PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 234 | 18--35
Tytuł artykułu

Oznaczanie witaminy B2 i jej pochodnych wybranymi technikami chromatograficznymi

Warianty tytułu
Determination of Vitamin B2 and Its Derivatives Using Selected Chromatographic Techniques
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ryboflawina oraz jej tzw. nukleotydy: mononukleotyd flawinowy (5'-fosforan ryboflawiny, FMN) i dinukleotyd flawinoadeninowy (FAD) (witamina B2) występują powszechnie w tkankach roślinnych i zwierzęcych. Oprócz nich pojawiają się również inne, mniej znane pochodne izoalloksazynowe i alloksazynowe ryboflawiny. Odkryto je głównie w płynach ustrojowych ludzi i zwierząt, w niektórych organach zwierząt, jak również niektórych produktach spożywczych. Do oznaczania witaminy B2 i jej pochodnych w produktach żywnościowych i próbkach biologicznych stosuje się metody mikrobiologiczne, fizykochemiczne i chromatograficzne, przy czym najbardziej dokładne są metody chromatograficzne. W artykule omówiono występowanie ryboflawiny i jej pochodnych w żywności oraz przykłady oznaczania flawin za pomocą wybranych technik chromatograficznych: wysokosprawnej chromatografii cieczowej, wysokosprawnej elektroforezy kapilarnej i chromatografii cienkowarstwowej. (abstrakt oryginalny)
EN
Riboflavin and its nucleotides: flavin mononucleotide (riboflavin 5'-phosphate, FMN) and flavin adenine dinucleotide (FAD) (vitamin B2) are ubiquitously present in plant and animal tissues. Besides them, there are also less known isoalloxazine and alloxazine derivatives of riboflavin. They have been mainly found in human and animal body fluids, as well as in some food products. Microbiological, physicochemical and chromatographic methods are used for determination of vitamin B2 in food and biological samples but chromatographic methods are the most accurate. In this article, properties and occurrence of riboflavin and its derivatives in food as well as examples of their determination with the use of high performance liquid chromatography (HPLC), capillary electrophoresis (CE) and thin-layer chromatography (TLC) are described. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
18--35
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Andrés-Lacueva, C., Mattivi, F., Tonon, D., 1998, Determination of Riboflavin, Flavin Mononucleotide and Flavin-adenine Dinucleotide in Wine and Other Beverages by High-performance Liquid Chromatography with Fluorescence Detection, Journal of Chromatography A, vol. 823, s. 355-363.
 • Ashoor, S.H., Seperich, G.J., Monte, W.C., Welty, J., 1983, HPLC Determination of Riboflavin in Eggs and Dairy Products, Journal of Food Science, vol. 48, s. 92-110.
 • Bilic, N., Sieber, R., 1990, Determination of Flavins in Dairy Products by High-performance Liquid Chromatography Using Sorboflavin as Internal Standard, Journal of Chromatography A, vol. 511, s. 359-366.
 • Britz-McKibbin, P., Markuszewski, M.J., Iyanagi, T., Matsuda, K., Nishioka, T., Terabe, S., 2003, Picomolar Analysis of Flavins in Biological Samples by Dynamic pH Junction-sweeping Capillary Electrophoresis with Laser Induced Fluorescence Detection, Analytical Biochemistry, vol. 313, s. 89-96.
 • Cataldi, T.R.I., Nardiello, D., De Benedetto, G.E., Bufo, S.A., 2002, Optimizing Separation Conditions for Riboflavin, Flavin Mononucleotide and Flavin Adenine Dinucleotide in Capillary Zone Electrophoresis with Laser-induced Fluorescence Detection, Journal of Chromatography A, vol. 968, s. 229-239.
 • Cataldi, T.R.I., Nardiello, D., Carrara, V., Ciriello, R., De Benedetto, G.E., 2003, Assessment of Riboflavin and Flavin Content in Common Food Samples by Capillary Electrophoresis with Laser-induced Fluorescence Detection, Food Chemistry, vol. 83, s. 309-314.
 • Chase, G.W., Jr., Landen, W.O.,Jr., Eitenmiller, R.R., Soliman, A.G.M., 1992, Liquid Chromatographic Determination of Thiamine, Riboflavin, and Pyridoxine in Infant Formula, Journal of AOAC International, vol. 75, s. 561-565.
 • Chase, G.W., Landen, W.O., Jr., Soliman, A.G.M., Eitenmiller, R.R., 1993, Method Modification for Liquid Chromatographic Determination of Thiamine, Riboflavin and Pyridoxine in Medical Foods, Journal of AOAC International, vol. 76, s. 1276-1280.
