PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 12 | z. 3 | 426--431
Tytuł artykułu

Wpływ warunków przyrodniczych i ekonomicznych na wysokość dochodów rolniczych w różnych rejonach województwa zachodniopomorskiego

Autorzy
Warianty tytułu
The Impact of Natural and Economic Conditions on the Amount of Agricultural Income in Different Regions of Zachodniopomorskie Province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Województwo zachodniopomorskie zostało podzielone na 10 rejonów za pomocą analizy dyskryminacyjnej. Podstawą podziału były warunki przyrodnicze wpływające na produkcję rolniczą. Dla każdego rejonu zbudowano dynamiczny model optymalizacyjny ze stochastycznymi parametrami funkcji celu. Do rozwiązywania tych modeli wykorzystano trzy algorytmy: maksymalizujący dochód rolniczy, minimalizujący ryzyko jego osiągnięcia i minimalizujący ryzyko uzyskania dochodu z określonego przedziału. Wyniki rozwiązań przedstawiają optymalną strukturę upraw, opłacalne kierunki produkcji, najwyższy dochód, jaki można osiągnąć w danych warunkach oraz ryzyko jego realizacji. Celem pracy jest ukazanie zróżnicowania dochodów rolniczych pomiędzy rejonami województwa zachodniopomorskiego w zależności od warunków przyrodniczych i ekonomicznych w ciągu czterech lat. Badania takie umożliwią dynamiczne modele programowania liniowego i kwadratowego. (abstrakt oryginalny)
EN
Zachodniopomorskie Province was divided into 10 regions by means of discriminant analysis. As a basis of the distribution the environmental conditions affecting agricultural production applied. A dynamic optimization model with the stochastic parameters of the objective function was created for each region. Three algorithms were used in order to solve these models: maximizing agricultural income, minimizing the risk of its achieving and minimizing the risk of obtaining income from a specific range. The results provide optimal solutions to cropping structure, the effective production directions, the maximum income that can be achieved under the given circumstances and the risk of its implementation. The purpose of this article is to present the diversity of agricultural income between the regions of Zachodniopomorskie Province, depending on the natural and economic conditions over the period of four years. Such studies are possible on the basis of dynamic models of linear and quadratic programming. (original abstract)
Rocznik
Tom
12
Numer
Strony
426--431
Opis fizyczny
Twórcy
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
  • Jeleniewska E. 1993: Próba określenia reakcji przedsiębiorstwa rolniczego na zmieniające się warunki gospodarowania przy wykorzystaniu metody programowania liniowo-dynamicznego. SGGW, Warszawa.
  • Kalkulacje rolnicze. 2003, 2004, 2005, 2006: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Barzkowice.
  • Krawiec B. 1991: Metody optymalizacji w rolnictwie. PWN, Łódź, s. 41-76.
  • Krupa A. 1995: Próba zastosowania parametrycznego programowania liniowego do stymulacyjnego badania wpływu cen na strukturę organizacji gospodarstwa rolniczego. SGGW, Warszawa.
  • Stuczyński T. i inni, 2000: Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski. IUNG Puławy. Biuletyn Informacyjny, nr 12.
  • Wąs A. 2005: Model optymalizacyjny rolnictwa na przykładzie gminy Kobylnica. SGGW, Warszawa.
  • Zaród J. 2008: Programowanie liniowo-dynamiczne jako narzędzie analizujące zmiany w funkcjonowaniu gospodarstw rolnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 429-435.
  • Zaród J. 2009: Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do podziału województwa zachodniopomorskiego na rejony przydatności rolniczej. Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 3(13), s. 345-354.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171236131

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.