PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 234 | 36--58
Tytuł artykułu

Aktywność przeciwutleniająca związków polifenolowych : metody badania i czynniki decydujące o aktywności przeciwutleniającej

Warianty tytułu
Antioxidant Activity of Phenolic Compounds : Methods of Determination and Important Factors Influencing the Antioxidant Activity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono wybrane, powszechnie stosowane metody oznaczania aktywności przeciwutleniającej oraz wyniki badań, przeprowadzonych w Katedrze Instrumentalnych Metod Oceny Jakości, nad oceną czynników decydujących o aktywności przeciwutleniającej TEAC ważnych grup związków polifenolowych występujących powszechnie w żywności pochodzenia roślinnego oraz nad mechanizmem ich przeciw-utleniającego działania. Wyniki badań eksperymentalnych porównano z obliczonymi teoretycznie parametrami molekularnymi związków polifenolowych. Na podstawie wyznaczonych zależności pomiędzy strukturą i aktywnością fenolokwasów, hydroksyflawonów, antocyjanów i katechin wykazano, że ważnymi czynnikami decydującymi o aktywności przeciwutleniającej związków polifenolowych jest nie tylko liczba i rozmieszczenie grup hydroksylowych, lecz również stan ich protonacji, zależny od pKa grup hydroksylowych, pH środowiska i efekt addytywny niezależnych, aktywnych przeciwrodnikowo ugrupowań występujących w cząsteczkach polifenoli. (abstrakt oryginalny)
EN
The study presents commonly used methods for determination of the antioxidant activity and evaluates various factors influencing the TEAC antioxidant activity of these important classes of phenolic antioxidants, commonly present in food of plant origin, giving more insight into the mechanism of their antioxidant activity. Experimental data were compared to theoretically calculated molecular parameters. Based on the structure - activity relationships obtained for phenolic acids, hydroxyflavones, anhocyanins and cat-echins, it was shown that important factors determining the antioxidant activity of phenolic compounds are not only the number and position of the hydroxyl moieties but also their protonation state, influenced by the pKa of the hydroxyl moieties, the pH of the medium, influenced by the pKa of the hydroxyl moieties, and the additive effect of independent radical scavenging moieties present in their molecules. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
36--58
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Acker, S.A.B.F., Berg, D.J. van, Tromp, M.N. van der, Grifloen, D.H., Bennekom, D.H., Vijgh van, W.P., Bast van der, A., 1996, Structural Aspects of Antioxidant Activity of Flavonoids, Free Radical Biology and Medicine, vol. 20, s. 331-342.
 • Ball, S., 2001, Naturalne substancje przeciwnowotworowe, Oficyna Wydawnicza Medyk, Warszawa.
 • Bartosz, G., 2003, Druga twarz tlenu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Benzie, L.F.F., Strain, J.J., 1996, The Ferric Reducing Ability of Plasma (FRAP) as a Measure of "antioxidant power": The FRAP Assay, Analytical Biochemistry, vol. 239, s. 70-76.
 • Borkowski, T., Szymusiak, H., Gliszczyńska-Swigło, A., Rietjens, I.M.C.M., Tyrakowska B., 2005a, Radical Scavenging Capacity of Wine Anthocyanins is Strongly pH-Dependent, Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 53, s. 5526-5534.
 • Borkowski, T., Szymusiak, H., Gliszczyńska-Świgło, A., Tyrakowska, B., 2005b, The Effect of 3-O-β-glucosylation on Structural Transformations of Anthocyanins, Food Research International, vol. 38, s. 1031-1037.
 • Bors, W., Heller, W., Michel, C., Saran, M., 1990, Flavonoids as Antioxidants: Determination of Radical-scavenging Efficiencies, βMethods in Enzymology, vol. 186, s. 343-355.
 • Brand-Williams, W., Cuvelier, M.E., Berset, C., 1995, Use of a Free Radical Method to Evaluate Antioxidant Activity, Lebensmittel-Wissenschaft und Technologie, vol. 28, s. 25-30.
 • Cao, G., Prior, R.L., 1999, The Measurement of Oxygen Radical Absorbance Capacity in Biological Samples, Methods in Enzymology, vol. 299, s. 50-62.
 • Cao, G., Sofie, E., Prior, R.L., 1996, Antioxidant Capacity of Tea and Common Vegetables, Journal Agricultural and Food Chemistry, vol. 44, s. 3426-3431.
 • Cao, G., Sofie, E., Prior, R.L., 1997, Antioxidant and Prooxidant Behavior of Flavonoids: Structure-Activity Relationships, Free Radical Biology and Medicine, vol. 22, s. 749-760.
 • Couvelier, M.E., Richard, H., Berset, C., 1992, Comparison of the Antioxidant Activity of some Acid-phenols: Structure-activity Relationship, Bioscience, Biotechnology and Biochemistry, vol. 56, s. 324-325.
