PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 897 | 5--23
Tytuł artykułu

Spowolnienie gospodarcze a wielkość firmy. Wybrane wnioski z badań nad sytuacją przedsiębiorstw w latach 2008-2009

Warianty tytułu
Economic Slowdown and Firm Size - Selected Conclusions from a Survey on the Years 2008-2009
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zbadanie dowodów na istnienie relacji między wielkością polskich przedsiębiorstw a ich reakcją na spowolnienie w latach 2008‒2009. Metoda badania polega na statystycznym porównaniu firm o różnej wielkości, mierzonej poziomem zatrudnienia, na podstawie danych zebranych na próbce 100 firm, w ankiecie telefonicznej przeprowadzonej w firmach reprezentujących różne rodzaje działalności, wiek i rodzaje obsługiwanych rynków. Jako wprowadzenie przedstawiono wyniki badań innych polskich autorów oraz sytuację makroekonomiczną w badanym okresie. Wyniki prezentują porównanie spowolnienia w trzech kategoriach badanych firm: mikro-, małych i średnich. Analizowane są takie zagadnienia związane z dekoniunkturą, jak: czas, skutki w poszczególnych obszarach działalności, wpływ czynników zewnętrznych na działalność firmy, sposoby radzenia sobie ze spowolnieniem. Dokonano redukcji dużej złożoności badanych zjawisk dzięki zastosowaniu analizy czynnikowej. Wyniki pokazują, że zdecydowana większość badanych firm odczuła skutki spowolnienia, choć w zależności od użytych wskaźników stopień oddziaływania na podmioty o różnej wielkości jest odmienny. Najmniejsze firmy miały większe problemy z utrzymaniem płynności i zapewnieniem finansowania. Takie przedsiębiorstwa bardziej odczuły też konkurencję ze strony szarej strefy. Bardzo niewielkie różnice znaleziono dla zakresu, w jakim firmy oceniały zmiany w otoczeniu. Wielkość przedsiębiorstw słabo dyskryminuje również sposób, w jaki odpowiadały one na skutki spowolnienia. (abstrakt autora)
EN
The aim of the article is to investigate evidence for a relationship between the size of Polish firms and their reaction to the 2008-2009 slowdown. The method is based on a statistical comparison of different size firms measured with employment, using data collected in a sample of 100 companies. Data was obtained in a telephone survey representing a broad range of activities, ages and markets served. A review of other Polish research as well as a summary of macroeconomic conditions in the years 2008-2009 is presented as an introduction. The results show a comparison between three categories of firms (micro, small, medium) in a few areas. The analysis covers topics such as: temporal aspects, outcomes in various routines of the companies, the impact of external factors and methods of coping. Factor analysis was employed to reduce the multidimensionality of the problems researched. The results show that the vast majority of surveyed firms experienced slowdown effects and that the observed impact depends on employed indicators and firm size. The smallest firms had more problems maintaining liquidity and obtaining adequate financing. Such companies experienced competitive pressure from the shadow economy more deeply. Tiny differences were found as to the perception of changes in the environment. Company size is also a weak indicator of the way in which firms reacted to the effects of slowdown. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--23
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
  • Chodorek M. [2010], Przejawy globalnej recesji gospodarczej w polskich przedsiębiorstwach, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, nr 99.
  • Gołębiowski B. [2010], Wpływ kryzysu globalnego na pozycje strategiczne przedsiębiorstw z sektora obsługi rolnictwa, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, nr 100.
  • Marciszewska E. [2010], Reakcje przedsiębiorstw sektora lotniczego na kryzys - procesy restrukturyzacyjne, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, nr 101.
  • Majchrzycki D., Wajszczuk K., Wielicki W. [2010], Wpływ kryzysu na zarządzanie przedsiębiorstwem rolnym, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, nr 100.
  • Morawczyński R. [2008], Export Behaviours of Polish Small and Medium Sized Enterprises in the Context of Transition, "Journal of Transforming Economies and Societies", Vol. 13, No 1.
  • Polscy eksporterzy w latach 1994-2000. Wyniki badań ankietowych [2001], red. K. Marczewski, "Problemy Handlu Zagranicznego", nr 23, IKCHZ.
  • Sapeta T. [2010], Systemy wynagradzania w warunkach kryzysu gospodarczego, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, nr 99.
  • Szczepańczyk M. [2010], Działania antykryzysowe firm sektora MŚP, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, nr 99.
  • Zastępowski M. [2010], Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu kryzysu, Ekonomika i Organizacja przedsiębiorstwa, nr 3(722).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171236067

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.