PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 3 (35) | 107--133
Tytuł artykułu

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Bologna Process and the Polish Qualifications Framework for Higher Education
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie zmian, które w polskie szkolnictwo wyższe wniósł proces boloński, a który spowodował wprowadzenie krajowych ram kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. W artykule zaprezentowana zostanie koncepcja europejskich i krajowych ram kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, celów i oczekiwań oraz pierwszych skutków ich wprowadzenia. W podsumowaniu przedstawione zostaną rekomendacje dotyczące dalszego wykorzystania ram kwalifikacji jako narzędzia lepszego zaspokojenia potrzeb edukacyjnych polskiego społeczeństwa.(fragment tekstu)
EN
The article looks at the changes in the Polish higher education system related to the Bologna Process implementation. The special attention is given to the National Qualifications Framework for Higher Education. The first section provides general information on the Bologna Process and the national qualifications framework. Next, the author covers the Polish Qualifications Framework, its rationale, objectives, implementation process and first results. In summary, the author highlights the role of the qualifications framework as a tool for satisfactory fulfillment of the educational needs. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
107--133
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, E. Chmielecka (red.), MNiSW, Warszawa 2010.
 • E. Chmielecka, A. Kraśniewski, Z. Marciniak, Krajowe ramy kwalifikacji w szkolnictwie wyższym [w:] Raport o stanie edukacji 2012, Instytut Badań Edukacyjnych (w przygotowaniu).
 • Criteria and procedures for referencing national qualifications levels to the EQF, EQF Advisory Group, 2009.
 • A. Deij, Beyond the EQF - Other Regional and Transnational Frameworks, "EQF Newsletter", sierpień 2011 r.
 • Degree Qualifications Profile - Defining Degrees: A new direction for American higher education to be tested and developed in partnership with faculty, students, leaders and stakeholders, Lumina Foundation, styczeń 2011 r., http://www.luminafoun- dation.org/publications/The_Degree_Qualifications_Profile.pdf.
 • A Framework for Qualifications of the European Higher Education Area, Ministry of Science, Technology and Innovation, Kopenhaga 2005.
 • Tuning Educational Structures in Europe II: Universities' contribution to the Bologna Process, J. Gonzales, R. Wagenaar (eds.), University of Deusto, University of Groningen, 2005.
 • A. Kraśniewski, Jak przygotować program kształcenia zgodnie z wymaganiami krajowych ram kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego?, MNiSW, Warszawa 2011.
 • A. Kraśniewski, Proces boloński: Dokąd zmierza europejskie szkolnictwo wyższe?, MEN, Warszawa 2006.
 • A. Kraśniewski, Proces boloński. To już 10 lat, Fundacja Rozwoju Systemów Edukacji, Warszawa 2009.
 • EUA Charter on LLL, komunikat konferencji ministrów w Leuven, 2009.
 • Raport referencyjny. Odniesienie polskiej ramy kwalifikacji na rzecz uczenia się przez całe życie do europejskiej ramy kwalifikacji, Instytut Badań Edukacyjnych (w przygotowaniu).
 • Raport samopotwierdzania dla wdrażania krajowych ram kwalifikacji dla obszaru szkolnictwa wyższego, Instytut Badań Edukacyjnych (w przygotowaniu).
 • Standards and Guidelines for Quality Assurance in European Higher Education Area, European Network of Quality Assurance Agencies (ENQA), Helsinki 2005.
 • Subject Benchmark Statements, Quality Assurance Agency, http://www.qaa.ac.uk/ academicinfrastructure/benchmark/default.asp.
 • Tekst roboczy przygotowany przez Directorate General II of the Council of Europe and the UNESCO, na spotkanie Committee of to the convention "Recommendation on the use of qualification frameworks in recognition of foreign qualifications concerning higher education in the European Region', marzec 2013 r.
 • F. van Vught, F. Ziegele, U-Multirank. Design and testing the feasibility of a Multi Multi-dimensional Global University Ranking, CHERPA-NETWORK, slajd 6, kwiecień 2010 r., http://www.u-multirank.eu/project/U-Multirankproject.pdf.
 • Ustawa z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 84, poz. 455.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych, Dz.U. nr 196, poz. 1169.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia, Dz.U. nr 243, poz. 1445.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2 listopada 2011 r. w sprawie krajowych ram kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, Dz.U. nr 253, poz. 1520.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia, Dz.U. nr 253, poz. 1521.
 • Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie, Dz.Urz. UE C 111 z 6 maja 2008 r., s. 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171236215

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.