PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1 (72) | 7--26
Tytuł artykułu

Zarządzanie finansami publicznymi w kontekście zmiany demograficznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Public Finance Management under Demographic Change
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przemiany procesu odtwarzania pokoleń w Europie, definiujące nową demografię kontynentu, mają charakter trwały, określając nowe uwarunkowania rozwoju. W artykule omówiono najpierw najważniejsze cechy tego procesu w ciągu ostatnich 60 lat. Następnie skupiono się na konsekwencjach tej zmiany w postaci przyszłych struktur wieku ludności, odwołując się do ostatniej projekcji ludności Eurostatu z 2010 roku. Przytaczając stosowne informacje o przyszłych zmianach struktur wieku dla 27 krajów Unii Europejskiej, zwrócono uwagę zarówno na wspólny kierunek tych zmian jak i zróżnicowanie ich nasilenia w czasie między krajami. Konsekwencje zmiany demograficznej dla finansów publicznych są rozważane z punktu widzenia polityki rozwoju, w której szczególną rolę odgrywają inwestycje społeczne. Prymat działań ukierunkowanych na rozwój kapitału ludzkiego i optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów ludzkich z uwzględnieniem perspektywy przebiegu życia powinien zatem znaleźć odzwierciedlenie w wielkości i strukturze finansów publicznych przy jednoczesnym ograniczaniu transferów o charakterze pasywnym. (abstrakt oryginalny)
EN
New demography in Europe, which results from persistent changes in population reproduction patterns, defines a new context for development. The paper starts with a brief description of the main features of the reproduction process over the last 60 years. Then it focuses on future developments in the age composition according to the 2010 population projections by the Eurostat. Referring to the age structures of the 27 member states, both commonalities and differences in trends are taken into account to highlight country-specific effects. Consequences of demographic changes for public finance are then analyzed in the framework of development policy, which puts a special emphasis on social investment. The paper concludes that priorities given to human capital development and optimal use of available labor resources should be reflected in the level and structure of public finance, with a simultaneous reduction of some passive transfers. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
7--26
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Chłoń-Domińczak A., Hausner J., Kwiecińska D., Pacut A. (2009), Polityka społeczna w Unii Europejskiej, w: Rosati D.K. (red.), Europejski Model Społeczny. Doświadczenia i przyszłość, PWE, Warszawa.
 • Czarnik S., Dobrzyńska M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Kocór M., Strzebońska A., Szczucka A., Turek K., Worek B. (2011), Raport podsumowujący pierwszą edycję badań realizowaną w 2010 r. Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • EC (2011), Employment and Social Developments in Europe 2011, Directorate General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Brussels.
 • EC (2010), Investing in Europe's Future, Fifth Report on Economic, Social and Territorial Cohesion, November 2010.
 • EC (2010a), Green Paper: Towards Adequate, Sustainable and Safe European Pension Systems, SEC(2010)830, Brussels, 7.7.2010, COM(2010)365 final.
 • EC (2010b), Employment in Europe 2010, Directorate General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Brussels.
 • EC (2010c), Interim EPC-SPC Joint Report on Pensions, SPC/1005/2, Brussels.
 • EC (2006), The Demographic Future of Europe - from Challenge to Opportunity, Communication from the Commission, COM(2006) 571final, Brussels.
 • Esping-Andersen G. (1990), The Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton University Press, New Jersey.
 • Esping-Andersen G., Gallie D., Hemerijck A., Myles J. (eds.) (2002), Why We Need a New Welfare State, Oxford University Press, Oxford.
 • Geodecki T., Gorzelak G., Górniak J., Hausner J., Mazur S., Szlachta J., Zaleski J. (2012), Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?, Fundacja GAP, Kraków.
 • Giannakouris K. (2008), Ageing Characterises the Demographic Perspectives of the European Societies, "Statistics in Focus", No. 72.
 • GUS (2003), Migracje zagraniczne ludności 2002, Warszawa.
 • GUS (2011), Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004- 2010, Warszawa.
 • Holzer J.Z. (2003), Demografia, PWE, Warszawa.
 • Kotowska I.E. (2009), Zmiany modelu rodziny a zmiany aktywności zawodowej kobiet w Europie, w: I.E. Kotowska (red.), Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce, Wydawnictwo SCHOLAR, Warszawa.
 • Matysiak A. (2011), Interdependencies between Fertility and Women's Labour Supply, Springer.
 • Rosati D.K. (2009), Europejski Model Społeczny: rodzaje, cele i instrumenty, w: Rosati D.K. (red.), Europejski Model Społeczny. Doświadczenia i przyszłość, PWE, Warszawa.
 • Salt J. (2005), Types of Migration in Europe: Implications and Policy Concerns, European Population Conference "Demographic Challenges for Social Cohesion", Strasbourg, 7-8 kwiecień 2005, EPC_2005_S3.1 Salt report. http://www.coe.int/t/e/ social_cohesion/population/european_population_conference/Conference%20 documentation.asp
 • Sapir A. (2005), Globalisation and the Reform of European Social Models (dokument na nieformalne spotkanie ECOFIN, Manchester, 9 września 2005).
 • Schuetz, G., Ursprung H.W., Woesmann L. (2005), Education Policy and Equality of Opportunity, "CESifo Working Paper", No. 1518.
 • Sobotka T. (2009), Migration Continent Europe, w: Impact of Migration on Demographic Change and Composition in Europe, "Vienna Yearbook of Population Research", Vienna Institute of Demography.
 • Stonawski M. (2010), "Kapitał ludzki warunkach starzenia się ludności a wzrost gospodarczy", praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 • The 2009 Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the EU-27 Member States (2008-2060), "European Economy", No. 2.
 • The 2012 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies (2011), "European Economy", No. 4.
 • Van de Kaa D.J. (2004), Is the Second Demographic Transition a Useful Research Concept: Questions and Answers', w: G. Feichtinger (ed.), Vienna Yearbook of Population Research, Vienna Institute of Demography, 4-10.
 • Vanderbroucke F., Hemerijck A., Palier B. (2011), The EU Needs a Social Investment Pact, OSE Paper Series, Brussels.
 • Van der Gaag N., van der Erf R. (2008), EUROPOP2008 compared with EUROPOP2004, Research Note, European Observatory on Demography and the Social Situation - Demography Network, European Commission, Brussels.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171236341

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.