 • Eppink, M.H.M., Boeren, S.A., Vervoort, J., Van Berkel, W.J.H., 1997, Purification and Properties of 4-hydroxybenzoate 1-hydroxylase (decarboxylating), a Novel Flavin Adenine Dinucleotide - Dependent Monooxygenase from Candida Parapsilosis CBS604. Journal of Bacteriology, vol. 179, s. 6680-6687.
 • Ghiselli, A., Serafini, F., Natella, F., Scaccini, C., 2000, Total Antioxidant Capacity as a Tool to Assess Redox Status: Critical View and Experimental Data, Free Radical Biology and Medicine, vol. 29, no. 11, s. 1006-1114.
 • Gliszczyńska-Świgło, A., 2010, Przeciwutleniające i proutleniające właściwości wybranych składników żywności jako wyróżniki jej jakości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Grzymisławski, M., 2000, Budowa układów związanych z przyswajaniem pokarmów, w: Gawęcki, J., Hryniewski, L., (red.) Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Guo, Q., Zhao, B., Shen, S., Hou, J., Hu, J., Xin, W., 1999, ESR Study on the Structure-antioxidant Activity Relationship of Tea Catechins and Their Epimers, Biochimica et Biophysica. Acta, vol. 1427, s. 13-23.
 • Halliwell, B., Gutteridge, J.M.C., 2007, Free Radicals in Biology and Medicine, Oxford University Press Inc., Nowy Jork.
 • Huang, D., Ou, B., Prior, R.L., 2005, The Chemistry Behind Antioxidant Capacity Assays, Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 53, no. 6, s. 1841-1856.
 • Janeiro, P., Brett, A.M.O., 2004, Catechin Electrochemical Oxidation Mechanism, Analitica Chimica Acta, vol. 518, s. 109-115.
 • Jovanovic, S.V., Steenken, S., Tosic, M., Marjanovic, B., Simic, M.G., 1994, Flavonoids as Antioxidants, Journal of the American Chemical Society, vol. 116, s. 4846-4851.
 • Kennedy, J.A., Munro, M.H.G., Powell, H.K.J., Porter, L.J., Foo, L.Y., 1984, The Protonation Reactions of Catechin, Epicatechin and Related Compounds, Australian Journal of Chemistry 37, s. 885-892.
 • Lapidot, T., Harel, S., Akiri, B., Granit, R., Kanner, J., 1999, pH-Dependent Forms of Red Wine Anthocyanins as Antioxidants, Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 47, s. 67-70.
 • Lemańska, K., Szymusiak, H., Tyrakowska, B., Zieliński, R., Rietjens, I.M.C.M., 2001, The Influence of pH on Antioxidant Properties and Mechanism of Antioxidant Action of Hydroxyflavones, Free Radical Biology and Medicine, vol. 31, no. 7, s. 869-881.
 • Lemańska, K., Woude, H. van der, Szymusiak, H., Boersma, M.G., Gliszczyńska-Świgło, A., Rietjens, I.M.C.M., Tyrakowska, B., 2004, The Effect of Catechol O-methylation on Radical Scavenging Characteristics of Quercetin andLuteolin - a Mechanistic Insight, Free Radical Research, vol. 38, s. 639-647.
 • Lien, E.J., Ren, S., Bui, H.H., Wang, R., 1999, Quantitative Structure-activity Relationship Analysis of Phenolic Antioxidants, Free Radical Biology and Medicine, vol. 26, s. 285-294
 • Lin, A.C.S.J., Chen, Juan Y.L., Liang, Y.C., Lin, J.K., 1996, Composition of Polyphenols in Fresh Tea Leaves and Asotiation of their Oxygen-radical-absorbing Capacity with Antiproliferative Actions in Fibrobla Cells, Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 44, s. 1387-1394.
 • Luning, P.A., Marcelis, W.J., Jongen, W.M.F., 2005, Zarządzanie jakością żywności, ujęcie technologiczno-menedżerskie, WNT, Warszawa.
 • MacFaul, P.A., Ingold, K.U., Lusztyk, J., 1996, Kinetic Solvent Effects on Hydrogen Atom Abstraction from Phenol, Aniline, and Diphenylamine. The Importance of Hydrogen Bonding on their Radical-trapping (antioxidant) Activities, Journal of Organic Chemistry, vol. 61, s. 1316-1321.
 • Miller, N.J., Rice-Evans, C., Davis, M.J., Gopinathan, V., Milner, A., 1993, A novel Method for Measuring Antioxidant Capacity and its Application to Monitoring the Antioxidant Status in Premature Neonates, Clinical Science, vol. 84, s. 407-412.
 • Miller, N.J., Rice-Evans, C.A., 1997, Cinnamates and Hydroxybenzoates in the Diet: Atioxidant Activity Assessed Using the ABTS Radical Cation, British Food Journal, vol. 99, s. 57-61.
