PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | R. 10, nr 1, cz. 2 | 507--517
Tytuł artykułu

Dobre praktyki w zarządzaniu jakością kształcenia na studiach doktoranckich uczelni technicznych - na przykładzie Politechniki Gdańskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Good Practices in Quality Management of Doctoral Education at the Universities of Technology on the Example of Gdansk University of Technology
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pierwszej części opracowania zaprezentowano europejskie standardy w zakresie zarządzania jakością kształcenia przyjęte przez europejskie gremia zajmują-ce się szkolnictwem wyższym oraz omówiono poziom zaawansowania ich implementacji w polskim systemie szkolnictwa wyższego. W części drugiej omówiono znaczenie zorientowanego procesowo systemu zarządzania dla organizacji i realizowania przez nią celów strategicznych. Rozdział trzeci przedstawia miejsce wewnętrznych systemów zapewnienia jakości kształcenia w kompleksowych systemach zarządzania w uczelniach wyższych. W części czwartej opisano europejskie i krajowe rozwiązania w zakresie systemów ram kwalifikacji oraz najnowsze uregulowania prawne w zakresie jakości kształcenia na studiach III-go stopnia wprowadzone przez nowelizację Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym oraz aktach wykonawczych. W kończącym opracowanie fragmencie omówiono strategiczne zapisy POKL w odniesieniu do systemu szkolnictwa wyższego oraz omówiono dobre praktyki w zakresie zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na studiach doktoranckich w ramach projektu "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii", który jest realizowany w ramach POKL. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents European standards for quality management in higher education institutions adopted by European bodies as well as the level of their implementation in the Polish system of higher education. It also discusses the importance of process and quality oriented management system for organization and implementation of strategic objectives as well as the role of internal quality of education assurance systems in the comprehensive management systems at universities. Authors have also presented the good practices of improving the quality of doctoral education at Gdansk University of Technology, implemented within the project "The development of interdisciplinary doctoral studies at the Gdansk University of Technology in modern technologies" supported by the European Social Fund. (original abstract)
Rocznik
Strony
507--517
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • Bawden R., Zuber - Skerritt O. (2002), The concept of process management, The Learning Organization nr 3.
 • Burlton R. (2001), "Business process management: Profiting from processes", Sams. Indianapolis.
 • Chmielecka E. (red.) (2010), Autonomia Programowa Uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, MNiSW, Warszawa.
 • Grudowski P. (2007), Podejście procesowe w systemach zarządzania jakością w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Seria Monografie 2007.
 • Grudowski P., Lewandowski K. (2012), Zapewnienie jakości kształcenia a Krajowe Ramy Kwalifikacji w odniesieniu do studiów doktoranckich w uczelniach technicznych, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 • http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:PL:PDF
 • http://interphd.pg.gda
 • http://www.efs.gov.pl
 • http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programowe/Attachments/89/SzOPPKL_1_stycznia_2012_2.pdf
 • Raporty GUS "Szkoły wyższe i ich finanse" za lata 2000 - 2009.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej.
 • Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 • Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym, Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365.
 • Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171236037

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.