PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 897 | 135--145
Tytuł artykułu

Wkład ekonomistów polskich do rozwoju nauki ekonomii w okresie międzywojennym

Warianty tytułu
The Input of Polish Economists to the Development of Economics during the Interwar Period
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena wpływu polskich ekonomistów na rozwój krajowej i światowej myśli ekonomicznej, zarówno na poziomie mikro, jak i makro, w okresie międzywojennym. Ich prace zawierają szereg nowotarskich rozwiązań wyprzedzających koncepcje ekonomii zachodniej. Szczególnie cennym osiągnięciem metodologicznym było uwypuklenie nomotetycznego i społecznego charakteru nauki ekonomii oraz roli myśli narodowej. Polscy uczeni wnieśli do ekonomii oryginalne pojęcia statyki i dynamiki i docenili znaczenie metody matematycznej w badaniach naukowych. Teorię zastosowali w praktyce. Nie tylko docenili, ale także wykroczyli poza ideę, że ekonomia jest dyscypliną formalną; "czystą" teorię uzupełnili analizą jakościową czynników kształtujących strukturę produkcji przemysłowej. Do prezentowania zmian gospodarki polskiej wykorzystywano metody takie jak równowaga cząstkowa i ogólna, a także badania statystyczne. (abstrakt autora)
EN
The aim of this article is to assess what impact Polish economists had on the development of domestic and global economic thought, both on the micro and macro levels, during the interwar period. Their works include a number of innovative ideas that went beyond the concepts of the western economy. A particularly valuable, methodological achievement was to point out both the nomothetic and social character of economic science as well as the national thought of the time. Polish scientists contributed to the economy original static and dynamic concepts, and appreciated the importance of mathematical methods in scientific research. They put theory into practice. They not only recognised but went beyond the idea that economics was a formal discipline; "pure" theory was complemented with qualitative analysis of factors shaping the structure of industrial manufacturing. As such, methods including the partial equilibrium, general equilibrium and also statistical surveys were used to show the economic changes in Poland. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
135--145
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Biegeleisen L.W. [1938], Teoretycznopoznawcze podstawy zasady gospodarczości, "Ekonomista", nr 2.
 • Blaug M. [1995], Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa.
 • Blaug M. [1994], Teoria ekonomii, Ujęcie retrospektywne, PWE, Warszawa.
 • Brzeski T. [1936], Ekonomia, t. 1, Bratnia Pomoc UW, Warszawa.
 • Galbraith J.K. [1991], Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, PWN, Warszawa.
 • Głąbiński S. [1927], Ekonomika narodowa, t. 1.: Teoria ekonomiki narodowej, Nakładem Towarzystwa Wydawniczego "Ateneum", Lwów.
 • Grabski S. [1927], Ekonomia społeczna, t. 1: Socjologiczne podstawy ekonomii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Lwów-Warszawa-Kraków.
 • Heydel A. [1925], Podstawowe zagadnienia metodologiczne ekonomii, Drukarnia UJ, Kraków.
 • Kalecki M. [1931], Konsekwencje dumpingu [w:] Koniunktura gospodarcza, Prace Instytutu Badań Koniunktur Gospodarczych i Cen, Warszawa.
 • Krzyżanowski A. [1920], Założenia ekonomiki, Nakładem Księgarni S.A. Krzyżanowskiego, Kraków.
 • Kwaśnicki W. [2000], Historia myśli liberalnej, PWE, Warszawa.
 • Lange O. [1973], Zakres i metoda ekonomii [w:] Ekonomia polityczna, t. 3, PWE, Warszawa.
 • Lityńska A. [1994], Polska szkoła historyczna w ekonomii, Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
 • Lityńska A. [2001], Polska myśl ekonomiczna okresu międzywojennego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Mill J.S. [1965], Zasady ekonomii politycznej, t. 2, PWN, Warszawa.
 • Rybarski R. [1912], Nauka o podmiocie gospodarstwa społecznego, Akademia Umiejętności, Kraków.
 • Stankiewicz W. [1998], Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa.
 • Taylor E. [1919], Statyka i dynamika w teorii ekonomii, Nakładem Akademii Umiejętności, Kraków.
 • Zawadzki W. [1914], Zastosowanie matematyki do ekonomii politycznej, Nakładem Drukarni Józefa Zawadzkiego, Wilno.
 • Zweig F. [1920], Problem wartości, "Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne", t. 19.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171236093

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.