 • Chastain, J.L., McCormick, D.B., 1987a, Clarification and Quantitation of Primary (tissue) and Secondary (microbial) Catabolites of Riboflavin that are Excreted in Mammalian (rat) Urine, Journal of Nutrition, vol. 117, s. 468-475.
 • Chastain, J.L., McCormick, D.B., 1987b, Flavin Catabolites: Identification and Quantitation in Human Urine, American Journal of Clinical Nutrition, vol. 46, s. 830-834.
 • Chastain, J.L., McCormick, D.B., 1988, Characterization of a New Flavin Metabolite from Human Urine, Biochimca et Biophysica Acta, vol. 967, s. 131-134.
 • Chastain, J.L., McCormick, D.B., 1991, Flavin Metabolites, w: Muller, F. (ed.) Chemistry and Biochemistry of Flavins, CRC Press, Boca Raton, s. 195-200.
 • Chen, M., Andrenyak, D.M., Moody, D.E., Foltz, R.L., 2005, Determination of Riboflavin by High-performance Liquid Chromatography with Riboflavin-depleted Urine as Calibration and Control Matrix, Journal of Chromatography B, vol. 820, s. 147-150.
 • Duyvis, M.G., Hilhorst, R., Laane, C., Evans, D.J., Schmedding, D.J., 2002, Role of Riboflavin in Beer Flavor Instability: Determination of Levels of Riboflavin and its Origin in Beer by Fluorometric Apoprotein Titration, Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 50, s. 1548-1552.
 • Fellman, J.K., Artz, W.E., Tassinari, P.D., Cole, C.L., Augustin, J., 1982, Simultaneous Determination of Thiamin and Riboflavin in Selected Foods by High-performance Liquid Chromatography, Journal of Food Science, vol. 47, s. 2048-2067.
 • Fotsing, L., Fillet, M., Bechet, I., Hubert, Ph., Crommen, J., 1997, Determination of Six Water-soluble Vitamins in a Pharmaceutical Formulation by Capillary Electrophoresis, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, vol. 15, no. 8, s. 1113-1123.
 • Fotsing, L., Fillet, M., Chiap, P., Hubert, Ph., Crommen, J., 1999, Elimination of Adsorption Effects in the Analysis of Water-soluble Vitamins in Pharmaceutical Formulations by Capillary Electrophoresis, Journal of Chromatography A, vol. 853, s. 391-401.
 • Gliszczyńska-Swigło, A., 1999, Występowanie pochodnych izoalloksazynowych w wybranych produktach spożywczych, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań [maszynopis niepublikowany].
 • Gliszczyńska, A., Koziołowa, A., 1998, Chromatographic Determination of Flavin Derivatives in Baker's Yeast, Journal of Chromatography A, vol. 822, s. 59-66.
 • Gliszczyńska, A., Koziołowa, A., 1999, Chromatographic Identification of a new Flavin Derivative in Plain Yoghurt, Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 47, s. 3197-3201.
 • Gliszczyńska-Świgło, A., Koziołowa, A., 2000, Chromatographic Determination of Riboflavin and its Derivatives in Food, Journal of Chromatography A, vol. 881, s. 285-297.
 • Hemmerich, P., 1976, The Present Status of Flavin and Flavocoenzyme Chemistry, w: Grisebach, H. (ed.), Progress in the Chemistry of Organic Natural Products, Springer Verlag, Wien, vol. 33, s. 451-526.
 • Hu, L., Yang, X., Wang, C., Yuan, H., Xiao, D., 2007, Determination of Riboflavin in Urine and Beverages by Capillary Electrophoresis with in-Column Optical Fiber Laser-induced Fluorescence Detection, Journal of Chromatography B, vol. 856, s. 245-251.
 • Huang, R., Choe, R., Min, D.B., 2004, Effects of Riboflavin Photosenitized Oxidation on the Volatile Compounds of Soymilk, Journal of Food Science, vol. 69, no. 9, s. C733-C738.
 • Huang, R., Choe, R., Min, D.B., 2006, Photosenitizing Effect of Riboflavin, Lumiflavin, and Lumichrome on the Generation of Volatiles in Soy Milk, Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 54, no. 6, s. 2359-2364.
 • Hustad, S., McKinley, M.C., McNulty, H., Schneede, J., Strain, J.J., Scott, J.M., Ueland, P.M., 2002, Riboflavin, Flavin Mononucleotide, and Flavin Adenine Dinucleotide in Human Plasma and Erythrocytes at Baseline and After Low-dose Riboflavin Supplementation, Clinical Chemistry, vol. 48, no. 9, s. 1571-1577.
