenia rozwoju rolnictwa (na podstawie analizy modelowej i indeksu syntetycznego). Rocz. Nauk. SERiA, t. X, z. 2, s. 22-27.
 • Fotyma M., Kuś J. 2000: Zrównoważony rozwój gospodarstwa rolnego. Pam. Puł., nr 120, s. 101-116.
 • Gołębiewska B. 2003: Regionalne zróżnicowanie efektywności wykorzystania nakładów i zasobów w rolnictwie. [w:] Regionalne uwarunkowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów. T. l, s. 13-21.
 • Gołębiewska B. 2007: Organizacja i zasoby gospodarstw rolniczych o zróżnicowanym poziomie nakładów zewnętrznych. Rocz. Nauk. SERiA t. IX, z. 1, s. 126-130.
 • Gołębiewska B. 2010: Organizacyjno-ekonomiczne skutki powiązań gospodarstw rolniczych z otoczeniem. Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Krasowicz S., Stuczyński T., Doroszewski A. 2009: Produkcja roślinna w Polsce na tle warunków przyrodniczych i ekonomiczno-organizacyjnych. Studia i Raporty, IUNG-PIB, z. 14, s. 27-54.
 • Krasowicz S., Igras J. 2003: Regionalne zróżnicowanie wykorzystania potencjału rolnictwa w Polsce. Pam. Puł., nr 132, s. 233-251.
 • Kuś. J., Krasowicz S., Igras J. 2009: Perspektywiczne kierunki zmian produkcji rolniczej w Polsce. Studia i Raporty. IUNG-PIB, z. 17, s. 74-92.
 • Musiał W. 2009: Zagrożenie kryzysem i próby działań antykryzysowych w rolnictwie polskim. Rocz. Nauk. SERiA, t. XI, z. 2, s. 168-173.
 • Pietrzykowski R. 2009: Regionalne zróżnicowanie województw po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, vol. 9, s. 140-147.
 • Rocznik Statystyczny za lata 199-2010: GUS. Warszawa.
 • Wicki L. 2008: Wykorzystanie postępu odmianowego w produkcji zbóż w polskim rolnictwie. Rocz. Nauk. Rol., seria G, t. 94, z. 2, s. 136-146.
 • Wicki L. 2009: Zmiany w zużyciu nasion kwalifikowanych w Polsce. Rocz. Nauk Rol., seria G, t. 96, z. 4, s. 226-237.
 • Wicki L., Dudek H. 2009: Factors Influencing Productivity of Cereals in Polish Agriculture. Economic Science for Rural Development, nr 20, s. 79-88.
 • Zalewski A. 2009: Sytuacja popytowa na światowym i krajowym rynku nawozów mineralnych w 2008 r. Rocz. Nauk. SERiA, t. XI, z. 3, s. 403-408.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171235953

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.