 • Mukai, K., Mitani, S., Ohara, K., Nagaoka, S.I., 2005, Structure-activity Relationship of the Tocopherol-regeneration Reaction by Catechins, Free Radical Biology and Medicine, vol. 38, s. 1243-1256.
 • Muzolf, M., Szymusiak, H., Gliszczyńska-Świgło, A., Rietjens, I.M.C.M., Tyrakowska, B., 2008, pH-Dependent Radical Scavenging Capacity of Green Tea Catechins, Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 56, s. 816-823.
 • Nanjo, F., Goto, K., Seto, R., Suzuki, M., Sakai, M., Hara, Y., 1996, Scavenging Effects of Tea Catechins and Their Derivatives on 1,l-dipheny1-2-picrylhydrazyl Radical, Free Radical Biology and Medicine, vol. 21, s. 895-902.
 • Pannala, A.S., Chan, T.S., O'Brien, P.J., Rice-Evans, C.A., 2001, Flavonoid B-ring Chemistry and Antioxidant Activity: Fast Reaction Kinetics, Biochemical and Biophysical Research Communications, vol. 282, no. 5, s. 1161-1168.
 • Prior, R.L., Cao, G., 1999, In Vitro Total Antioxidant Capacity: Comparison of Different Analytical Methods, Free Radical Biology and Medicine, vol. 27, s. 1173-1181.
 • Re, R., Pellergini, N., Proteggente, A., Pannala, A.S., Yang, M., Rice-Evans, C., 1999, Antioxidant Activity Applying an Improved ABTS Radical Cation Decolorization Assay, Free Radical Biology and Medicine, vol. 26, s. 1231-1231.
 • Rice-Evans, C.A., Miller, N.J., 1994, Total Antioxidant Status in Plasma and Body Fluids, Methods in Enzymology, vol. 234, s. 279-293.
 • Rice-Evans, C.A., Miller, N.J., Paganga, G., 1996, Structure-antioxidant Activity Relationships of Flavonoids and Phenolic Acids, Free Radical Biology and Medicine, vol. 20, s. 933-956.
 • Rice-Evans, C.A., Miller, N.J., Paganga, G., 1997, Antioxidant Properties of Phenolic Compounds, Trends in Plant Science, vol. 2, no. 4, s. 152-159.
 • Salah, N., Miller, N.J., Paganga, G., Tijburg, L., Bolwell, G.P., Rice-Evans, C., 1995, Polyphenolic Flavanols as Scavengers of Aqueous Phase Radicals and Chain-breaking Antioxidants, Archives of Biochemistry and Biophysics, vol. 322, s. 339-346.
 • Sauerwald, N., Schwenk, M., Polster, J, Bengsch, E., 1998, Spectrometric pK Determination of Daphenin, Chlorogenic Acid and Quercetin, Zeitschrift fur Naturforschung, vol. 53b, 315-320.
 • Schlesier, K., Harwat, M., Bohm, V., Bitsch, R., 2002, Assessment of Antioxidant Activity by Using Different In Vitro Methods , Free Radical Research, vol. 36, no. 2, s. 177-187.
 • Slabbert, N.P., 1977, Ionization potential of flavanols and dihydroflavonols, Tetrahedron, vol. 33, s. 821-824.
 • Thompson, M., Williams, C.R., 1976, Stability ofFlavonoid Complexes of Copper (II) and Flavonoid Antioxidant Activity, Analitica Chimica Acta, vol. 85, s. 375-381.
 • Tyrakowska, B., Lemańska, K., Szymusiak, H., Borkowski, T., Rietjens, I.M.C.M., 2003, Modified TEAC Test for Determination of the Antioxidant Properties of Dietary Polyphenolic Compounds Over a Wide pH Range, Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, vol. 53, s. 141-148.
 • Tyrakowska, B., Soffers, A.E.M.F., Szymusiak, H., Boeren, S., Boersma, M.G., Lemańska, K., Vervoort, J., Rietjens I.M.C.M., 1999, TEAC Antioxidant Activity of 4-hydroksy-benzoates, Free Radical Biology and Medicine, vol. 27, s. 1427-1436.
 • Varga, I.Sz., Szollosi, R., Bagyanszki, M., 2000, Estimation of Total Antioxidant Power in Medicinal Plants (Adaptation of FRAP Method), Current Topics in Biophysics, vol. 22 (suppl), s. 219-224.
 • Wang, H., Cao, G., Prior, R.L., 1996, Total Antioxidant Capacity of Fruits, Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 44, s. 701-705.
 • Wang, H., Cao, G., Prior, R.L., 1997, Oxygen Radical Absorbing Capacity of Anthocyanins, Journal Agricultural and Food Chemistry, vol. 45, s. 304-309.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171235989

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.