PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 5 Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego | 19--36
Tytuł artykułu

Rozwój społeczeństwa informacyjnego a przedsiębiorczość w krajach transformujących się

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Development of Information Society and Entrepreneurship in the Transforming Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opisywanie zagadnień związanych z wpływem zastosowania ICT na procesy gospodarcze, społeczne, kulturowe i polityczne współczesnego świata jest zadaniem trudnym. Wobec problemów definicyjnych z określeniem zakresu funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego wydaje się, że ważnym narzędziem opisu tej problematyki może być statystyka. Ilościowy opis różnorakich aspektów społeczeństwa informacyjnego może przyczynić się do stworzenia kompleksowej teorii społeczeństwa informacyjnego. Niniejsze opracowanie jest próbą analizy poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w ujęciu ilościowym, opartą na 15 zmiennych. Podstawowe wartości zmiennych zostały zrelatywizowane względem liczby mieszkańców, pracujących, dochodu, eksportu i produkcji przemysłowej bądź ukazane wartościowo (według parytetu siły nabywczej pieniądza w USD) (tab. 2), co pozwala na porównywanie składowych przyjętych jako wyznaczniki społeczeństwa informacyjnego w badanej grupie państw. (fragment tekstu)
EN
The paper aims to present the advancement of economic changes in the post-socialist states in Europe and in the former USSR in 2005, as the basis for the development of the information society and the entrepreneurship. The study was based on 30 variables and the synthetic indicator of Perkal. The research on the relation between the business activities enabled the author to delimit the groups of similar countries. This was followed by the analysis within and between the groups. The main assumption of this research was the existence of a close interrelation between the level of the development of the information society and the level of the development of entrepreneurship in the transforming countries. The verification of this assumption was based on the measurements of the correlation. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • 1. Bell D., 1973, The coming of Post-Industrial Society, Basic Books, New York.
 • 2. Brzozowski T.T., 2007, "Przedsiębiorczość" - pojęcie polisemiczne czy niewłaściwie rozumiane? Próba systematyzacji [w:] Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość-Edukacja nr 3, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG UP, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa-Kraków.
 • 3. Drucker P.F., 1992, Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 • 4. Dziuba D.T., 1998a, Analiza możliwości wyodrębniania i diagnozowania sektora informacyjnego w gospodarce Polski, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • 5. Dziuba D.T., 1998b, Wirtualizacja działalności gospodarczej w oparciu o sieć Internet - w stronę gospodarki usieciowionej, Wyd. Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • 6. Dziuba D.T., 2000, Gospodarki nasycone wiedzą i informacją, Wyd. "Nowy Dziennik", Warszawa.
 • 7. Kasprzak T., 2000, Ewolucja przedsiębiorstw ery informacji, Wyd. Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • 8. Modele informacyjne procesów gospodarczych, 1997, T. Kasprzak (red.), Wyd. Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • 9. Nowa Europa. Raport z Transformacji, 2006, pr. zbior. pod kier. D.K. Rosatiego, Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, Warszawa.
 • 10. Nowak J.S., 2005, Społeczeństwo informacyjne - geneza i definicje [w:] J.S. Nowak, G. Bliźniak (red.), Społeczeństwo informacyjne, PTI - Oddział Górnośląski, Katowice.
 • 11. Nowak M., Musiał H., 2005, Rola i znaczenie przedsiębiorczości w rozwoju przedsięwzięć gospodarczych [w:] Teoretyczne aspekty gospodarowania, D. Kopycińska (red.), Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
 • 12. Oleński J., 1997, Standardy informacyjne w gospodarce, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • 13. Oleński J., 1999, Procesy i systemy informacyjne w środowisku wirtualnym, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • 14. Oleński J., 2001, Ekonomika informacji - podstawy, PWE, Warszawa.
 • 15. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. W stronę wsi wielofunkcyjnej, 1993, K. Duczkowska-Małysz (red.), PAN, IRWiR, Warszawa.
 • 16. Sienkiewicz P., 2002, Teoria rozwoju społeczeństwa informacyjnego, [w:] Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno-kulturowe, L.H. Haber (red.), Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
 • 17. Sudoł S., 1999, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.
 • 18. Sztucki T., 1998, Encyklopedia marketingu, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171236275

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.