PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 12 | z. 3 | 362--366
Tytuł artykułu

Porównanie wspomagania operacyjnego jako elementu potencjalnej efektywności ekonomicznej w podmiotach ogrodniczych prowadzących produkcję szklarniową o różnych formach własności

Warianty tytułu
Comparison of Operational Support as Part of the Potential Economic Efficiency in the Entities Engaged in the Production of Horticultural Greenhouses with Various Forms of Ownership
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy było określenie i porównanie efektywności ekonomicznej w podmiotach ogrodniczych prowadzących produkcję szklarniową, charakteryzujących się różnymi formami własności, za pomocą wspomagania operacyjnego (jako miernika potencjału tejże efektywności) oraz określenie jego relacji z dochodowością majątku i kosztów badanych podmiotów zależnie od rozmiaru sprzedaży. W pracy przeprowadzono badanie wspomagania operacyjnego (rozumianego jako udział kosztów stałych w kosztach całkowitych mierzonych w progu rentowności), kalkulację kosztów produkcji ogrodniczej w przeliczeniu na uniwersalne jednostki ogrodnicze, skalkulowano ponownie rentowność sprzedaży, kosztów i majątku oraz za pomocą symulacji określono wielkość powyższych wskaźników dla różnych poziomów produkcji oraz wspomagania operacyjnego. Przeprowadzone badania potwierdziły, iż rentowność kosztów i sprzedaży rośnie wraz ze stopniem wspomagania operacyjnego oraz częściowo potwierdziły wzrost rentowności majątku wraz ze wzrostem wspomagania operacyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this study was to determine and compare the economic efficiency in the entities engaged in the production of horticultural greenhouses, characterized by different forms of ownership through operational support (as a measure of the potential effectiveness of that) and define its relationship with the profitability of assets and the cost of the test subjects, depending on the size of the sale. The work performed operational support (defined as the share of fixed costs in total costs as measured at the threshold of profitability), calculate the cost of gardening in terms of universal units gardening, re-calculated the profitability of sales, expenses and assets, and using simulation, specified size of these indicators for different levels of production and operational support. Study confirms that the profitability of cost and sales increases with the degree of operational support and partially confirmed the increase in profitability assets with increasing wealth of operational support. (original abstract)
Rocznik
Tom
12
Numer
Strony
362--366
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Agrecol
Bibliografia
  • Ćwiąkała-Małys A., Nowak W. 1999: Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 105-115.
  • Dobija M. 2007: Rachunkowość zarządcza i controling. PWN, Warszawa, s. 120-131.
  • Dudycz T., Wrzosek S. 2003: Analiza finansowa, problemy metodyczne w ujęciu praktycznym. Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, s. 79-97.
  • Kopeć B. 1983: Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych. Skrypt AR, Wrocław, nr 269, s. 158-190, 283.
  • Rutkowski M. 1973: Metody analizy i organizacji przedsiębiorstw ogrodniczych. Rocz. AR, z. 38, Poznań, s. 12-18.
  • Soltys D. (red.) 2003: Rachunkowość zarządcza przedsiębiorstw. Rachunek kosztów. AE, Wrocław, s. 149.
  • Stachowiak M. 2009: Konkurencyjność różnych form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności ogrodniczej na przykładzie analizy kosztów i opłacalności produkcji pomidorów szklarniowych w latach 2004-2006. Rocz. Nauk. SERiA, t. XI, z. 3, s. 315-318.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171235979

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.