 • Hustad, S., Ueland, P.M., Schneede, J., 1999, Quantification of Riboflavin, Flavin Mononucleotide, and Flavin Adenine Dinucleotide in Human Plasma by Capillary Electrophoresis and Laser-Induced Fluorescence Detection, Clinical Chemistry, vol. 45, no. 6, s. 862-868.
 • Huvaere, K., Andersen, M.L., Skibsted, L.H., Heyerick, A., Keukeleire, D., 2005, Photooxidative Degradation of Beer Bittering Principles: a Key Step on the Route to Light-struck Flavor Formation in Beer, Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 53, s. 1489-1494.
 • Huvaere, K., Olsen, K., Andersen, M.L., Skibsted, LH., Heyerick, A., Keukeleire, D., 2004, Riboflavin-sensitized Photooxidation of Isohumulones and Derivatives, Photochemistry and Photobiology Science, vol. 3, s. 337-340.
 • Jakobsen, J., 2006, Optimization of the Determination of Thiamin, 2-(I-hydroxyethyl) thiamin, and Riboflavin in Food Samples by Use of HPLC, Food Chemistry, vol. 106, s. 1209-1217.
 • Kasai, S., Isemura, S., Masuoka, M., Matsui, K., 1972, Identification of Riboflavinyl a-D-glucoside in Cat Liver, Journal of Vitaminology, vol. 18, s. 17-23.
 • Kozhanova, L.A., Fedorova, G.A., Baram, G.I., 2002, Determination of Water- and Fat-soluble Vitamins in Multivitamin Preparations by High-performance Liquid Chromatography, Journal of Analytical Chemistry, vol. 57, no. 1, s. 40-45.
 • Kozioł, J., 1971, Fluorometric Analyses of Riboflavin and its Coenzymes, w: McCormick, D.B., Wright, L.D. (eds.), Methods in Enzymology. Vitamins and Coenzymes, vol. 18B, Academic Press, New York & London, s. 253-285.
 • Kumar, S., Aalbersberg, B., 2006, Nutrient Retention in Foods After Earth-oven Cooking Compared to Other Forms of Domestic Cooking. 2. Vitamins, Journal of Food Composition and Analysis, vol. 19, s. 311-320.
 • Kurek, S., Gliszczyńska-Świgło, A., Koziolowa, A., 2006, The Presence of Flavins in Beer, w: Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life, Proceedings of the 15th Symposium of IGWT, September 12-17, Kyiv, Ukraine, s. 862-865.
 • Lambert, W.E., Cammaert, P.M., De Leenheer, A.P., 1983, Liquid-chromatographic Measurement of Riboflavin in Serum and Urine with Isoriboflavin as Internal Standard, Clinical Chemistry, vol. 31, s. 1371-1373.
 • Liu, B.F., Hisamoto, H., Terabe, S., 2003, Subsecond Separation of Cellular Flavin Coenzymes by Microchip Capillary Electrophoresis with Laser-induced Fluorescence Detection, Journal of Chromatography A, vol. 1021, s. 201-207.
 • Lumley, I.D., Wiggins, R.A., 1981, Determination of Riboflavin and Flavin Mononucleotide in Foodstuffs Using High-performance Liquid Chromatography and a Column-enrichment Technique, Analyst, vol.106, no. 1267, s. 1103- 1108.
 • Mitrofanov, D.A., Nazarov, G.V., Babkin, I.Yu., Galan, S.E., Goncharov, V.M., Vostrukhov, S.V., 2009, Using HPLC with Mass-spectrometric Detection for Riboflavin Determination in Complex Medicinal Forms, Pharmaceutical Chemistry Journal, vol. 43, no. 3, s. 176-179
 • McCormick, D.B., 1962, The Intracellular Localization, Partial Purification, and Properties of Flavokinase from Rat Liver, Journal of Biological Chemistry, vol. 237, s. 959-962.
 • Nielsen, P., 1992, Flavins, w: De Leenheer, A.P., Lambert, W.E., Nelis, H.J. (eds.), Modern Chromatographic Analysis of Vitamins, Marcel Dekker, Inc., New York, s. 355-398.
 • Nielsen, P., Harksen, J., Bacher, A., 1985, Hydrolysis and Rearrangement Reactions of Riboflavin Phosphates, European Journal of Biochemistry, vol. 152, no. 2, s. 465-473.
