PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | Kreatywna gospodarka w mieście i aglomeracji | 88--101
Tytuł artykułu

Polityka regionalna Unii Europejskiej a gospodarka kreatywna jako czynnik wzrostu innowacyjności miast i regionów

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z podmiotow polityki regionalnej są miasta i aglomeracje, które stanowią czynniki rozwoju regionów i są biegunami wzrostu gospodarczego. Są one również obecnie domem dla większości Europejczyków, bowiem ponad 70% populacji Unii Europejskiej żyje w miastach. Choć do tej pory nie udało się wyodrębnić osobnych programów skierowanych do miast, to bardzo często są one jednym z głównych beneficjentów regionalnych programów operacyjnych, a polityka spójności stanowi właściwe ramy do rozwiązywania problemów miast.
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Hahn J.: Regional Policy as Essential Part of the 2020 Strategy Informal Council of Ministers for Regional Policy Zaragoza. Przemówienie z dnia 19.02.2010
 • Zielona Księga w sprawie uwalniania potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej. Dokument Komisji Europejskiej KC)M(2010) 183, Bruksela 2010, www.europa.eu
 • Florida R.: The Rise of the Creative Class. "Washington Monthly" 2002, http://www.washingtonmonthly.com/features/2001/0205.florida.html, dostęp: 15.10.2010
 • Hahn J.: Cities delivering smart, sustainable and socially inclusive growth. Towards a strong urban dimension of EU cohesion policy. Przemówienie na nieformalnym spotkaniu ministrów dotyczącym rozwoju miejskiego w Toledo, 22.06.2010
 • Wywiad z Dirk Ahner, Director General, European Commission Directorate General for Regional Policy. Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej. "Panorama", wiosna 2009, nr 29
 • Hall R.: Przemówienie na Konferencji o Polityce Regionalnej w Asuncion z dnia 12.07.2008, s. 3, http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/pdf/speech_rh_assuncion20 08.pdf, dostęp: 02.02.2010
 • Zbiór aktów prawnych WE w zakresie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2007-2013. Wprowadzenie. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006
 • Hübner D.: Przemówienie Komisarz ds. Polityki Regionalnej Danuty Hübner podczas wizyty na Uniwersytecie w Leeds z dnia 17 listopada 2006 r., http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/701, dostęp: 02.02.2010
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. Dz.U. L210 z dnia 31.07.2006
 • http://www.creativecitiesproject.eu/en/index.shtml
 • http://www.creative-city-challenge.net
 • http://www.eucreativeindustries.eu
 • http://www.seeproject.org
 • Document accompanying the Commission Communication on Regional Policy contributing to smart growth in Europe 2020, SEC(2010)1183, Brussels, 6.10.2010
 • The Amsterdam Declaration addressed to regional, national and European policy-makers and adopted by the participants of the workshop Towards a Pan-European initiative in support of creative industries in Europe. Amsterdam 05.02.2010
 • Czwarte sprawozdanie w sprawie spójności gospodarczej i społecznej, COM(2007) 273, Bruksela, 30.5.2007, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohes ion4/pdf/4cr_pl.pdf, dostępna: 17.04. 2010
 • Begg I.: The Future of Cohesion Policy in Richer Regions. "Working Papers", A series of short papers on regional research and indicators produced by the Directorate-General for Regional Policy, No. 3. European Institute, London School of Economics & Political Science 2009
 • Communiqué of Ministers for Regional Policy. Mariânské Lâzné, Czech Republic, 23 April 2009, EU2009.CZ, Czech Presidency of the Council of the EU, 2009
 • Vademecum on Cohesion Policy and the Committee on Regional Development. European Parliament, Directorate General for Internal Policies, Committee on Regional Development, the Secretariat, Brussels, 15 June 2009
 • EUROPA 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komunikat Komisji, COM(2010) 2020, Bruksela, 3.3.2010, http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/complet_pl.pdf, dostęp: 17.04.2010
 • Ocena strategii lizbońskiej. Dokument Roboczy Służb Komisji, SEK(2010) 114, Bruksela, 02.02.2010
 • Commission staff working document. A rationale for action. Accompanying document to the Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union, SEC(2010) 1161, Brussels 6.10.2010
 • Europe 2020 Flagship Initiative. Innovation Union, COM(2010) 546, Brussels, 6.10.2010
 • Regional Policy contributing to smart growth in Europe 2020, COM(2010) 553, Bruksela, 06.10.2010
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171236385

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.