PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1 (72) | 52--71
Tytuł artykułu

Nowe ponadnarodowe reguły budżetowe odpowiedzią na kryzys zadłużenia publicznego w strefie euro

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
New Transnational Budgetary Rules as an Answer to the Public Debt Crisis in the Euro Area
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza nowych reguł budżetowych, wprowadzonych w ramach reformy zarządzania gospodarczego w strefie euro w 2011 r., czyli reguły wydatkowej oraz reguły tempa zadłużenia. Autorka dokonała analizy zasad konstrukcji tych reguł na tle przyjętych warunków oceny skutecznej reguły budżetowej oraz w odniesieniu do propozycji zmian Paktu Stabilności i Wzrostu, które prezentowane były w literaturze od początku utworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki analizy symulacyjnej na podstawie scenariuszy bazowych, dotyczącej skutków wdrożenia nowych reguł budżetowych w odniesieniu do rzeczywistych i prognozowanych wartości deficytu i długu sektora publicznego, uzyskanych dla poszczególnych państw strefy euro. Badanie oparto na metodologii opracowanej przez Komisję Europejską oraz na danych Eurostatu. Z uzyskanych wyników badania wynika, iż reguły budżetowe strefy euro nie spełniają w pełni warunków konstrukcji reguł budżetowych, biorąc pod uwagę zwłaszcza kryterium prostoty konstrukcji oraz ograniczenia wyjątków i sytuacji nadzwyczajnych (kryterium jasności), a także prawnego umocowania. Z analizy empirycznej można z kolei wyciągnąć wniosek o możliwej wysokiej efektywności nowych reguł strefy euro jako odpowiedzi na obecny kryzys zadłużenia, jednak pod warunkiem realizacji przyjętych już kierunków dostosowania fiskalnego w ramach krajowych programów stabilności i zwiększenia wzajemnego nadzoru w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
The article analyzes new budgetary rules introduced under the reform of economic governance in the euro area in 2011, namely the spending rule and the rule of the debt pace. The author examines the principles of the above rules against the accepted principles of assessment of the effective budgetary rules and in respect to the proposed changes to the Stability and Growth Pact, which have been presented in the literature since the creation of EMU. The second part of the article presents the results of simulation analysis, based on baseline scenarios of the effects of implementing the new budgetary rules in relation to the actual and predicted values of the deficit and public debt, obtained for individual euro area countries. In the study is used the methodology developed by the European Commission and Eurostat data. The results of the analysis indicate that budget rules of the euro area do not fully meet the conditions of the budget construction rules, especially those considering the simplicity of design, limiting exceptions and emergency situations (criterion of transparency), and legal legitimacy. The empirical analysis suggests a possible high efficiency of the new rules of the euro area, conditional, however, on the implementation of the fiscal adjustments in the national reform programs and strengthening mutual control. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
52--71
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Alesina A., Perotti R. (1994), The Political Economy of Budget Deficit, "NBER Working Paper", No. 4637.
 • Balassone F., Franco D., Zotteri S. (2007), Rainy Day Funds: Can They Make a Difference in Europe?, "Occasional Paper", No. 11, Banca d'Italia.
 • Buchanan J.M. (1997), Finanse publiczne w warunkach demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Buiter W.H. (2003), Ten Commandments for a Fiscal Rules in the E(M)U, "Oxford Review of Economic Policy", Vol. 19(1).
 • Buti M., Eijffinger S. and Franco D. (2003), Revisiting EMU's Stability Pact: A Pragmatic Way Forward, "Oxford Review of Economic Policy", Vol. 19, No.1.
 • Calmfors L., (2003), Fiscal Policy to Stabilise the Domestic Economy in the EMU: What Can We Learn from Monetary Policy?,"CESifo Economic Studies", Vol. 49, No. 3.
 • Casella A., (1999), Tradable Deficit Permits, "Economic Policy", Vol. 14, No. 29.
 • De Grauwe P. (2000), Unia Walutowa, PWE, Warszawa.
 • De Grauwe P. (2010), Why a Tougher Stability and Growth Pact is a Bad Idea (opublikowane w: www.voxeu.org).
 • Fischer J., Jonung L., Martin L. (2008), 101 Proposals to Reform the Stability and Growth Pact. Why so Many? A Survey, "European Economy", No. 267, European Commission.
 • Fitoussi, J-P. (2002), The Stability (and Growth) Pact and Monetary Policy, Committee for Economic and Monetary Affairs, Briefing Paper No. 4.
 • Jędrzejowicz T., Kitala M., Wronka A., Polityka fiskalna w kraju należącym do strefy euro. Wnioski dla Polski, Seminarium BISE, NBP Warszawa.
 • Kopits G., Symanski S. (1998), Fiscal Policy Rules, IMF Occasional Paper No. 162.
 • Kydland F., Prescott C. (1977), Rules Rather than Discretion: the Inconsistency of Optimal Plan, "Journal of Political Economy", Vol. 85, No. 3.
 • Marchewka-Bartkowiak K. (2011), Zarządzanie długiem Skarbu Państwa. Implikacje dla strefy euro, Difin, Warszawa.
 • Musgrave R.A., Musgrave P.B. (1984), Public Finance in Theory and Practice, McGraw- Hill, New York.
 • Pisani-Ferry J. (2002), Fiscal Discipline and Policy Coordination in the Eurozone: Assessment and Proposals, Paper prepared for the Group of Economic Analysis of the European Commission, April.
 • Public Finance in EMU (2006, 2009, 2010, 2011), European Commission.
 • Tanzi V. (2004), The Stability and Growth Pact. Its Role and Future, "Cato Journal", Vol. 24, No. 1-2.
 • Temperton P. (2001), Euro - wspólna waluta, Wyd. Felberg Sja, Warszawa (pierwsze wydanie opublikowano w 1997 roku).
 • Uhlig H. (2002), One Money, but Many Fiscal Policies in Europe: What Are the Consequences?, "CEPR Discussion Paper Series", No. 3296.
 • Wyplosz Ch. (2002), Fiscal Policy: Institution Versus Rules, "CEPR Discussion Paper Series", No. 3238.
 • Wyplosz, Ch. (2010), Eurozone Reform: Not Yet Fiscal Discipline, but a Good Start, (opublikowane w: www.voxeu.org).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171236359

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.