 • Nielsen, P., Rauschenbach, P., Bacher, A., 1983, Phosphates of Riboflavin and Riboflavin Assays: A Reinvestigation by High Performance Liquid Chromatography, Analytical Biochemistry, vol. 130, s. 359-368.
 • Ohkawa, H., Ohishi, N., Yagi, K., 1983a, New Metabolites of Riboflavin Appeared in Rat Urine, Biochemistry International, vol. 6, no. 2, s. 239-247.
 • Ohkawa, H., Ohishi, N., Yagi, K., 1983b, New Metabolites of Riboflavin Appear in Human Urine, Journal of Biological Chemistry, vol. 258, s. 5623-5628.
 • Ohkawa, H., Ohishi, N., Yagi, K., 1983c, Occurrence of Riboflavinyl Glucoside in Rat Urine, Journal of Nutritional Science and Vitaminology, vol. 29, no. 5, s. 515-522.
 • Ohkawa, H., Ohishi, N., Yagi, K., 1986, Distribution of 8a-hydroxyriboflavin in Rat Organs, Journal of Biochemistry, vol. 99, no. 3, s. 945-951.
 • Owen, E.C., West, D.W., 1970, Metabolites of Riboflavine in Milk, Urine and Tissues of Animals in Relation to Alimentary Symbiotic Bacteria, British Journal of Nutrition, vol. 24, no. 1,8. 45-60.
 • Panahi, H.A., Kalal, H.S., Rahimi, A., 2008, Separation of Vitamin B2 and B12 by Impregnate HPTLC Plates With Boric Acid, World Academy of Science, Engineering and Technology, vol. 42, s. 193-195.
 • Panahi, H.A., Kalal, H.S., Rahimi, A., Moniri, E., 2011, Isolation and Quantitative Analysis of Bl,B2,B6andB12 Vitamins Using High-performance Thin-layer Chromatography, Pharmaceutical Chemistry Journal, vol. 45, no. 2, s. 125-129.
 • Petteys, B.J., Frank, E.L., 2011, Rapid Determination of Vitamin B2 {riboflavin) in Plasma byHPLC, Clinica Chimica Acta, vol. 412, s. 38-43
 • Rivlin, R.S., 1996, Riboflavin, w: Ziegler, E.E., Filer, L.J., Jr. (eds.), Present Knowledge in Nutrition, ILSI Press, Washington, s. 167-173.
 • Roughead, Z.K., McCormick, D.B., 1990a, Qualitative and Quantitative Assessment of Flavins in Cow's Milk, Journal of Nutrition, vol. 120, s. 382-388.
 • Roughead, Z.K., McCormick, D.B., 1990b, Flavin Composition of Human Milk, American Journal of Clinical Nutrition, vol. 52, s. 854-857.
 • Russell, L.F., Vanderslice, J.T., 1992, Nondegrativie Extraction and Simultaneous Determination of Riboflavin, Flavin Mononucleotide and Flavin Adenine Dinucleotide in Food by HPLC, Food Chemistry, vol. 43, s. 151-162.
 • Russell, L.F., Brook, L., McRae, K.B., 1998, Development of a Robotic-HPLC Determination of Rivoflavin Vitamers in Food, Food Chemistry, vol. 63, no. 1, s. 125-131.
 • Ryczyńska, E., Gliszczyńska-Świgło, A., Chmielewski, J., Kozioł, J., 2008, Flavin Contents and Flavour of Wheat Beer, w: Achieving Commodity & Service Excellence in the Age of Digital Convergence, 16th IGWT Symposium, s. 366-369.
 • Scola-Naegelschneider, G., Hemmerich, P., 1976, Synthesis, Separation, Identification and Interconversion of Riboflavin Phosphates and their Acetyl Derivatives: A Reinvestigation, European Journal of Biochemistry, vol. 66, no. 3, s. 567-577.
 • Stancher, B., Zonta, F., 1986, High Performance Liquid Chromatographic Analysis of Riboflavin (vitamin B2) with Visible Absorbance Detection in Italian Cheese, Journal of Food Science, vol. 51, s. 857-858.
 • Stryer, L., 1997, Biochemia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Su, A.K., Lin, C.H., 2003, Determination of Riboflavin in Urine by Capillary Electro-phoresis-blue Light Emitting Diode-induced Fluorescence Detection Combined with a Stacking Technique, Journal of Chromatography B, vol. 785, s. 39-46.
 • Su, A.K., Chang, Y.S., Lin, C.H., 2004, Analysis of Riboflavin in Beer by Capillary Electro-phoresis/Blue Light Emitting Diode (LED)-induced Fluorescence Detection Combined with a Dynamic pH Junction Technique, Talanta, vol. 64, s. 970-974.
