PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 8 | 173--181
Tytuł artykułu

Innowacyjna i oparta na wiedzy gospodarka Unii Europejskiej w kontekście strategii "Europa 2020"

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Social Economy in the Context of the European Year for Combating Poverty and Social Exclusion
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Strategia "Europa 2020", która została przyjęta przez Komisję Europejską po szerokich konsultacjach z Radą Unii Europejskiej, jest dokumentem planistycznym, który otwiera nowy rozdział w budowaniu lepszej, przejrzystej, bliższej obywatelowi Europy. Strategia jest bardzo ambitnym i szczegółowo przemyślanym projektem na skalę europejską mającym na celu przywrócenie Europy na "tory" dalszego dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego. Autor w powyższym artykule porusza podstawowe kwestie związane, aktualną poziomem innowacyjności, kształcenia i uczenia się przez całe życie oraz charakterystyką europejskiego społeczeństwa cyfrowego. Autor szczegółowo wskazuje, jakie działania w ramach strategii zostaną podjęte przez instytucje Unii Europejskiej i państwa członkowskie w sferze przyszłego rozwoju gospodarki europejskiej. Trzy projekty przewodnie: "Unia Innowacji", "Młodzież w drodze" i "Europejska agenda cyfrowa". Są to główne kierunki działań na rzecz gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, która stawia przed sobą Unia Europejska w najbliższym dziesięcioleciu. (abstrakt oryginalny)
EN
"Europe 2020" strategy, which was adopted by the European Commission after extensive consultation with the Council of the European Union is a planning document that opens a new chapter in building a better, transparent, closer to the citizen Europe. The strategy is very ambitious and detailed thoughtful project on a European scale aimed at the restoration of Europe to continue to "track" the dynamic socioeconomic development. Author in this article raises fundamental issues about current level of innovation, education and lifelong learning and characteristics of a European digital society. The author points out in detail what actions within the strategy will be taken by EU institutions and Member States in the sphere of the future development of the European economy. Three guiding projects: "Union of Innovation", "Youth on the move", and "European Digital Agenda". These are the main lines of action for the knowledge-based economy and innovation that puts before us, the European Union in the next decade. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
173--181
Opis fizyczny
Twórcy
 • Punkt Informacji Europe Direct Ostrołęka
Bibliografia
 • 10 "Communication to The Spring European Council "Working Together for Growth and Jobs. A New Start for the Lisbon Strategy", Brusseles, February 2005.
 • Gros D., Roth F., The Post - 2010 Lisbon Process. The key Role of Education in Employment and Competitiveness, CEPS Working Document no. 308, Centre for European Policy Studies, Brusseles 2009.
 • Halżak E., Kuźniar R., Symonides J., Globalizacja a stosunki międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Warszawa, 2004.
 • Konkluzje Rady Europejskiej z dnia 26 marca 2010r. EUCO 7/10.
 • List Prezydenta Barroso do Członków Parlamentu Europejskiego z dnia 7 września 2010 MEMO/10/393.
 • Pisani - Ferry J., Sapir A., Last exit to Lisbon, BruegelNews, Brussels 2006.
 • Radło M. J., Wyzwanie konkurencyjności. Strategia Lizbońska w poszerzonej Unii Europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.
 • Schelkle W., How effective are New approaches to economic governance? There - launched Lisbon Strategy and the revised Pact, NewGov Policy Brief, no. 5, Brusseles 2008.
 • Strategia Europa 2020 - Komunikat Komisji - EUROPA 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu - Bruksela, 3.3.2010 KOM(2010) 2020 wersja ostateczna.
 • Welfe W., Gospodarka oparta na wiedzy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171236045

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.