PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 897 | 57--72
Tytuł artykułu

Wpływ obfitości surowców energetycznych na politykę gospodarczą Rosji

Warianty tytułu
The Influence of Resource Abundance on Russian Economic Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest pokazanie zależności pomiędzy obfitością surowcową a dynamiką wzrostu gospodarczego kraju na przykładzie Rosji. Bogactwo surowcowe powszechnie kojarzy się z bogactwem i dobrobytem społeczeństwa. Jednakże potencjał surowcowy nie zawsze znajduje odzwierciedlenie we wzroście gospodarczym. Potwierdzeniem tego stwierdzenia jest Rosja. Chociaż kraj ten posiada pokaźne złoża ropy naftowej i największe na świecie zasoby gazu, to ciągle pozostaje na relatywnie niskim poziomie rozwoju mierzonego PKB per capita. Okazuje się, że monokultura surowcowa niekiedy utrudnia politykę gospodarczą i społeczną, jest przyczyną zastoju gospodarczego, bierności oraz demobilizacji. Artykuł ukazuje potencjał surowców energetycznych ZSRR i Federacji Rosyjskiej (FR), jego rolę w rozwoju gospodarczym kraju, jak i polityce zagranicznej FR. Przedmiotem szczególnej uwagi jest strategia gospodarcza wobec sektora naftowo-gazowego i wynikające z niej konsekwencje dla Rosji, a także szanse i zagrożenia dla polityki gospodarczej i społecznej, jakie wynikają z posiadania złóż ropy i gazu. Omówiono także sposób zagospodarowania napływu dochodów ze sprzedaży ropy i gazu, zmiany, jakie dokonały się w Rosji na skutek boomu energetycznego do momentu załamania na rynku surowców energetycznych w 2008 r. oraz skuteczność obranej przez rządzących taktyki działania. Zakończenie stanowi prezentację możliwych dla Rosji rozwiązań mających na celu podniesienie efektywności rosyjskiej gospodarki oraz racjonalne zagospodarowanie napływu petrodolarów w przyszłości, w trosce o długotrwały i zrównoważony rozwój państwa rosyjskiego. (abstrakt autora)
EN
The study aims to present the relationship between the abundance of raw materials and the dynamics of economic growth on the example of Russia. The wealth of raw materials is generally believed to translate into the wealth and prosperity of society. However, the potential of raw materials is not always reflected in economic growth, as the example of Russia confirms. Although the country has substantial deposits of oil and the world's largest gas reserves, its development remains at a relatively low level as measured by per capita GDP. It turns out that a monoculture of raw materials sometimes impedes economic and social policy, and can cause economic stagnation, passivity and a lack of initiative. The article shows the potential of the energy resources in the USSR and the Russian Federation (RF), its role in the economic development of the country and the RF's foreign policy as well. Focus is placed on economic strategy with regard to the oil and gas sector and the resulting consequences for Russia, and the opportunities and threats to economic and social policy that result from the ownership of oil and gas. The article also examines how the management of revenue flows from sales of oil and gas, the changes that have taken place in Russia on energy boom as a result of the collapse on the energy market in 2008 and the effectiveness of the tactics chosen by the government. The article concludes with a presentation of measures Russia could take to increase the efficiency of its economy and the influx of petrodollars for rational land use in the future, for the sake of the country's long-term and sustainable development. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
57--72
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorantka
Bibliografia
 • Arbatow A., Smirnow W. [2004], Resursnoje proklatie Rosii: eksusu w istoriu i niniesznyje problemy, "Obszcziestwo i Ekonomika", nr 11-12.
 • Dembowski J. [ 1989], Zarys ogólnej teorii zasobów naturalnych, PWN, Warszawa.
 • Energeticzeskaja strategia Rosii na period do 2020 goda [2011], http://www.minprom.gov.ru/docs/strateg/1 (dostęp: 15.10.2011).
 • Franklin B. [1960], Mój żywot, PIW, Warszawa.
 • Fijor J.M. [2006], Ostatni wtrysk Gazpromu?, "Wprost", nr 4.
 • Gadomski W. [2007], Czy szok naftowy może być pozytywny dla gospodarki?, "Gazeta Wyborcza", nr 87.
 • Gilmundinow W.M. [2008], Golandskaja bolezn w rosyjskoj ekonomikie, "Eko", nr 12.
 • Gospodarka rosyjska pod rządami Putina [2005], red. A. Łubaszewska, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa.
 • Gryz J. [2005], Federacja Rosyjska w systemie bezpieczeństwa europejskiego, "Przegląd Europejski", nr 2.
 • Kisielewski T.A. [2007], Schyłek Rosji, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Kłopotliwe bogactwo - sytuacja i perspektywy sektorów ropy i gazu na obszarze byłego ZSRR [2003], red. A. Łubaszewska, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa.
 • Kondycja i perspektywy rosyjskiego sektora gazowego [2001], red. A. Łubaszewska, Prace Ośrodka Studiów Wschodnich, Warszawa.
 • Magdziak-Miszewska A. [1999], Wywiad, "Dziennik Polski", nr 26.
 • Niemcow B., Miłow W. [2008], Niezawisimyj ekspertnyj dokład: Putin i Gazprom, Techno M, Moskwa.
 • Orłowski W.M. [2006], Holenderska choroba Putina, "Wprost", nr 22, http://www.wprost.pl/ar/90862/Holenderska-choroba-Putina/?I=1225 (dostęp: 15.10.2011).
 • Pająk P. [2011], Wróżenie cen ropy, http://www.money.pl/gielda/surowce/wiadomosci/artykul/wrozenie;cen;ropy,96,0,362848.html (dostęp: 15.10.2011).
 • Przecież mamy ropy jeszcze na 30 lat [2011], http://www.peakoil.pl/p/peak-oil-nie-za-30-lat (dostęp: 15.09.2011).
 • Reed S. [2003], Druga Arabia Saudyjska?, "Business Week", nr 11.
 • Russian Economic Report [2008], World Bank, nr 16.
 • Szewcowa L. [2005], Rosja - czas odwrotu, "New Europe Review", nr 3.
 • Czigrin A.D. [2006], Proizwodit niewygodno: posledstwija golandskoj bolezni w Rosii, "Eko", nr 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171236079

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.