 • Suzuki, Y., Uchida, K., 1965, Studies on Dextransucrase. IV. Production of Riboflavinyl-glucosides and Dextrans by Various Strains of Leuconostoc Mesenteroides, Journal of Vitaminology, vol. 11, s. 313-319.
 • Suzuki, Y., Uchida, K., 1967, Studies on Dextransucrase. VII. Formation of Riboflavin Compounds of Glucosyl Oligosaccharide by Leuconostoc Mesenteroides, Vitamins, vol. 35, s. 27-30.
 • Suzuki, Y., Uchida, K., 1969, Biosynthesis of Riboflavin-a-Glucoside by Plant Grains. Archives of Biochemistry and Biophysics, vol. 130, s. 683-684.
 • Tachibana, S., 1971, Isolation of Riboflavin Glycosides, w: McCormick, D.B., Wright, L.D. (eds.), Methods in Enzymology. Vitamins and Coenzymes, vol. 18B, Academic Press, New York & London 1971, s. 413-416.
 • Tang, X., Cronin, D.A., Brunton, N.P., 2006, A Simplified Approach to the Determination of Thiamine and Riboflavin in Meats Using Reverse Phase HPLC, Journal of Food Composition and Analysis, vol. 19, s. 831-837.
 • Toma, R.B., Tabekhia, M.M., 1979, High Performance Liquid Chromatographic Analysis of Vitamins in Rice and Rice Products, Journal of Food Science, vol. 44, no. 1, s. 263-268.
 • Uchida, K., Suzuki, Y., 1974, Purification and Properties of Riboflavin a-glucoside -synthesizing Enzyme (a-glucosidase) from Pig Liver, Agricultural and Biological Chemistry, vol. 38, s. 195-206.
 • Viñas, P., Balsalobre, N., López-Erroz, C., Hernández-Córdoba, M., 2004, Liquid Chromatographic Analysis of Riboflavin Vitamers in Foods Using Fluorescence Detection, Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 52, s. 1789-1794.
 • Wehling, R.L., Wetzel, D.L.,1984, Simultaneous Determination of Pyridoxine, Riboflavin, and Thiamin in Fortified Cereal Products by High-performance Liquid Chromatography, Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 32, no. 6, s. 1326-1331.
 • West, D.W., Owen, E.C., 1969, The Urinary Excretion of Metabolites of Riboflavin by Man, British Journal of Nutrition, vol. 23, s. 889-898.
 • Whitby, L.G., 1950, Enzymatic Formation of a New Riboflavin Derivative, Nature, vol. 166, s. 479-480.
 • Whitby, L.G., 1952, Riboflavinyl Glucoside: A New Derivative of Riboflavin, Biochemistry Journal, vol. 50, s. 433-438.
 • Whitby, L.G., 1971, Glucosides of riboflavin, w: McCormick, D.B., Wright, L.D. (eds.), Methods in Enzymology. Vitamins and Coenzymes, vol. 18B, Academic Press, New York & London 1971, s. 404-413.
 • Wise, D.D., Shear, J.B., 2006, Quantitation of Nicotinamide and Serotonin Derivatives and Detection of Flavins in Neuronal Extracts Using Capillary Electrophoresis with Multiphoton-excited Fluorescence, Journal of Chromatography A, vol. 1111, s. 153-158.
 • Yagi, K., Matsuoka, Y., 1960, Heat Decomposition Product of Flavin Adenine Dinucleotide in Aqueous Solution. III. Chemical Structure of, fourth Flavin Compound, Journal of Biochemistry, vol. 48, no. 1, s. 93-100.
 • Yu, C.Z., He, Y.Z., Xie, H.Y., 2009, On-line Wall-free Cell for Laser-induced Fluorescence Detection in Capillary Electrophoresis, Journal of Chromatography A, vol. 1216, s. 4504-4509.
 • Zempleni, J., Galloway, J.R., McCormick, D.B., 1996a, Pharmacokinetics of Orally and Intravenously Administered Riboflavin in Healthy Humans, American Journal of Clinical Nutrition, vol. 63, s. 54-66.
 • Zempleni, J., Galloway, J.R., McCormick, D.B., 1996b, The Identification and Kinetics of 7a-hydroxyriboflavin (7-hydroxymethylriboflavin) in Blood Plasma from Humans Following oral Administration of Riboflavin Supplements, American Journal of Clinical Nutrition, vol. 66, s. 151-157.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171236107

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.